Top

REZOLUŢIUNE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect, rezolutiune contract de întretinere, actiune formulata de reclamanta M. F. împotriva pârâtei S. V. L.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat reclamanta, personal si asistata de dl. av. C. M., lipsa fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:

Aparatorul reclamantei, dl. av. C. M. depune la dosarul cauzei interogatoriul si întrucât pârâta a fost citata cu mentiunea prezentarii la interogatoriu si aceasta nu s-a prezentat, solicita sa se faca aplicatiunea art. 225 C.pr.civ. De asemenea aparatorul reclamantei învedereaza ca are doi martori prezenti si solicita audierea acestora.

Instanta admite cererea formulata de aparatorul reclamantei si face în cauza aplicarea dispozitiilor art.225 C.pr.civ., având în vedere lipsa pârâtei. Totodata instanta procedeaza la audierea martorului M. I., declaratia data fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Aparatorul reclamantei învedereaza ca renunta la audierea celui de-al doilea martor si nu mai are alte cereri de formulat si probe de administrat si solicita judecarea cauzei pe fond.

Instanta, ia act de renuntarea la audierea celui de-al doilea martor si nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pentru sustineri pe fondul cauzei.

Aparatorul reclamantei, dl. av. C. M., având cuvântul pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii si sa se dispuna rezolutiunea contractului de întretinere, urmând ca terenul în cauza sa revina în patrimoniul reclamantei, având în vedere ca pârâta nu a respectat obligatiile stabilite prin contract; fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea formulata la data de 02.06.2009 reclamanta M. F., a chemat în judecata pe pârâta S. V.-L., solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna rezolutiunea contractului de întretinere autentificat de Notarul Public N. T.

În motivarea actiunii s-a aratat ca reclamanta a încheiat contractul de întretinere autentificat de Notarul Public N. T., prin care a predat pârâtei urmatoarele bunuri:

-terenul extravilan în suprafata de 1003 m.p., bun pe care reclamanta l-a dobândit prin mostenire de la defunctul M. A. I.;

-terenul extravilan în suprafata de 38.145 m.p., bun pe care reclamanta l-a dobândit prin mostenire de la defunctul M. A. I.;

-cota indiviza de ˝ din terenul extravilan în suprafata de 9.000 m.p., bun pe care reclamanta l-a dobândit prin mostenire de la defunctul N. T. M.,;

-cota indiviza de ˝ din terenul extravilan în suprafata de 9.000 m.p., bun pe care reclamanta l-a dobândit prin mostenire de la defunctul N. T. M.

În schimbul acestor bunuri primite de la reclamanta, pârâta si-a asumat obligatia de a întretine pe reclamanta cu cele necesare traiului pe toata durata vietii reclamantei.

Printr-un alt contract de întretinere, reclamanta a predat aceleiasi pârâte, casa si locul de casa aferent, imobil aflat în proprietatea reclamantei, partile convenind ca reclamanta sa se mute la domiciliul pârâtei din or. P., jud. Dâmbovita, unde sa fie îngrijita de pârâta conform obligatiilor asumate de aceasta din urma.

Mai mult, având deplina încredere în pârâta care este nepoata reclamantei, aceasta a fost de acord ca pârâta sa vânda casa i locul de casa pe care le-a primit de la reclamanta, renuntând la clauza de uzufruct viager si la clauza de întretinere.

Dupa vânzarea imobilului aratat la alineatul precedent, pârâta a plecat în Italia, iar reclamanta a ramas cu S. E., mama pârâtei si sora reclamantei, în or. P., la domiciliul pârâtei.

A mai aratat reclamanta ca i-a atras atentia pârâtei în mai multe rânduri cu privire la obligatiile pe care le are fata de reclamanta, însa pârâta nu a înteles sa se prezinte în tara si sa execute aceste obligatii, având chiar o atitudine necorespunzatoare fata de reclamanta, propunându-i acesteia sa o interneze într-un azil de batrâni.

Datorita faptului ca este în vârsta si foarte bolnava, reclamanta a fost nevoita sa sa apeleze la alte persoane pentru a o ajuta cu cele necesare traiului, astfel ca în prezent locuieste la C. G.

In drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1020-1021 din Cod civ.

Pentru dovedirea actiunii reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu si depozitii de martori.

Reclamanta a administrat în cauza urmatoarele înscrisuri, în copie:

-contractul de întretinere a carui rezolutiune se cere a se dispune, din care rezulta ca reclamanta a predat pârâtei terenurile aratate în cererea de chemare în judecata, iar în schimbul bunurilor primite de la reclamanta pârâta si-a asumat obligatia de a întretine pe reclamanta cu cele necesare traiului pe toata durata vietii reclamantei;

-Titlul de proprietate din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1 ha. si 8000 m.p., în favoarea lui M. F. si S. E. de la autorul N.T. M.;

-Titlul de proprietate din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 4 ha., în favoarea lui M. I.;

-certificatul de mostenitor eliberat de Notarul Public N. T.;

-contractul de întretinere autentificat de Notarul Public N. T., prin care reclamanta a predat pârâtei imobilul locuinta si teren aferent despre care se face vorbire în cererea de chemare în judecata;

-contractul de vânzare-cumparare autentificat de Notarul Public N. T., prin care pârâta a vândut imobilul locuinta si teren aferent primit de la reclamanta prin contractul de întretinere mai sus aratat;

-cartile de identitate privitoare la reclamanta;

-adeverinta si certificat fiscal eliberate de Primaria or. L. G., prin care se arata ca pârâta este înscrisa în evidentele acestei institutii cu terenul în suprafata de 5 ha. si 7148 m.p..

Pârâta nu a formulat întâmpinare si nici nu a solicitat administrarea de probe în aparare.

În cauza a fost audiat martorul M. I., care în depozitia sa a aratat ca are cunostinta despre faptul ca reclamanta a încheiat un contract de întretinere cu pârâta, dupa care pârâta a convins-o pe reclamanta sa vânda locuinta pe care i-a predat-o reclamanta, dupa care a dus pe reclamanta într-un alt imobil din or. Pucioasa.

Din or. P. pârâta a gonit pe reclamanta în vara acestui an, astfel ca reclamanta este nevoita sa locuiasca într-o locuinta pe care martorul o detine în satul Buzoieni, si este îngrijita de vecinii acestei locuinte. Despre pârâta martorul cunoaste ca se afla în Italia si nu a desemnat o alta persoana pentru a avea grija de pârâta.

Reclamanta a administrat si proba cu interogatoriu, însa pârâta desi a fost citata cu mentiunea de a se prezenta la judecata în vederea administrarii acestei probe, nu a dat curs solicitarii instantei, astfel ca urmeaza ca instanta sa aplice în cauza dispozitiile art. 225 din C.pr.civ..

Examinând probele administrate în cauza si analizate mai sus instanta constata urmatoarea situatie de fapt.

Între reclamanta si pârâta s-a încheiat contractul de întretinere a carui rezolutiune se cere a se constata, imobilul terenuri aratate în cererea de chemare în judecata intrând în stapânirea de drept si de fapt a pârâtei la data încheierii acestui contract.

Din vara anului curent pârâta nu a mai asigurat reclamantei întretinerea de care aceasta din urma avea nevoie, si cu privire la care pârâta se obligase prin contractul în litigiu, astfel ca reclamanta a fost nevoita sa se adrese altor persoane pentru a avea asigurata locuinta si îngrijire.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza, instanta constata ca actiunea reclamantei este fondata si pe cale de consecinta urmeaza sa o admita în temeiul art. 1020-1021 din Cod civil, si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Reclamanta a facut dovada faptului ca pârâta nu-si executa obligatia pe care si-a asumat-o prin contractul de întretinere în cauza, astfel ca potrivit dispozitiilor art. 1021 Cod civ., reclamanta, în calitate de creditoare a obligatiei de întretinere, este îndreptatita sa ceara desfiintarea contractului pentru neexecutarea acestei obligatii de catre pârâta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta M. F., în contradictoriu cu pârâta S. V.-L., domiciliata în or. Pucioasa, B-dul Trandafirilor, nr. 7(3), jud. Dâmbovita.

Dispune rezolutiunea contractului de întretinere încheiat între parti si autentificat de Notarul Public N. T..

Repune pe parti în situatia anterioara încheierii contractului autentificat de Notarul Public N. T., prin reintrarea în patrimoniul reclamantei a bunurilor imobile aratate în acest contract.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Etichete: