Top

Mandat european de arestare. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Respingere (art. 81 lit. b din Legea nr. 302/2004 modificată şi republicată)

Instanţa emite mandat european de arestare în sensul judecăţii sub condiţia executării, dacă aceasta este mai mare de patru luni.
Executarea unei pedepse cu amendă nu îndeplineşte condiţiile legale.
Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 8 din 25 iunie 2006
Autorităţile judiciare competente elen, vice procurorul de pe lângă Curtea de Apel Kriti a emis mandatul european de arestare împotriva persoanei solicitate P.K. solicitând arestarea şi predarea acestuia pentru executarea unei pedepse la care a fost condamnat de Tribunalul Corecţional Iraklio.
Examinând mandatul emis, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că mandatul european de arestare se fundamentează pe decizia nr. 1956 din 19 decembrie 2005 a Tribunalului Corecţional din trei membri nr. 2 Iraklio, decizia nr. 484 din 23 martie 2006 a Tribunalului Corecţional din trei membri nr.2 Iraklio şi decizia nr. 16159 din 16 septembrie 2004 a Tribunalului Corecţional dintr-un membru Iraklio, prin care s-au aplicat pedepsele de 12 luni închisoare, 12 luni închisoare respectiv 6 luni închisoare.
La acelaşi mandat, la rubrica „C”, informaţii privind durata pedepsei, se menţionează că pedepsele cu închisoarea au fost transformate de către instanţă în pedepse băneşti adică 4,4 euro pe zi iar în acord cu articolul 82 alin.5 din dreptul civil elen, până ce va fi plătită statului suma transformării, pedepsele iniţiale cu închisoarea se execută.
În baza mandatului european de arestare persoana solicitată P.K. a fost identificată, localizată şi reţinută pentru 24 de ore la data de 25 iunie 2008 şi a fost adus în faţa instanţei. În declaraţia dată instanţei, persoana solicitată arată că i s-a adus la cunoştinţă conţinutul mandatului european de arestare, este de acord să plătească pedeapsa şi nu este de acord să fie predat autorităţilor judiciare elene în stare de arest. Renunţă la regula specialităţii declarând că este de acord să fie judecat şi urmărit pentru orice alte fapte altele decât cele care justifică mandatul european de arestare emis.
Sub aspect formal mandatul european de arestare emis de autorităţile judiciare elene întruneşte elementele constitutive legale ale mandatului european de arestare cu o singură excepţie – pedeapsa.
Potrivit art. 81 lit.b din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată mandatul european de arestare se emite împotriva persoanei solicitate în vederea executării pedepsei, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 4 luni.
Pedeapsa în vederea executării căreia se emite mandatul european de arestare este o pedeapsă privativă de libertate şi trebuie să aibă o durată de cel puţin 4 luni.
Conform mandatului european de arestare supus executării în prezenta cauză, s-a constatat că acesta a fost emis în scopul executării unor pedepse pecuniare întrucât pedepsele cu închisoarea au fost transformate de instanţă în pedepse pecuniare.
Pedepsele pecuniare nu intră în sfera de acţiune şi incidenţă a mandatului european de arestare, nu se încadrează în scopul pentru care poate fi emis un mandat european de arestare.
Aşa fiind, s-a reţinut că mandatul european emis împotriva persoanei solicitate P.K. pentru fapte care dau naştere la predare fără verificarea regulii dublei încriminări fiind emis pentru executarea pedepsei nu îndeplineşte condiţia impusă de lege privind natura pedepsei pentru executarea căreia se solicită arestarea şi predarea persoanei solicitate.
Pentru aceste motive conform art. 94 şi art. 81 lit.b din Legea nr. 302/2004 a fost respinsă ca nefondată cererea privind executarea mandatului european de arestare nr. 3539 din 23 mai 2008 împotriva persoanei solicitate P.K.
S-a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate de sub puterea ordonanţei de reţinere nr. 8 din 25 iunie 2008 emisă de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, dacă nu este arestată în altă cauză, persoana solicitată fiind reţinută în executarea mandatului european.

Etichete: