Top

Penal – plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Pe rol judecarea cauzei penale privind recursul declarat de petentii P.M., P.L. şi V.C.I. împotriva sentinţei penale nr.22 din 13 ianuarie 2009 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr.5099/202/2008.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 30 aprilie 2009, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, tribunalul având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, a amânat pronunţarea la 7.05.2009, 12.05.2009, 19.05.2009 şi respectiv 26.05.2009, iar în urma deliberărilor, a pronunţat următoarea soluţie.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului penal de faţă;

Prin cererea introdusă la Judecătoria Constanţa data de 10.02.2008 şi înregistrată sub nr. 2620/212/2008, petenţii P.M., P.L. şi V.C.I., domiciliaţi în , str. ., nr. , jud. , au formulat plângere împotriva rezoluţiei nr.7922/P/2005 din 22.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, şi a rezoluţiei nr. 319/II/2/2007a Prim-Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, solicitând ca, pe cale de hotărâre judecătorească, să se dispună desfiinţarea acestor rezoluţii şi trimiterea cauzei către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru continuarea cercetărilor.

În motivarea acestei plângeri, petenţii au arătat că sunt succesorii defunctului P.I.S., decedat la data de 01.09.2005, în urma unui accident de muncă produs în hala mecanică a S.C. U.N. S.A. Constanţa.

Au precizat petenţii că victima a efectuat manevra ce a dus la moartea sa, din dispoziţia altei persoane, ce avea calitatea de superior şi coordonator de activitate. Astfel, a fost trimis în compartimentul pick prova pentru a efectua lucrări de polizare şi curăţenie, deşi se cunoştea că nu avea instructajul necesar pentru a acţiona în spaţii închise şi nici pregătirea pentru a folosi o lampă cu halogen alimentată la o tensiune de 220 V. Din aceste motive, victima nu a purtat mănuşi de protecţie la manipularea lămpii cu halogen.

Apreciază petenţii că cercetarea penală a fost defectuoasă şi superficială, organele de anchetă neadministrând niciuna din probele solicitate de către aceştia, nu au fost audiaţi martorii ce aveau legătură cu incidentul, nu au fost realizate confruntări, au fost ascunse urme, iar lampa cu halogen a dispărut de la locul faptei înainte de începerea cercetărilor.

Consideră petenţii că cercetarea penală nu s-a realizat într-o modalitate care să ducă la aflarea adevărului, ci într-o modalitate menită să exonereze pe toată lumea de răspundere.

Soluţionând cauza, prin sentinţa penală nr. 506/14.05.2008, Judecătoria Constanţa a admis excepţia tardivităţii introducerii plângerii, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, a respins plângerea petenţilor.

Împotriva acestei sentinţe petenţii au formulat recurs la Tribunalul Constanţa criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Urmare a cererii de strămutare a cauzei formulată de către petenţi în timpul acestui stadiu procesual, admisă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 139720.08.2008, Tribunalul Constanţa a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi trimiterea spre soluţionare, Tribunalului Călăraşi.

Recursul declarat de petenţi a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Călăraşi la data de 24.09.2008 sub nr. 1870/116/2008.

Prin decizia penală nr. 149/R/04.11.2008 Tribunalul Călăraşi a admis recursul petenţilor împotriva sentinţei penale nr. 506/2008 a Judecătoriei Constanţa, pe care a casat-o în totalitate şi a trimis cauza Judecătoriei Călăraşi pentru soluţionarea fondului.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Călăraşi la data de 16.12.2009 sub nr. 5099/202/2008.

Soluţionând cauza, Judecătoria Călăraşi prin sentinţa penală nr. 22/13.01.2009, a respins plângerea formulată de petenţii P.M., P.L. şi V.C.I., în contradictoriu cu intimata SC „U.” SA Constanţa împotriva rezoluţiei nr.7922/P/2005,din 22.01.2007, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi a rezoluţiei nr.319 /II/2/2007, a Primului Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

A menţinut ca legale şi temeinice rezoluţiile constatate.

A obligat petenţii la 60 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond, analizând actele şi lucrările dosarului, a constatat că accidentul muncă soldat cu decesul numitului P.I.S. s-a produs din culpa exclusivă a acestuia, astfel că soluţia dispusă în cauză este legală şi temeinică.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs petenţii P.M., P.L. şi V.C.I., aceştia arătând că rezoluţiile a căror anulare se cere reprezintă modul defectuos în care s-a realizat urmărirea penală. Astfel, s-a blocat de multe ori, accesul avocatului petenţilor de a studia actele de urmărire penală, martorii n-au fost audiaţi în prezenţa sa, ignorându-se împrejurarea că victima nu avea instructajul pentru lucrul în spaţii închise. Este de menţionat şi faptul că, după trecerea unui interval de timp de un an de zile, procurorul a formulat cerere de abţinere, dar că, în tot acest timp, a administrat probe, care au rămas câştigate cauzei, deşi motivul abţinerii l-a constituit împrejurarea că directorul S.C. U.N. S.A. Constanţa era vecin cu respectivul procuror. Şi expertiza efectuată în cauză s-a realizat defectuos şi incomplet, iar declaraţia directorului societăţii menţionate este redactată la calculator şi nu scrisă olograf, existând, astfel, suspiciunea că martorul a venit, de acasă, cu acest act.

Recursul este fondat şi urmează a se admite, pentru următoarele considerente :

1. Expertiza efectuată de ITM Constanţa şi declaraţiile martorilor audiaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa ( D.C., M.M., D.C., G.C., Ş.F.A. şi M.C. ) au descris modul de organizare a muncii la şalupa nr.1 şi împrejurările în care a decedat victima P.I.S., prin intermediul cărora s-a conturat culpa S.C. U.N. S.A. Constanţa, M.S. şi M.C. în ceea ce priveşte situaţia circumstanţelor respectivului deces, prin neîndeplinirea unor dispoziţii obligatorii de protecţie a muncii. Este surprinzătoare şi lipsită de substanţă probatorie afirmaţia unuia dintre martorii menţionaţi, în sensul că decesul cercetat se datorează actului de indisciplină vădită a victimei, în condiţiile în care martorii au arătat modul în care se repartizau sarcinile de serviciu, în fiecare dimineaţă, iar supoziţia că victima ar fi trebuit să ştie la ce pericol se expune, prin folosirea lămpii de 220 V, pentru că este absolvent al unei şcoli profesionale de profil, este mai mult decât imorală. Nimeni nu vorbeşte de neefectuarea protecţiei muncii, care se realizează, indiferent de persoana angajată şi de studiile pe care acesta le-a absolvit, potrivit concepţiei că, întotdeauna mortul este de vină, şi, totodată, deşi au arătat că au văzut victima cu lampa de halogen de 220 V în mână, nimeni nu a întrebat-o la ce îi foloseşte şi ce operaţiune urmează să execute cu ea, cu toate că maistrul victimei lucra la Năvodari şi nu fusese înlocuit de nimeni, tot din culpa conducerii unităţii.

2. Expertiza judiciară efectuată a stabilit că, datorită lipsei sing. M.M., atribuţiile lui au fost preluate de ing. M.C. şi ing. D.C., care au confirmat că i-au repartizat victimei sarcinile pentru ziua de 1 sept. 2005, dar nu există nici un fel de dovadă în sensul că acesteia i s-ar fi trasat sarcini precise, în afara locului în care urma să lucreze şi în ce au constat „instrucţiunile” ce i-au fost date lui P.I., după cum nu există nici o explicaţie a folosirii lămpii de 220V de către victimă, în ipoteza în care i s-ar fi făcut vreun instructaj de protecţie a muncii.

3. Nu s-a elucidat felul în care s-a efectuat operaţiunea ce a generat decesul, nu s-a efectuat o expertiză de către INEC Bucureşti cu privire la acest accident de muncă, deşi singura expertiză efectuată în cauză este incompletă şi lapidară şi nu răspunde unor întrebări esenţiale pentru aflarea adevărului în cauză, cum ar fi stabilirea circumstanţelor în care s-au folosit lămpi necorespunzătoare din punct de vedere al protecţiei muncii în raport de cele folosite efectiv şi care nu se încadrau în acelaşi prevederi legale, cu referire la cazul în speţă. Nu s-a stabili, de asemenea, persoana desemnată cu verificarea stării de funcţionare a aparaturii şi modul în care aceasta şi-a îndeplinit atribuţiile, conform fişei postului.

4. În mod surprinzător nu s-au audiat martorii solicitaţi de reprezentanţii victimei.

5.Se va analiza modul în care s-a ataşat la dosarul cauzei declaraţia directorului S.C. U.N. S.A. Constanţa, scrisă la calculator şi nu olograf, în raport de considerentele formulării cererii de abţinere de către procurorul anchetator de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Faţă de aceste considerente, tribunalul, în baza art. 385 ind. 15 pct.2 lit. d C.p.p., constatând că cele două rezoluţii emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa au fost realizate în urma unei urmăriri penale incomplete, ce nu a fost în măsură să elucideze condiţiile în care şi-a pierdut viaţa victima P.I.S. şi eventualele persoane răspunzătoare de neîndeplinirea unor dispoziţii legale obligatorii.

Urmează a se admite recursurile declarate de petenţii P.M., P.L. şi V.C.I. împotriva sentinţei penale nr. 22/13.01.2009 a Judecătoriei Călăraşi pe care o va desfiinţa în tot şi rejudecând:

În baza art. 2781 alin.8 lit.b C.p.p. va admite plângerea formulată de petenţii P.M., P.L. şi V.C.I. împotriva rezoluţiilor nr. 7922/P/2005 din 22.01.2007 şi nr. 319/II/2/2007 din data de 14.03.2007 emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pe care le va desfiinţează.

Urmează a trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi în vederea începerii urmăririi penale faţă de M.C., M.S. şi S.C. U.N. S.A. Constanţa pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 34-39 din Legea nr. 90/1996 R şi art. 178 alin.2 C.p.

Procurorul va efectua următoarele acte procedurale:

-audierea persoanelor M.C. şi M.S. cu privire la condiţiile în care s-a efectuat operaţiunea ce a generat decesul victimei, precum şi dacă victima avea instruirea necesară efectuării respectivei operaţiuni;

-analiza modului în care s-a făcut protecţia muncii de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit;

-efectuarea unei expertize de către INEC Bucureşti cu privire la acest accident de muncă;

-să se stabilească circumstanţele în care victima a ajuns să execute lucrări pentru care nu era pregătită/instruită;

-să se stabilească circumstanţele în care s-au folosit lămpi necorespunzătoare din punctul de vedere al protecţiei muncii, în raport de cele folosite efectiv şi care nu se încadrau în aceleaşi prevederi legale, cu referire la cazul în speţă;

-să se stabilească persoana desemnată cu verificarea stării de funcţionare a aparaturii şi modul în care această persoană şi-a îndeplinit atribuţiile, conform fişei postului;

-audierea martorilor solicitaţi de reprezentanţii victimei (T.N.M., ş.a.);

-procurorul va îndeplini orice act procedural şi va administra orice probă, pe care o consideră oportună şi utilă soluţionării cauzei.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 385 ind. 15 pct.2 lit. d C.p.p.

Admite recursurile declarate de petenţii P.M., P.L. şi V.C.I. împotriva sentinţei penale nr. 22/13.01.2009 a Judecătoriei Călăraşi pe care o desfiinţează în tot şi rejudecând:

În baza art. 2781 alin.8 lit.b C.p.p. admite plângerea formulată de petenţii P.M., P.L. şi V.C.I. împotriva rezoluţiilor nr. 7922/P/2005 din 22.01.2007 şi nr. 319/II/2/2007 din data de 14.03.2007 emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pe care le desfiinţează.

Trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi în vederea începerii urmăririi penale faţă de M.C., M.S. şi S.C. U.N. S.A. Constanţa pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 34-39 din Legea nr. 90/1996 R şi art. 178 alin.2 C.p.

Procurorul va efectua următoarele acte procedurale:

-audierea persoanelor M.C. şi M.S. cu privire la condiţiile în care s-a efectuat operaţiunea ce a generat decesul victimei, precum şi dacă victima avea instruirea necesară efectuării respectivei operaţiuni;

-analiza modului în care s-a făcut protecţia muncii de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit;

-efectuarea unei expertize de către INEC Bucureşti cu privire la acest accident de muncă;

-să se stabilească circumstanţele în care victima a ajuns să execute lucrări pentru care nu era pregătită/instruită;

-să se stabilească circumstanţele în care s-au folosit lămpi necorespunzătoare din punctul de vedere al protecţiei muncii, în raport de cele folosite efectiv şi care nu se încadrau în aceleaşi prevederi legale, cu referire la cazul în speţă;

-să se stabilească persoana desemnată cu verificarea stării de funcţionare a aparaturii şi modul în care această persoană şi-a îndeplinit atribuţiile, conform fişei postului;

-audierea martorilor solicitaţi de reprezentanţii victimei (T.N.M., ş.a.);

-procurorul va îndeplini orice act procedural şi va administra orice probă, pe care o consideră oportună şi utilă soluţionării cauzei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 mai 2009.

Etichete: