Top

Cooperare judiciară internaţională în materia mandatului european de arestare

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 13/PI (02.02.2007)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Drept procesual penal. Cooperare judiciară internaţională în materia mandatului european de arestare.

Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene, nr. 2002/584/JAI/13.06.2002 – art. 8 alin. 2

Legea privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, nr. 303/2004 (modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006) – art. 77 alin. 2, art. 78 alin. 2, art. 79, art. 851 alin. 2, art. 89, art. 93 şi art. 94 alin. 1

Mandatul european de arestare emis de autorităţile judiciare ale unui stat membru al Uniunii Europene se supune verificării condiţiilor de formă şi de fond prevăzute, atât de normele comunitare, cât şi de cele impuse de dreptul intern. Sub aspectul condiţiilor de formă, este obligatorie pentru autoritatea judiciară solicitată verificarea cerinţelor legale relative la: individualizarea autorităţii judiciare solicitante, competentă potrivit legii statului emitent; forma mandatului, potrivit Deciziei-cadru şi legii române; emiterea mandatului într-o limbă oficială desemnată de norma comunitară sau, după caz, în limba română; corecta identificare a persoanelor solicitate la predare; conţinutul minim de informaţii privind motivele care au determinat emiterea mandatului european de arestare, printre care prezentarea pe scurt a stării de fapt şi a încadrării judiciare; menţiunile impuse conţinutului mandatului european de arestare de norma comunitară şi dreptul intern.

La capitolul condiţii de fond, autoritatea judiciară solicitată verifică incidenţa, respectiv absenţa cauzelor de nepredare a persoanei solicitate la extrădare, potrivit dreptului intern şi dreptului comunitar.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală,

sentinţa penală nr. 13/PI din 2 februarie 2007

Prin mandatele de arestare europeană emise de autorităţile judiciare franceze reprezentate de Curtea de Apel Paris, Tribunalul de Mare Instanţă din Evry, Parchetul din Essonne, înregistrate la Curtea, s-a solicitat arestarea persoanelor solicitate, cetăţeni români, B.T., M.V., M.D.P. şi S.P. şi predarea acestora către autorităţile judiciare emitente a mandatelor europene de arestare, arătându-se în conţinutul acestor mandate că persoanele solicitate sunt urmărite conform procedurii penale desfăşurate de Parchetul din Essonne, Franţa, de pe lângă Tribunalul de Mare Instanţă din Evry, pentru săvârşirea infracţiunii de furt prin efracţie, prevăzută de articolele 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 din Codul penal francez.

În expunerea stării de fapt se arată că persoanele solicitate, în perioada 25.08.2006 – 05.09.2006 au sustras în total 30 tone de cupru de la societatea comercială franceză 3R din Villeneuve Saint Georges (Val de Marne), cauzând un prejudiciu total de 180.000 euro.

Examinând actele şi lucrările dosarului, şi anume: adresa de înaintare către această Curte transmisă de Ministerul Justiţiei din România, cu referire la comunicarea transmisă, de asemenea, acestei Curţi la data de 30.01.2007 de către Curtea de Apel Paris, Tribunalul de Mare Instanţă din Evry – Parchetul din Essonne, la care s-au ataşat un număr de patru mandate de arestare europeană emise la data de 24 ianuarie 2007 de autorităţile judiciare franceze pe numele cetăţenilor români B.T., M.V., M.D.P. şi S.P., declaraţiile luate în faţa acestei instanţe persoanelor solicitate, precum şi procesul-verbal încheiat în faţa acestei Curţi, care consemnează consimţământul persoanelor solicitate la predare, Curtea a reţinut următoarele:

la data de 02.02.2007, Curtea de Apel Timişoara a fost sesizată prin fax de către Ministerul Justiţiei din România, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, asupra solicitării autorităţilor judiciare franceze de punere în executare a unor mandate europene de arestare emise în vederea predării unui număr de patru cetăţeni români către aceste autorităţi urmărite în procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt prin efracţie.

Potrivit art. 77 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării şi predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate în vederea efectuării urmăririi penale, judecăţii sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate. Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului Europei nr. 2002/584/JAI/13.06.2002.

Curtea a constatat că mandatele de arestare europeană cu care a fost sesizată se află la dosarul cauzei, atât în limba franceză, cât şi în traducere în limba română, astfel că sunt îndeplinite exigenţele dispoziţiilor art. 79 alin. 4 din Legea nr. 302/2004.

Procedând la verificarea condiţiilor de formă şi de conţinut a mandatelor de arestare europeană, Curtea a constatat că acestea au fost emise, conform menţiunii din conţinutul lor, de către o autoritate judiciară competentă potrivit legii statului emitent. De asemenea, mandatele se referă la persoane identificate corect şi anume, cetăţenii români B.T., M.V., M.D.P. şi S.P. Examinând cuprinsul mandatelor europene de arestare, Curtea a constatat că acestea conţin menţiunile obligatorii prevăzute de art. 79 alin. 1 din legea română, respectiv de art. 8 alin. 2 din Decizia-cadru a Consiliului Europei, astfel nemaifiind necesare informaţii suplimentare sub acest aspect.

De asemenea, verificând motivele care susţin mandatele europene de arestare, Curtea a constatat că acestea au fost emise pentru motivul că persoanele solicitate se află într-o procedură penală de urmărire, desfăşurată de Parchetul din Essonne, Tribunalul de Mare Instanţă din Evry, Curtea de Apel Paris, datorită acuzaţiei că în perioada 26.08.2006 – 05.09.2006, împreună au săvârşit infracţiunea de furt prin efracţie, prevăzută de articolele 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 din Codul penal francez.

Potrivit art. 85 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, admiterea predării persoanelor solicitate pe baza mandatelor europene de arestare pentru infracţiunea mai sus menţionată, este condiţionată de dubla incriminare a acestei fapte ca infracţiune în dreptul intern. S-a constatat că, potrivit stării de fapt descrisă la punctul II din mandatele de arestare europeană, fapta reţinută pe seama persoanelor solicitate are corespondent în legea penală română, sub definirea de infracţiune de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1, 209 alin. 2 lit. a, i din Cod penal român, şi astfel este îndeplinită condiţia dublei incriminări prevăzută de norma penală mai sus citată.

Curtea a prezentat persoanelor solicitate mandatele europene de arestare şi motivele care au stat la baza emiterii lor, respectiv autoritatea judiciară emitentă şi drepturile lor procesuale de a consimţi sau de a se opune acestor mandate, inclusiv predării către autoritatea judiciară emitentă.

Întrucât cele patru persoane solicitate, în cunoştinţă de cauză asupra efectelor unei eventuale predări către autorităţile judiciare franceze în scopul procedurii iniţiate de aceste autorităţi, au consimţit în mod liber la predare, Curtea a consemnat acest consimţământ, conform art. 89 şi 90 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 302/2004.

În raport de verificările efectuate de această Curte asupra mandatelor de arestare europeană cu care a fost sesizată, de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dreptul intern şi totodată de Decizia-cadru a Consiliului, privind condiţiile de formă şi de conţinut ale unui atare mandat de arestare, de consimţământul dat de persoanele solicitate la predare către autorităţile judiciare solicitante, Curtea a apreciat că sunt întrunite dispoziţiile art. 77 alin. 2, 78 alin. 2, 79, 85 alin. 2, 88 1 alin.2, 89, 93 şi 94 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006, respectiv prevederile art. 8 alin. 2 din Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI/13.06.2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L190/I/18.07.2002, şi în consecinţă, s-a dispus arestarea preventivă a persoanelor solicitate B.T., M.V., M.D.P. şi S.P., pe o durată de 20 de zile începând cu data de astăzi 02.02.2007.

Pe fondul solicitării punerii în executare a mandatelor europene de arestare, Curtea a admis solicitarea formulată de autoritatea judiciară competentă a statului Franţa, reprezentată de Curtea de Apel Paris, Tribunalul de Mare Instanţă din Evry, Parchet Essonne, având ca obiect mandatele de arestare europeană privind pe cetăţenii români: B.T., M.V., M.D.P. şi S.P.

Astfel, a dispus punerea în executare a mandatelor de arestare europeană emise la 24 ianuarie 2007 de către Curtea de Apel Paris, Tribunalul de Mare Instanţă, Parchetul din Essome, Franţa.

Etichete: