Top

Plangere inaintata pe disp.art. 278/1 C.pr.pen. Termen de formulare: Tardivitate.

Asupra plangerii de fata :

Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Harsova, sub nr.803/842/2008, petentul B. C. s-a adresat instantei – in considerarea disp. art.278/1 C.pr.pen., solicitand desfiintarea rezolutiilor procurorilor, date in dosarele 622/P/2007 si 37/II/2/2008.

Petentul solicita instantei sa se pronunte asupra „contestarilor” solutiilor de netrimitere in judecata, respectiv:

1) – scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului P. G. pentru infractiunea prev. de art.215/1 alin.(1) C.pen;

– neinceperea urmaririi penale impotriva faptuitorului P. G., sub aspectul infractiunilor prev. de art.214 alin.1,2 C.pen., art.215 alin.1,2,3 C.pen., art.246 C.pen. art.290-291 C.pen si art.43 din Legea nr.82/1991, cu aplic. art.33 lit.”a” C.pen. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ, amenda de 400 lei;

2) respingerea plangerii adresata prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, formulata impotriva solutiei procurorului de caz.

Plangerea nu contine aspectele de fond ale criticilor aduse masurilor dispuse de procuror, ci antameaza exceptia tardivitatii ce ar putea fi invocata de reprezentantul parchetului („cum a mai procedat in alt caz”), pozitie pe care o apreciaza ca fiind o interpretare eronata a disp.art.278/1 alin.(2) C.pr.pen., prin care procurorul se autoacuza ca nu a respectat disp.art.277 C.pr.pen.

La termenul de judecata din 25.11.2008, reprezentantul Ministerului Public a invocat exceptia tardivitatii formularii plangerii.

Exceptia a fost pusa in discutia partilor la termenul de judecata din 9.12.2008, dupa ce a fost solutionat – in procedura prescrisa de art.52 C.pr.pen.- incidentul procedural al recuzarii procurorului.

Instanta apreciaza intemeiata exceptia, pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit art.185 C.pr.pen., cand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului procesual si nulitatea actului facut peste termen.

Legiuitorul roman a consacrat, prin art.275 C.pr.pen., dreptul generic al oricarei persoane de a face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin aceasta s-a adus o vatamare intereselor sale legitime.

In situatia in care aceasta plangere vizeaza actele sau masurile luate de procuror, plangerea – in termen legal, trebuie adresata prim-procurorului parchetului competent sa rezolve plangerea.

Petentul s-a adresat primului procuror, cu plangere impotriva rezolutiei din 29.07.2008 data de procurorul de caz, in ds. nr.622/P/2007.

Plangerea a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Harsova, sub nr.37/II/2, la 21.08.2008 – ea fiind insa formulata de petent la 20.08.2008, data la care a fost expediata prin posta. Plangerea nu a fost solutionata in termenul prescris de art.277 C.pr.pen, solutia primului procuror – din 6.10.2008, fiindu-i comunicata petentului la 30.10.2008.

Petentul s-a adresat instantei, la 13.11.2008, cu plangere formulata impotriva solutiilor dispuse prin rezolutia procurorului de caz din 29.07.2008 (ds. nr.622/P/2007) si respectiv, rezolutia prim procurorului din 2.10.2008 (ds.nr.37/II/2).

Din analiza coroborata a disp. art. 278/1 C.pr.pen., rezulta ca in situatia in care prim procurorul parchetului nu a solutionat plangerea in termenul de 20 de zile instituit in art. 277 C.pr.pen, petentul se poate adresa instantei in termen de 20 de zile, termen care curge de la expirarea termenului initial de 20 de zile.

In speta, petentul s-a adresat instantei la data de 13.11.2008, depasind termenul imperativ instituit de lege.

Instanta de contencios constitutional a statuat prin Decizia nr.295/2005 ca, prin instituirea unui termen de catre legiuitor, pentru formularea unei plangeri la procurorul ierarhic superior, impotriva solutiei de netrimitere in judecata, termen a carui nerespectare ar determina respingerea ca tardiva a plangerii conf.art.278 alin.(3) C.pr.pen., nu este incalcat principiul constitutional al liberului acces la justitie.

Reglementarea unui termen special reprezinta o optiune a legiuitorului care reflecta preocuparea acestuia in sensul asigurarii unui proces echitabil.

Prin stabilirea termenelor inlauntrul carora pot fi exercitate anumite acte procedurale se asigura desfasurarea activitatii procesuale si realizarea scopului procesului penal.

Imprejurarea sustinuta de petent, ca s-a incadrat in termenul de 20 de zile din momentul comunicarii solutiei de prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova – care si-ar fi nesocotit obligatia solutionarii in termen a plangerii sale, nu este da natura a conduce la o alta concluzie decat aceea a tardivitatii formularii plangerii, data fiind modalitatea de redactare a normei legale, dar si clasificarea termenelor in raport cu caracterul/efectele pe care le produc.

Termenul consacrat de legiuitor prin art.278/1 C.pr.pen este un termen instituit in mod imperativ de lege, iar depasirea sa atrage sanctiunile prev. de art.185 C.pr.pen.

Legiuitorul a asigurat posibilitatea cenzurarii actelor procurorului de catre instantele de judecata, deci dreptul de recurs efectiv la o instanta nationala, dar –in mod firesc, a consacrat acest drept, sub protectia garantiilor procedurale, doar in cadrul unui proces declansat cu respectarea regulilor de procedura stabilite prin lege.

Interpretarea legii procesual penale, sub toate aspectele ei esentiale – forma legii, preceptul legii si scopul ei – sustine argumentatia mai sus expusa in raport de modul de redactare a textului art.278/1 alin.(2) C.pr.pen., care arata ca daca procurorul ierarhic superior nu a solutionat plangerea in termenul de 20 de zile, termenul pentru sesizarea instantei curge de la expirarea termenului initial de 20 de zile.

Pentru considerentele aratate, consecinta a admiterii exceptiei, va fi respinsa, ca atare, plangerea.

In temeiul art.192 alin.(2) C.pr.pen., petentul va fi obligat la plata sumei de 100 lei –cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza art.277 C.pr.pen. rap. la art.278/1 C.pr.pen.,

Admite exceptia tardivitatii si, pe cale de consecinta, respinge – ca atare, plangerea formulata de petentul B. C. – domiciliat in orasul Harsova, jud. Constanta, impotriva Rezolutiei de netrimitere in judecata a faptuitorului P.G., data la 29.07.2008 in ds. nr.622/P/2007 si a Rezolutiei nr.37/II/2 din 2.10.2008, data de Prim Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova.

In baza art.192 alin.(2) C.pr.pen., obliga petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 09.12.2008.

Etichete: