Top

Plangeri contraventionale. Perceperea ex propiis sensibus de catre agentul constatator a faptei imputate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12741 (04.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Contravenţii. Închisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 12741 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de petenta SC NS SRL, prin reprezentant legal, impotriva procesul-verbal cu seria XXX nr. 0085984 din 18.07.2008 .
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca potrivit procesului-verbal contestat, petenta SC NS SRL a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.18 din O.G.21/1992, in sarcina petentei stabilindu-se amenda in cuantum de 1000 lei . S-a retinut de agentul constatator ca la punctul de lucru al petentei, salon de infrumusetare corporala din Iasi, stradela C, nr. 1, Bl. 457, sc. B, ap.3, se efectueaza operatiuni de masaj si electrostimulare, fara sa existe pliante sau alte afisaje in forma vizibila care sa informeze asupra conditiilor si caracteristicilor esentiale ale servicilor prestate, ceea ce contravine art. 18 si se sanctioneaza conform art. 50 al.1 lit. d di OG nr. 21/1992. Procesul-verbal a fost semnat pentru luare la cunostinta de petent, iar la rubrica „alte mentiuni” s-a consemnat ca „nu am”.
In conformitate cu prevederile art.34 al.1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a verificat legalitatea si temeinicia procesului-verbal.
Sub aspectul legalitatii, instanta a apreciat ca actul sanctionator contestat in cauza a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art.17 din O.G.272001, cuprinzand toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute. Incadrarea juridica data faptei este corecta. Astfel potrivit art. 18 din OG nr. 21/1992, consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre operatorii economici, astfel incat sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate. Art. 50 al. 1 lit. d din acelasi act normativ sanctioneaza incalcarea art. 18. In ce priveste sustinerea petentei ca o astfel de informare este asigurata de persoanalul specializat al unitatii, instanta retine ca acest aspect nu a fost dovedit cu nici un fel de probe.
In ceea ce priveste temeinicia, instanta a apreciat ca agentul constatator care a incheiat procesul-verbal a constatat in mod direct fapta savarsita de petenta. Obligatia fiind una pozitiva, instanta opineaza ca acesteia ii revine sarcina de a proba respectarea dispoz. art. 18 din OG nr. 21/1992 R; cum petenta nu a administrat probe care sa demonstreze o alta situatie de fapt, instanta a respins plangerea petentei, ca neintemeiata.

Etichete: , , ,