Top

Asigurări sociale. Mai multe prestaţii de asigurări sociale simultane pentru acelaşi risc asigurat încalcă prevederile art. 7 din Legea 19/2000. Consecinţa este anularea prestaţiei de dată cea mai recentă.

Asigurari sociale. Mai multe prestatii de asigurari sociale simultane pentru acelasi risc asigurat incalca prevederile art 7 din Legea 19/2000. Consecinta este anularea prestatiei de data cea mai recenta.

Prin sentinta civila nr 337/08.02.2005 Tribunalul Ialomita a respins cererea formulata de reclamanta OE impotriva paratei CJPAS, cerere prin care reclamanta solicita repunerea sa in beneficiul incasarii unei pensii pentru munca depusa si limita de varsta, beneficiu care fusese anulat prin decizie emisa de unitatea parata. Prin aceeasi decizie contestata, s-a mentinut masura recuperarii sumelor incasate anterior de parta, cu titlu de pensie pentru limita de varsta.

Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut in esenta ca reclamanta a beneficiat de o alta pensie, stabilita in cursul anului 1995, iar in anul 2001, in urma solicitarii formulate de OE, parata a emis o noua decizie de pensionare, prin care stabilea in favoarea reclamantei pensie pentru limita de varsta incepand cu luna septembrie 2001.

Fata de dispozitiile art 7 alin 3 din Legea 19/2000, conform careia asiguratii nu pot beneficia simultan de mai multre prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, tribunalul a decis ca parata a procedat in mod corect anuland pensia de data cea mai recenta.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, sustinand ca decizia pe care o ataca nu este motivata in fapt si in drept, fapt ce atrage nulitatea absoluta a acesteia. Decizia de respingere a cererii de pensionare este data cu mai mult de 3 ani dupa inregistrarea cererii sale de pensionare, motive pentru care solicita admiterea recursului si modificarea in tot a sentintei pronuntate.

Recursul este nefondat.

Astfel, instanta de recurs a retinut ca instanta de fond a calificat decizia atacata drept una de sistare a pensiei deja acordate, motivat de faptul ca exista dosar dublu.

De asemenea, instanta de fond a aplicat corect in speta dispozitiile art 7 din Legea 19/2000, intrucat in perioada 2001-2004 reclamanta a beneficiat simultan de doua pensii pentru limita de varsta, reclamanta incercand eludarea legii prin nedeclararea faptului ca la data formularii ultimei cereri, respectiv in anul 2004, primea deja o pensie pentru limita de varsta.

Decizia atacata este motivata in fapt si in drept, decizia cuprinzand motivele sistarii – dosar dublu – cat si temeiul de drept.

Pentru aceste considerente recursul a fost respins ca nefondat, iar sentinta de fond a fost mentinuta, ca fiind legala si temeinica.

Etichete: