Top

Popriri

Sentinţa civilă nr. 684/25.02.2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2010 sub nr. xxx, contestatoarea S.C. xxxxx S.R.L. a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu U. A. T. a municipiului xxx solicitând instanţei desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 15699/18.08.2010, anularea titlului executoriu nr. 1/11404/13.07.2006, anularea tuturor formelor de executare emise în dosarul de executare, suspendarea executării silite.

In motivare, contestatoarea a arătat a fost somată ca persoană fizică pentru achitarea unui debit de 6442 lei către U.A.T. xxx pentru neachitarea unei creanţe din luna martie 2005.

In dovedirea acţiunii contestatoarea a depus la dosar înscrisuri(fila 7-21 dosar).

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 399 cod procedură civilă.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar de 0,50 lei.

Legal citată intimata nu s-a prezentat în faţa instanţei dar a depus întâmpinare.

La termenul din 25.02.2011 instanţa a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2010 sub nr. xxx, contestatoarea S.C. xxxx S.R.L. a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimata U.A.T. xxx, solicitând desfiinţarea popririi înfiinţate prin adresa nr. 15699/18.08.2010, anularea titlului executoriu nr. 1/11404/13.07.2006, anularea tuturor formelor de executare emise în dosarul de executare, suspendarea executării silite

Pentru termenul din 25.02.2011, contestatoarea a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 194 lei şi timbru judiciar în cuantum de 5,7 lei, sub sancţiunea anulării cererii.

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, în cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

De asemenea, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 din aceeaşi lege neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii.

2

La termenul din 25.02.2011 instanţa constată că, deşi legal citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 194 lei şi timbru judiciar în valoare de 5,7 lei, contestatoarea S.C. xxxx S.R.L. nu s-a conformat.

Faţă de situaţia reţinută mai sus, instanţa va admite excepţia insuficientei timbrări şi va anula contestaţia la executare formulată de S.C. xxxx S.R.L. în contradictoriu cu intimata U.A.T. xxx, ca insuficient timbrată.

Tags: