Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Invocarea de catre intimat a tardivitatii formularii plangerii impotriva rezolutiei

Prin sentinta penala nr 551 din 6 martie 2008 , in baza art 278 ind 1 alin 8 lit b Cod procedura penala instanta a admis plângerea formulata de petenta – parte vatamata C S, în contradictoriu cu intimatul V.C.

Desfiinteaza rezolutia nr. 2233 / P / 2007 din 28.11.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia ca fiind netemeinica si nelegala .

Trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Slobozia în vederea redeschiderii urmaririi penale împotriva numitului V C ,, ca urmare a faptului ca la momentul luarii deciziei s –au încalcat prevederile art 2 C.proc.pen – privind legalitatea si oficialitatea procesului penal , art 3 C.proc.pen privind aflarea adevarului , art 4 c.proc.pen – privind aflarea adevarului , art 6 alin 2 C.proc.pen privind garantarea dreptului la aparare , dar si cu nerespectarea prevederilor art 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului , art 24 din Constitutia Romaniei , urmând sa fie respectatea la luarea noii decizii .

Trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Slobozia în vederea efectuarii cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art 180 c.pen , urmând sa fie analizata fapta si în urma noilor probe ce se vor administra.

Dispune a se efectua in cauza un raport de expertiza medico – legala la IML Bucuresti , care în raport de actele medicale detinute de persoana vatamata C S si foaia de observatie aflata la Spitalul de Urgenta Slobozia întocmita pe numele acesteia , va stabili daca certificatul medico – legal nr. 715 / 29.10.2007 a fost întocmit corect , sau în functie de cercetarile efectuate va stabili numarul de zile de îngrijiri – medicale ce vor fi acordate acesteia.

La intocmirea raportului de expertiza medico – legala , se va avea în vedere modalitatea producerii agresiunii asupra persoanei vatamate , zona lovita, obiectul folosit , dar si legatura de cauzalitate intre agresiunea suferita si bolile de care aceasta suferea.

Se va dispune , in functie de concluziile raportului de expertiza medico – legala , avizarea actelor medicale ale persoanei vatamate , actiune ce va fi efectuata de catre IML Slobozia .

Se va audia martorul C I , propus de persoana vatamata , pentru a fi respectat dreptul la aparare si la un proces echitabil.

Respinge cererea formulata de intimatul Vizitiu Chiriac privind tardivitatea formularii prezentei plângeri , ca fiind neîntemeiata.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 521/312/21.01.2008 petenta-parte vatamata C S în contradictoriu cu intimatul V C , în temeiul art 278 ind 1 C.proc. Pen a formulat plângere împotriva rezolutiei nr. 2233 / P / 2007 prin care s –a dispus neinceperea urmaririi penale fata de acesta , solicitând ca în temeiul art 278 ind 1 alin 8 lit b C.prpc. pen sa se admita plângerea si pe cale de consecinta sa se desfiinteze rezolutia atacata , cu consecinta trimiterii cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale.

In motivarea cererii petenta arata ca sub nr. 10946 / 11.10.2007 a înregistrat la Politia Slobozia si sub nr. 2233 / P / 2007 la Parchetul de pe lânga Judecatoria Slobozia , în calitate de parte vatamata , o plângere formulata împotriva numitului V C , ca urmare a agresiunii suferite la data de 11.10.2007 .

Mai arata aceasta , ca printr – o cerere adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia , a solicitat ca în cauza sa se dispuna :

– efectuarea unui raport de expertiza medico – legala de catre IML Bucuresti , care , în raport de actele medicale pe care le detine , cât si de foaia de observatie ce se gaseste la Spitalul Slobozia , sa stabileasca numarul de îngrijiri medicale , cât si daca viata i –a fost sau nu pusa în pericol viata;

– în masura în care nu se aproba efectuarea unei expertize – medicale sa se dispuna avizarea de catre IML Slobozia a actelor medicale efectuate;

– sa se dispuna audierea martorului CI .

Mai arata petenta , in motivarea plângerii , ca rezolutia prin care s –a dispus neînceperea urmaririi penale , nu cuprinde motivarea în fapt si în drept în ceea ce priveste solutia luata si nici motivarea în ceea ce priveste respingerea solicitarilor petentei – parte vatamate facute în fata procurorului , dar nici pronuntarea asupra avizarii actelor medicale , si audierea martorului propus de catre aceasta.

Din datele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

La data de 11.10.2007 , numita C S a înregistrat la Politia Slobozia, sesizarea cu privire la agresiunea suferita în aceeasi zi din partea vecinului sau V C , aratând ca a fost lovita în jurul orelor 8,00 cu un bat în cap , solicitând a fi luate împotriva acestuia masurile legale ( fila 3), fapt pentru care aceasta a fost înregistrata ulterior ca plângere penala – formând astfel obiectul dosarului nr . 2233 / P / 2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia .

In aceeasi zi , aceasta a dat în fata organelor abilitate o declaratie , aratând în amanunt modalitatea producerii agresiunii .( fila 4) , care asa cum se consemneaza în procesul – verbal încheiat de agentii de ordine publica aceasta se afla în imposibilitatea fizica de a scrie personal aceasta declaratie( fila 5 ) , drept pentru care au scris – o acestia , aceasta doar semnând acea declaratie.

De asemenea , potrivit potrivit unui al doilea proces – verbal incheiat de agentii veniti la fata locului , acestia au fost solicitati de medicii serviciului de garda din ziua respectiva sa se prezinte la Spitalul Slobozia ,intrucât s –a prezentat numita C S , o femeie în vârsta de 68 de ani , agresionata , pentru care a fost stabilit diagnosticul de TCC acut inchis , fiind ulterior internata în cadrul sectiei de chirurgie .

Asa cum se poate vedea fara putinta de tagada din actele dosarului , respective – biletul de iesire din spital datat 16 .10.2007 , a fost internata în perioada 11.10.2007- 16.10.2007 , ca urmare a unui TCC agresional . ( fila 7) .

In cauza se poate observa ca , desi plângerea partii vatamate a fost facuta într – un moment de tulburarea emotionala si sub imperiul durerilor provocate de agresiunea suferita , acesteia nu i s –a mai luat nici o alta declaratie sau sa fi fost intrebata de probele de care întelege sa se foloseasca în dovedirea sustinerilor sale . In schimb , numitul V C , a fost audiat si totodata a putut sa – si administreze probe in dovedirea nevinovatiei sale , creându – se astfel , o inechitate in ceea ce priveste partea vatamata si invinuit.

Având în vedere ca , de la data luarii declaratiei aceasta nu a mai avut cunostinta de cursul plângerii formulate , prin aparator aceasta a formulat o solicitare procurorului care instrumenta cauza , în vederea rezolvarii corecte si cu respectarea principiilor de drept privind dreptul la aparare , solicitare care nu are un refuz motivat, facând – se mentiunea doar într – o fraza in cuprinsul rezolutiei cu privire la acestea .

In aceste conditii , având în vedere , cererea formulata de petenta C S , instanta apreciaza ca , potrivit art 278 ind 1 c.proc civ , dupa respingerea plângerii facute conform art 275 – 278 împotriva rezolutiei sau ordonantei de neincepere a urmaririi penale , se poate face plângere la instanta de judecata competenta , în sensul , ca odata cu atacarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale , este atacata si rezolutia prin care s –a solutionat plângerea formulata în baza art 278 c.proc.pen , în caz contrar , ajungându- se la mentinerea unor hotarâri contradictorii cu privire la aceeasi rezolutie .Cum în cauza nu a fost începuta urmarirea penala , retinerea cauzei la instanta dupa desfiintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale ar fi nelegala ( a se vedea decizia nr. 1260 / 2007 a I.C.C.J – sectia penala ).

Astfel , verificând actele dosarului , instanta a constatat ca :

In cauza nu au fost respectate mai multe principii de drept , respectiv , principiul privind legalitatea procesului penal , privind aflarea adevarului , privind rolul activ , privind garantarea dreptului la aparare si a propune probe în apararea , dar si nerespectarea art 24 din Constitutia României , art 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului , privind dreptul la un proces echitabil, toate in conditiile in care din dosar reiese o cercetare sumara , a faptei petrecute în data de 11.10.2007.

Mai mult , odata , cu modificarea Codului de procedura penala prin Legea 356 / 2006 , în ceea ce priveste procedura plângerii prealabile , s –a considerat necesar ca plângerea prealabila a partii vatamate , în cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plângere, sa se adreseze organului de cercetare penala sau procurorului . Per a contrario, legiuitorul la momentul luarii acestei decizieii , a avut în vedere tocmai faptul ca , din sarcina instantei au fost luate , mai ales în ceea ce priveste plângerile prealabile , situatiile de a face probe direct în instanta, lasând acest aspect în sarcina organelor de cercetare penala , datorita competentei si posibilitatii mijloacelor de a face o cercetare completa

Din cuprinsul rezolutiei nr. 2233 / P / 2007 , se mai poate vedea :

Ca petenta , este categorisita ca fiind reclamanta , in conditiile în care acesta ar putea fi numita petenta , persoana vatamata sau parte vatamata.

In ceea ce priveste cererea de probatorii depusa, in termenul legal , respectiv la data de 21.11.2007 , in conditiile în care rezolutia este data la data de 28.11.2007 , nu justifica faptul ca , in cuprinsul acesteia se face doar o succinta prezentare a faptelor petrecute la data de 11.10.2007 , fara a fi motivata in fapt si in drept respingerea cererii formulata de aceasta , ceea ce face a se considera ca , au fost incalcate urmatoarele prevederil legale, aplicabile în materie :

Art 2 alin 1 c.proc.pen – legalitatea procesului penal:” Procesul penal se desfasoara atât în cursul urmaririi penale cât si în cursul judecatii , potrivit dispozitiilor prevazute de lege .

Art 3 c.proc.pen – aflarea adevarului :” în desfasurarea procesului penal trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei , precum si cu privire la persoana faptuitorului .”

Art 4 c.proc.pen – organele de urmarire penala si instantele sunt obligate sa aiba rol activ în desfasurarea procesului penal . “

Art 6 alin 2 c.proc.pen – garantarea dreptului la aparare :” În cursul procesului penal , organele judiciare sunt obligate sa asigure deplina exercitare a drepturilor procesuale în conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare în aparare “, coroborat cu prevederile art 24 din Consitutia României , dar si cu respectarea prevederilor

Art 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului privind dreptul oricarui cetatean la un proces echitabil atat în cauzele penale cât si în cauzele civile .

In cauza , ce a facut obiectul dosarului penal se poate vedea practic ca partii vatamate si nu reclamantei I –au fost încalcate toate drepturile si principiile aplicabile oricarui cetatean roman membru al Uniunii Europene .

Astfel , in cauza trebuiau administrate in aparare , probele solicitate de aceasta prin avocat , drept pentru care se impune a se efectua in cauza probatoriul testimonial, si probatoriul material , raportat la actele medicale , perioada de spitalizare , obiectul producerii agresiunii si modalitatea producerii agresiunii , dar si motivarea in drept si fapt a respingerii solicitarilor facute de aceasta.

In ceea ce priveste cererea formulata de intimat prin aparator privind exceptia tardivitatii formularii prezentei plângeri , instanta urmeaza a o respinge ca neintemeiata motivat de urmatoarele aspecte :

Asa cum se poate vedea din actele si lucrarilor dosarului , la data de 10.12.2007 , petenta a primit din partea Parchetului de pe Lânga Judecatoria Slobozia rezolutia de neincepere a urmaririi penale fata de intimat , rezolutie data la data de 28.11.2007 . La data de 13.12.2007 a fost înregistrata în temeiul art 278 c.proc.pen , plângere impotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia , plângere formulata la Prim – Procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia , care prin rezolutia din 14 .12.2007 data în dosarul nr. 387 / II / 2 / 2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia si care in temeiul art 278 alin 1 a respins plângerea partii vatamate . ( fila 2 ), solutie care asa cum se arata trebuia sa fie comunicata partii vatamate , lucru insa neîntâmplat .

Acest aspect , nu poate fi categorisit ca fiind comunicata rezolutia petentei – parte vatamata atata timp cât de coperta dosarului este capsat plicul cu rezolutia prim procurorului – comunicata acesteia la data de 18.10.2007 , plic ce poarta mentiunea – lipsa de la domiciliu , însa se putea reveni pâna la expirarea celor 20 de zile cu o noua recomunicare catre aceasta.

Chiar si in aceste conditii , instanta considera ca , plângerea este inregistrata în termen , mai mult cu cât , plângerea împotriva rezolutiei 2233/ P / 2007 trebuia rezolvata in termen de 20 zile , deci pâna la data de 31.12.2007 , la care urmeaza a mai fi aplicata înca o perioada de 20 de zile libere în care petenta – parte vatamata putea formula plângere în instanta , astfel incât , practic putem considera ca plângerea este formulata în termen, 21 ianuarie fiind ultima zi , in conditiile în care 20 ianuarie a fost o zi de duminica , zi nelucratoare, iar termenul se împlineste in prima zi lucratoare.

Etichete: