Top

Fond funciar

Prin s.c nr,55/2009,pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 18/2008 , s-a respins cererea formulată de reclamantul BN împotriva pârâtelor Unitatea Administrativ Teritorială, Comisia Locală de aplicarea Legilor Funciar şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitând ca să i se atribuie suprafaţa de 9000 m.p. teren ce face obiectul unui titlu de proprietate, pe vechiul amplasament, deoarece este liber.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin d.c. nr, 490/R/16 mai 2008 pronunţată de Tribunal s-a admis recursul declarat de BN, s-a casat s.c. nr.617/2008 a Judecătoriei Moineşti, trimiţându-se cauza la rejudecare la aceeaşi instanţă,deoarece instanţa în virtutea rolului său activ trebuia să pună în discuţia părţilor necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru identificarea vechiului amplasament al terenului în litigiu şi chiar a probei testimoniale.

Reclamantul s-a adresat iniţial Judecătoriei Moineşti cu o cerere, prin care a chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Moineşti, Comisia Locală de aplicarea Legilor Funciar şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând ca să i se atribuie suprafaţa de 9000 m.p. teren ce face obiectul unui titlu de proprietate, pe vechiul amplasament, deoarece este liber.

Ulterior , a solicitat printr-o altă cerere obligarea Comisiei Locale Moineşti să procedeze la punerea sa în posesie deoarece deşi i s-a emis titlu de proprietate din anul 1994, nu i s-a atribuit terenul din acesta.

Din actele depuse,instanţa a constatat că reclamantului i s-a eliberat TP nr. 3935/16 mai 1994 pentru suprafaţa de 9000 m.p. teren pe raza municipiului Moineşti, UP I,parcela 23/4, cu vecinii: izlaz comunal,Apreotesei Ion,izlaz comunal, Vrânceanu Petru şi Năstase Vasile.

La termenul din 13 noiembrie 2008, reclamantul a precizat în instanţă că terenul din titlul de proprietate nu este pe vechiul amplasament, că s-ar fi deplasat o comisie şi s-a măsurat un alt teren, care însă nu i s-a mai repartizat. A mai arătat reclamantul că nu doreşte ca instanţa să stabilească vechiul amplasament deoarece arborii de pe acesta sunt tăiaţi.

S-a pus în vedere reclamantului să depună la dosar o schiţă a vechiului amplasament al terenului şi să indice vecinii acestuia,urmând a fi audiaţi în calitate de martori.

S-au solicitat relaţii de la Comisia locală de fond funciar Moineşti în sensul de a se comunica ,dacă s-au făcut demersuri pentru atribuirea suprafeţei din titlul de proprietate eliberat reclamantului pe un alt amplasament.

Comisia Locală cu adresa nr. 20694/25.11.2008 a comunicat instanţei că prin cererea nr. 12952/24.08.2005, reclamantul a solicitat în baza dispoziţiilor Legii nr.247/2005 reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament,respectiv vechiul amplasament,prin modificarea titlului de proprietate,că s-au efectuat verificări ,însă fără a se întocmi un proces verbal de punere în posesie, cu schiţa terenului,

Reclamantul a depus la dosar o schiţă cu identificarea pe aceasta a amplasamentului suprafeţei de 9000 m.p., precizând însă la termenul din 15 ianuarie că schiţa nu reprezintă vechiul amplasament al terenului ci un alt amplasament unde ar dori să i se atribuie terenul pădure şi că nu doreşte să fie pus în posesie pe amplasamentul din titlul de proprietate şi nici pe vechiul amplasament, deoarece nu mai există arbori, ci schimbarea amplasamentului într-o zonă în care există pădure.

Conform prevederilor Legii nr.247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere se face pe vechile amplasamente, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută în proprietate iar în cazul terenurilor defrişate după 1 ianuarie 1990, fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.

Ori reclamantul fiind nemulţumit de amplasamentul din titlul de proprietate, nu doreşte să i se atribuie nici vechiul amplasament cu toate că a precizat că acesta este liber, ci să se schimbe amplasamentul pe o suprafaţă care să fie complet împădurită, situaţie ce excede prevederilor legale în vigoare în materia fondului funciar, cererea acestuia fiind respinsă, ca nefondată.

Etichete: