Top

Fond funciar

SENTINTA CIVILA Nr. 316
Sedinta publica de la 05 Februarie 2008

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la …., reclamantii au solicitat desfiintarea hotararii nr….., in ceea ce-i priveste, emisa de catre parata Comisia Judeteana de Fond Funciar la propunerea Comisiei Municipale de Fond Funciar Tulcea precum si obligarea celor doua comisii sa reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de …. hectare de teren extravilan.
In motivare, reclamantii arata ca bunicul lor, ….., a fost proprietarul unei suprafete de … de hectare de teren arabil,care a fost preluat de catre stat, suprafata din care lor le revine jumatate. Cum pana in prezent s-a reconstituit deja dreptul pentru o parte din teren, suprafata ceruta in prezenta cauza reprezinta diferenta pana la …. hectare.
In dovedire s-au depus acte de stare civila,certificate de mostenitori, ….. …., titluri de proprietate, adrese, , acte vechi de proprietate.
Prin intampinarea depusa, Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea a solicitat respingerea cererii ca nefondata, aratand, in esenta, ca reclamantii nu au probat calitatea de persoane indreptatite si la reconstituirea dreptului pentru cele … hectare cerute.
La dosarul cauzei s-au depus actele care au stat la baza adoptarii hotararii contestate, precum si actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate pentru drepturile deja reconstituite.
Examinand actele si lucrarile dosarului,instanta constata ca reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren extravilan de …. hectare,in calitate de mostenitori ai mamei lor,…..,dar si de pe urma matusii acestora, …..) ….si a bunicii lor,….
Potrivit actelor anterioare doveditoare ale proprietatii, autorul ….. a detinut in anul …. o suprafata de… de hectare de teren arabil , iar in anul 1950 o suprafata de teren de …. hectare,din care ….. teren in intravilanul orasului Tulcea (asa cum rezulta din actul de partaj din anul ….).Ca si mostenitori,asa cum rezulta din actul de partaj mentionat,au ramas patru copii(din care numai trei au primit terenuri) si sotia supravietuitoare,respectiv ….. si ….…. neprimind teren nu intereseaza prezenta cauza,mostenitori care sunt in prezent decedati.Din acestia, doar pe tulpina lui …. si …. au ramas descendenti ,unii dintre acestia venind si la mostenirea matusii ….. (certificatul de calitate de mostenitor nr……). Din acest motiv, reclamantii arata ca sunt indreptatiti la reconstituirea jumatatii din averea succesorala a bunicului lor si a sotiei acestuia, sustinere pe care cu caracter de principiu (din perspectiva dreptului succesoral) instanta o valideaza.
In cauza, pentru stabilirea dreptului la reconstituire in sistemul legilor funciare,pe langa calitatea de mostenitor fata de persoana care in perioada comunista a pierdut dreptul de proprietate,trebuie stabilita si intinderea acestui drept in conditiile in care aplicarea acestor legi a durat mult in timp,iar calitatea de mostenitor acceptant se apreciaza numai in raport cu cei ce au formulat cerere de reconstituire(art.13 alin.2 din legea 18/1991).Cu alte cuvinte,mostenitorul care a facut cerere de reconstituire primeste in nume propriu tot terenul pentru care aceasta a fost admisa,excluzandu-le pe celelalte persoane care,desi aveau vocatie succesorala nu au facut cerere de reconstituire(in aceasta materie efectuarea cererii dupa recostituirea dreptului unui mostenitor echivaleaza cu lipsa ei).
Pana in prezent mostenitorilor lui …. li s-au reconstituit urmatoarele suprafete de teren:
A…. hectare teren(titlul ….)in favoarea defunctei … si a mostenitorilor fratelui acesteia,……
B–… hectare echivalent arabil in favoarea …..(hotararea …..);
C–….hectare teren(titlul …..) in favoarea ……
D–….. hectare echivalent arabil in favoarea lui ….(hotararea …..);
E–…. hectare in favoarea lui …… asa cum rezulta din hotararea nr….. a comisiei judetene de fond funciar.Aceasta hotarare, desi contestata in dosarul …. al Judecatoriei Tulcea, isi produce efectele de reconstituire pentru suprafata aratata pentru ca obiectul plangerii il formeaza diferenta de teren intravilan pe care mostenitorii lui ….. au cerut-o si nu au primit-o in faza administrativa a solutionarii cererii. Prin urmare este nefondata sustinerea reclamantilor din aceasta cauza ca descendentii lui ….., vizand in dosarul …. doar un teren intravilan,au renuntat la terenul de … hectare care le-a fost recunoscut prin hotararea ….(ei neavand nici un interes sa conteste hotararea in portiunea in care aceasta le-a dat dreptate);….),anexa ….,pozitia …
G–…. hectare teren extravilan in favoarea …),anexa… pozitia … din hotararea …..In privinta ultimilor doua suprafete,desi nu s-au depus la dosar hotararile in cauza,ele rezulta din cele cuprinse in inscrisul de la filele138-141,care are valoarea probatorie a unui inscris autentic avand in vedere ca emana de la o institutie publica.
Prin urmare,pana la acest moment mostenitorilor lui Tutuianu Ion li s-a reconstituit in total suprafata de …. de hectare de teren extravilan. In acest calcul nu au fost cuprinse suprafetele de teren intravilan(total …. hectare) pe care partile sau autorii lor le-au dobandit s-au se afla in procedura de dobandire .
Daca se compara aceasta suprafata de teren extravilan cu cea care rezulta din actul de partaj(…. hectare teren extravilan)se poate deduce ca partilor li s-a reconstituit in intregime terenul ce a apartinut autorului lor. Este adevarat ca in sentinta din …. se vorbeste de o suprafata de …de hectare de teren arabil,insa este posibil ca pana la actul de partaj din …. suprafata de teren sa se fi diminuat prin vointa detinatorului,altfel neputandu-se explica de ce nu s-a partajat si diferenta de aproximativ trei hectare si jumatate dintre actul de partaj si sentinta penala. Pe de alta parte, sentinta penala vorbeste de „detinerea”a ….. de hectare termen care are un caracter echivoc in contextul procedurii de reconstituire,cunoscut fiind ca acest lucru se realizeaza numai in favoarea fostilor proprietari (sau a mostenitorilor lor) nu si in favoarea unor titulari ai dezmembramintelor dreptului de proprietate sau ai unor detentori precari.Echivocitatea este marita de actul de partaj in care se impart in natura doar …. hectare de teren extravilan si ….. hectare de teren intravilan,pentru aceste suprafete autorul avand un drept de proprietate subinteles.In aceste conditii,instanta apreciaza ca dovada intinderii dreptului anterior este facuta cu actul de partaj din anul ….coroborat cu sentinta penala din …., dar numai pana la suprafata din actul de partaj in privinta proprietatii.
Fata de toate aceste cosiderente,instanta apreciaza ca reclamantii nu mai sunt indreptatiti la reconstituirea nici unui drept in sistemul legilor funciare de pe urma autorului ….. in raport de probatoriile administrate,astfel ca hotararea comisiei judetene,sub acest aspect este legala si temeinica,plangerea reclamantilor urmand a fi respinsa ca nefondata.

Etichete: