Top

Rezolutie contract

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2906/270/2010 rezolutiune contract

Înreg. 30.04.2010

SENTINTA CIVILA NR. 3531

Sedinta publica din data de 08 decembrie 2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – ……

Grefier – ………

Astazi a fost pe rol judecarea actiunii civile formulata de reclamantul ….., domiciliat în comuna Dofteana, judetul Bacau împotriva pârâtilor …. … si ….., având ca obiect rezolutiune contract.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ……. pentru reclamant si martorii ….., ……., lipsa reclamantul si pârâtii.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat …… pentru reclamant, depune la dosar ziarul Adevarul din data de 12.11.2010 cu care face dovada citarii pârâtilor prin publicitate si solicita audierea martorilor prezenti.

Instanta procedeaza la audierea martorilor ……, ……, pe rând si sub prestare de juramânt, atragându-li-se atentia ca marturia mincinoasa se pedepseste, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat ……. pentru reclamant, arata ca nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ……..pentru reclamant, solicita admiterea actiunii, sa se dispuna rezolutiunea contractului încheiat între parti, sa se constate ca de 3-4 ani pârâtii nu si-au onorat obligatiile, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantul …… a chemat în judecata pe pârâtii …… si ….. pentru a se dispune rezolutiunea contractului de întretinere, autentificat sub nr. 695/07. 08.2002 la Biroul Notarului Public Vasile Balan, cu sediul secundar în ……. judetul Bacau.

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare reclamantul arata ca pârâtii nu îsi îndeplinesc nici una din obligatiile asumate prin contract.

Pârâtii, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta si nu au formulat întâmpinare.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si au fost audiati martori, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 07.08.2002, între reclamantul …. si pârâtii …..si Mihaila …… s-a încheiat contractul de întretinere, autentificat sub nr. 695/07.08.2002 la Biroul Notarului Public Vasile Balan, cu sediul secundar în …….. judetul Bacau.

Conform contractului, reclamantul a transmis pârâtilor imobilele situate în ……., judetul Bacau, având numarul cadastral 367, respectiv: o locuinta C.1 construita din lemn, acoperita cu tigla, compusa din doua camere(cu o suprafata construita de 45 m.p.); un grajd construit din lemn, acoperit cu tigla(cu o suprafata construita de 31 m.p.), precum si suprafata de 1965 m.p. teren aferent, structurat dupa cum urmeaza: suprafata de 360 m.p. teren curti constructii, suprafata de 1440 m.p. teren arabil intravilan si suprafata de 165 m.p. teren arabil intravilan, cu vecinii: la Nord – Tifrea Mihai, la Est – DC, Ciuric Mihai, la Sud – izlaz, la Vest – Matei Vasile.

Pretul acestei vânzari consta în întretinerea reclamantului – vânzator de catre pârâtii – cumparatori, pe toata durata vietii reclamantului, întretinere evaluata la suma de 30.000.000 lei vechi, întretinere ce consta în hrana, îmbracaminte, încaltaminte, încalzit, iluminat, asistenta medicala si suportarea cheltuielilor de înmormântare si pomenire dupa obiceiurile locului.

Potrivit clauzelor contractuale, cumparatorii intra în stapânirea de drept si de fapt asupra imobilelor susmentionate la data încheierii si autentificarii contractului, vânzatorul rezervându-si dreptul sa ceara rezolutiunea contractului în cazul în care obligatia de întretinere din partea întretinatorilor si executarea în natura ar deveni imposibila din culpa întretinatorilor.

Cumparatorii au declarat ca au cumparat imobilul respectiv în conditiile mentionate anterior si s-au obligat sa respecte întocmai clauza de întretinere.

Din declaratiile martorilor audiati în cauza( ….. si …..) rezulta ca pârâtii nu si-au îndeplinit obligatiile contractuale.

Martora …… mai arata ca de aproximativ un an de zile de reclamant si de sotia acestuia se îngrijeste un vecin pe nume …., în sensul ca are grija de ei cu tot ce este necesar pentru batrâni, le spala hainele, le aduce mâncare, face curatenie. Mai arata martora ca a auzit de la oamenii din sat ca sotii …. si …….. s-au despartit de vreo 3 ani de zile, sunt plecati în Italia si nu i-a mai vazut.

Martorul …… a mai precizat ca …… si …. nu au mai venit pe la reclamant de vreo 3-4 ani si în prezent de reclamant are grija un nepot pe nume …….

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 1020 si art. 1021 din Codul civil, constatând ca pârâtii nu si-au respectat obligatiile asumate prin contract, urmeaza a se admite actiunea si a se dispune rezolutiunea contractului de întretinere, autentificat sub nr. 695/07.08.2002 la Biroul Notarului Public Vasile Balan, cu sediul secundar în …….., judetul Bacau.

În consecinta, vor fi repuse partile în situatia anterioara încheierii contractului precizat anterior.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul ……, domiciliat în …….judetul Bacau împotriva pârâtilor ……, domiciliat în …….., judetul Bacau si ……, domiciliata în …….., judetul Bacau.

Dispune rezolutiunea contractului de întretinere, autentificat sub nr. 695/07.08.2002 la Biroul Notarului Public Vasile Balan, cu sediul secundar în ………, judetul Bacau.

Repune partile în situatia anterioara încheierii contractului precizat anterior.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 08 decembrie 2010.

Tags: