Top

Mandat european de arestare. Insuficienţa informaţiilor comunicate de statul membru emitent. Respingere (art. 88 ind. 1 alin. 3; art. 88 alin. 2 lit.b; art.90 alin.7; art. 94 alin.2 din Legea nr. 302/2004 modificată şi republicată)

Informaţiile insuficiente comunicate de statul membru emitent cât şi existenţa derulării unor proceduri penale cu acelaşi subiect în statul solicitat împiedică punerea în executare a mandatului european de arestare.
Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 9 din 27 iunie 2008
Procurorul Parchetului Tribunalului de Mare Instanţă din Paris a emis la 12 martie 2008 mandatul european de arestare şi predare către autorităţile judiciare franceze în scopul continuării judecăţii privind persoana solicitată G.M.
În derularea procedurii prealabile au fost verificate informaţiile prevăzute de art. 79 alin.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006.
Potrivit acestui text, mandatul european de arestare trebuie să cuprindă o descriere a circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea inclusiv momentul, locul şi gradul de implicare a persoanei solicitate.
Din mandatul european de arestare, nu rezultă cu claritate gradul de participare a persoanei solicitate, în ce constă activitatea materială infracţională concretă în cadrul reţelei şi perioada infracţională iar datele oferite trebuie să cuprindă şi lunile calendaristice precum şi numele celor 20 de tinere recrutate şi exploatate sexual (art. 79 alin.1 lit.”e” din lege).
În concret informaţiile conţinute în mandatul european de arestare prevede: „Faptele sunt comise la Paris, în orice caz pe teritoriul naţional în perioada 2003-2004 în calitate de autor. Oficiul Central pentru Reprimarea Traficului de Fiinţe Umane, în activitatea începută în octombrie 2003, în Franţa, în România şi Austria a stabilit existenţa unei reţele internaţionale de prostituţie între România şi Franţa: un număr de aproximativ 20 de tinere fete de naţionalitate română erau recrutate în ţara lor de origine, pentru a fi trimise la prostituat la Paris. În fruntea reţelei au apărut membrii familiei G., domiciliaţi în regiunea Iaşi, dar susceptibili de a se deplasa în mai multe ţări din Europa, în special Italia, care au recrutat şi au adus în Franţa tinerele fete: G.v. alias A. sau Al., căsătorit cu G.D. şi tatăl lui G.M. alias U. şi al lui G.R. alias U. La Paris tinerele fete erau mai departe plasate şi supravegheate de către un albanez, P.E. alias R., asistat de un compatriot M.G. zis G. sau T. sau T. şi de un alt român actualmente deţinut la Graz în Austria, M.S.-C.-O. G.M. a fost pusă în cauză de către mai multe prostituate ca fiind cea care recupera banii de la prostituate. La data de 24 noiembrie 2003, ea a fost controlată de către poliţişti în Hotelul „A.J.” unde locuiau numeroase prostituate române care au pus-o în cauză ca fiind o proxenetă.”
Cu adresele nr. 344/45/2008 din 19 mai 2008; 28 mai 2008; 06 iunie 2008 şi 19 iunie 2008 s-a solicitat autorităţii judiciare emitente – Procurorul de pe lângă Tribunalul de Mare Instanţă din Paris – informaţii suplimentare ce nu au fost comunicate până la data pronunţării prezentei (27 iunie 2008).
Prin încheierea de şedinţă din 16 iunie 2008, în temeiul art. 88 ind.1 alin.5 din Legea nr. 302/2004 s-a trimis cauza Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în vederea luării măsurilor necesare pentru identificarea persoanei solicitate, reţinerea şi prezentarea acesteia în faţa instanţei.
Prin ordonanţa procurorului din 17 iunie 2008 dată în dosarul nr. 2474/II/5/2008 persoana solicitată G.M. a fost reţinută pentru o durată de 24 de ore cu începere de la 17 iunie 2008 ora 10:00 până la 18 iunie 2008 ora 10:00.
Persoana solicitată a fost prezentată instanţei fiind informată cu privire la conţinutul mandatului european de arestare şi dreptul la asistenţă judiciară.
Din actele dosarului rezultă că persoana solicitată a fost trimisă în judecată pentru comiterea de infracţiuni săvârşite pe raza de jurisdicţie proprie, în dosarul penal nr. 1206/99/2007 aflat în faza cercetării judecătoreşti la Tribunalul Iaşi.
În această cauză, persoana solicitată în calitate de inculpată, a fost liberată provizoriu sub control judiciar iar starea de arest preventiv a încetat.
Persoana solicitată este judecată pentru fapte similare ce fac obiectul mandatului european de arestare respectiv „trafic de persoane” prevăzută şi pedepsită de art. 12 alin.1, 2 lit.”a” din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal român.
Prin încheierea de şedinţă din 17 iunie 2008, pronunţată în cauza ce constituie obiectul mandatului european de arestare, împotriva persoanei solicitate G.M. s-a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea pe întreaga perioadă a derulării procedurii.
Este de precizat faptul că în aplicarea dispoziţiilor art. 88 ind. 1 alin.3, art. 88 alin. 2 lit. b), art.90 alin.7 şi art. 94 alin.2, din Legea nr. 302/2004, instanţa a solicitat autorităţii judiciare emitente transmiterea pentru termenele fixate a informaţiilor solicitate pentru a se verifica eventuala incidenţă a principiului ne bis in idem (art.114 ind.1 alin.1 din Legea 302/2004).
Informaţiile nu au fost primite şi faţă de existenţa în România a unui proces penal în curs având acelaşi obiect – trafic de persoane – instanţa a respins cererea formulată de organul judiciar emitent privind executarea mandatului european de arestare nr. 0332332000 din 12 martie 2008 împotriva persoanei solicitate G.M. alias U.
A fost revocată măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă prin încheierea de şedinţă nr. 8/M.E.A. din 17 iunie 2008.

Etichete: