Top

Plangere inaintata pe disp.art. 278/1 C.pr.pen. Termen de formulare: Tardivitate.

Asupra plangerii de fata :

Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Harsova, sub nr.803/842/2008, petentul B. C. s-a adresat instantei – in considerarea disp. art.278/1 C.pr.pen., solicitand desfiintarea rezolutiilor procurorilor, date in dosarele 622/P/2007 si 37/II/2/2008.

Petentul solicita instantei sa se pronunte asupra „contestarilor” solutiilor de netrimitere in judecata, respectiv:

1) – scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului P. G. pentru infractiunea prev. de art.215/1 alin.(1) C.pen;

– neinceperea urmaririi penale impotriva faptuitorului P. G., sub aspectul infractiunilor prev. de art.214 alin.1,2 C.pen., art.215 alin.1,2,3 C.pen., art.246 C.pen. art.290-291 C.pen si art.43 din Legea nr.82/1991, cu aplic. art.33 lit.”a” C.pen. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ, amenda de 400 lei;

2) respingerea plangerii adresata prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, formulata impotriva solutiei procurorului de caz.

Plangerea nu contine aspectele de fond ale criticilor aduse masurilor dispuse de procuror, ci antameaza exceptia tardivitatii ce ar putea fi invocata de reprezentantul parchetului („cum a mai procedat in alt caz”), pozitie pe care o apreciaza ca fiind o interpretare eronata a disp.art.278/1 alin.(2) C.pr.pen., prin care procurorul se autoacuza ca nu a respectat disp.art.277 C.pr.pen.

La termenul de judecata din 25.11.2008, reprezentantul Ministerului Public a invocat exceptia tardivitatii formularii plangerii.

Exceptia a fost pusa in discutia partilor la termenul de judecata din 9.12.2008, dupa ce a fost solutionat – in procedura prescrisa de art.52 C.pr.pen.- incidentul procedural al recuzarii procurorului.

Instanta apreciaza intemeiata exceptia, pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit art.185 C.pr.pen., cand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului procesual si nulitatea actului facut peste termen.

Legiuitorul roman a consacrat, prin art.275 C.pr.pen., dreptul generic al oricarei persoane de a face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin aceasta s-a adus o vatamare intereselor sale legitime.

In situatia in care aceasta plangere vizeaza actele sau masurile luate de procuror, plangerea – in termen legal, trebuie adresata prim-procurorului parchetului competent sa rezolve plangerea.

Petentul s-a adresat primului procuror, cu plangere impotriva rezolutiei din 29.07.2008 data de procurorul de caz, in ds. nr.622/P/2007.

Plangerea a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Harsova, sub nr.37/II/2, la 21.08.2008 – ea fiind insa formulata de petent la 20.08.2008, data la care a fost expediata prin posta. Plangerea nu a fost solutionata in termenul prescris de art.277 C.pr.pen, solutia primului procuror – din 6.10.2008, fiindu-i comunicata petentului la 30.10.2008.

Petentul s-a adresat instantei, la 13.11.2008, cu plangere formulata impotriva solutiilor dispuse prin rezolutia procurorului de caz din 29.07.2008 (ds. nr.622/P/2007) si respectiv, rezolutia prim procurorului din 2.10.2008 (ds.nr.37/II/2).

Din analiza coroborata a disp. art. 278/1 C.pr.pen., rezulta ca in situatia in care prim procurorul parchetului nu a solutionat plangerea in termenul de 20 de zile instituit in art. 277 C.pr.pen, petentul se poate adresa instantei in termen de 20 de zile, termen care curge de la expirarea termenului initial de 20 de zile.

In speta, petentul s-a adresat instantei la data de 13.11.2008, depasind termenul imperativ instituit de lege.

Instanta de contencios constitutional a statuat prin Decizia nr.295/2005 ca, prin instituirea unui termen de catre legiuitor, pentru formularea unei plangeri la procurorul ierarhic superior, impotriva solutiei de netrimitere in judecata, termen a carui nerespectare ar determina respingerea ca tardiva a plangerii conf.art.278 alin.(3) C.pr.pen., nu este incalcat principiul constitutional al liberului acces la justitie.

Reglementarea unui termen special reprezinta o optiune a legiuitorului care reflecta preocuparea acestuia in sensul asigurarii unui proces echitabil.

Prin stabilirea termenelor inlauntrul carora pot fi exercitate anumite acte procedurale se asigura desfasurarea activitatii procesuale si realizarea scopului procesului penal.

Imprejurarea sustinuta de petent, ca s-a incadrat in termenul de 20 de zile din momentul comunicarii solutiei de prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova – care si-ar fi nesocotit obligatia solutionarii in termen a plangerii sale, nu este da natura a conduce la o alta concluzie decat aceea a tardivitatii formularii plangerii, data fiind modalitatea de redactare a normei legale, dar si clasificarea termenelor in raport cu caracterul/efectele pe care le produc.

Termenul consacrat de legiuitor prin art.278/1 C.pr.pen este un termen instituit in mod imperativ de lege, iar depasirea sa atrage sanctiunile prev. de art.185 C.pr.pen.

Legiuitorul a asigurat posibilitatea cenzurarii actelor procurorului de catre instantele de judecata, deci dreptul de recurs efectiv la o instanta nationala, dar –in mod firesc, a consacrat acest drept, sub protectia garantiilor procedurale, doar in cadrul unui proces declansat cu respectarea regulilor de procedura stabilite prin lege.

Interpretarea legii procesual penale, sub toate aspectele ei esentiale – forma legii, preceptul legii si scopul ei – sustine argumentatia mai sus expusa in raport de modul de redactare a textului art.278/1 alin.(2) C.pr.pen., care arata ca daca procurorul ierarhic superior nu a solutionat plangerea in termenul de 20 de zile, termenul pentru sesizarea instantei curge de la expirarea termenului initial de 20 de zile.

Pentru considerentele aratate, consecinta a admiterii exceptiei, va fi respinsa, ca atare, plangerea.

In temeiul art.192 alin.(2) C.pr.pen., petentul va fi obligat la plata sumei de 100 lei –cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza art.277 C.pr.pen. rap. la art.278/1 C.pr.pen.,

Admite exceptia tardivitatii si, pe cale de consecinta, respinge – ca atare, plangerea formulata de petentul B. C. – domiciliat in orasul Harsova, jud. Constanta, impotriva Rezolutiei de netrimitere in judecata a faptuitorului P.G., data la 29.07.2008 in ds. nr.622/P/2007 si a Rezolutiei nr.37/II/2 din 2.10.2008, data de Prim Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova.

In baza art.192 alin.(2) C.pr.pen., obliga petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 09.12.2008.

Etichete:

TARDIVITATE. CONTESTAŢIE DEPUSĂ CU DEPĂŞIREA TERMENULUI PREVĂZUT DE ART.107 ALIN.2 LIT.C DIN LEGEA NR.64/1995, REPUBLICATĂ

Prin sentinţa civilă nr.163/19.04.2005Tribunalul Galaţi a respins ca fiind tardiv formulate contestaţiile formulate de creditoare împotriva planului de distribuţie, reţinând în esenţă, că potrivit art.107 alin.2 lit.c din Legea nr.64/1995 termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor este de 10 zile de la afişarea planului şi că acest termen a fost depăşit.

Recursul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat cu motivarea că în raport de afişarea planului de distribuţie care s-a făcut la data de 1 octombrie 2004 şi de faptul că contestaţiile au fost depuse abia la data de 22 octombrie 2004, în mod legal prima instanţă a admis excepţia ridicată de lichidatorul judiciar şi a respins ca tardiv introduse contestaţiile.

Etichete:

Tardivitate. Contestaţie depusă cu depăşirea termenului prevăzut de art.107 alin.2 lit.c din Legea nr.64/1995, republicată.

Prin sentinţa civilă nr.163/19.04.2005Tribunalul Galaţi a respins ca fiind tardiv formulate contestaţiile formulate de creditoare împotriva planului de distribuţie, reţinând în esenţă, că potrivit art.107 alin.2 lit.c din Legea nr.64/1995 termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor este de 10 zile de la afişarea planului şi că acest termen a fost depăşit.

Recursul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat cu motivarea că în raport de afişarea planului de distribuţie care s-a făcut la data de 1 octombrie 2004 şi de faptul că contestaţiile au fost depuse abia la data de 22 octombrie 2004, în mod legal prima instanţă a admis excepţia ridicată de lichidatorul judiciar şi a respins ca tardiv introduse contestaţiile.

Etichete:

Contestaţie la executare-tardivitate

Tribunalul Tulcea
Dosar nr.1147/327/2008
DECIZIA CIVILĂ NR.79
Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă:

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată la nr. 1147/327/11 martie 2008, contestatorul ……. a formulat contestaţie la executarea silită pornită împotriva sa în dosarul nr. 845/2007al BEJ ……., solicitând anularea tuturor actelor de executare deoarece titlul executoriu în baza căruia s-a format dosarul de executare a fost dată cu încălcarea prevederilor legale, el nefiind legal citat.

A mai solicitat contestatorul suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

La data de 31 iulie 2008 contestatorul a formulat o cerere de suspendare a judecării cauzei, motivat de faptul că a formulat cerere de strămutare a cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prin încheierea din 7 august 2008 instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei.

La data de 15 august 2008 contestatorul a formulat cerere de repunere pe rol, arătând că deşi a solicitat judecarea în lipsă, instanţa, în mod neîntemeiat a dispus suspendarea judecării.

La data de 27 august 2008 contestatorul a depus din nou două cereri prin care a solicitat suspendarea judecării cauzei, fără a depune însă şi cauţiunea prevăzută de art. 403 c.pr.civ.

La data de 1 septembrie 2008 contestatorul a depus o nouă cerere prin care solicită suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, iar la data de 9 septembrie 2008 a depus o cerere prin care se aduc acuzaţii neîntemeiate instanţei de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.2075/09.09.2008 Judecătoria Tulcea a admis excepţia de tardivitate şi a respins contestaţia la executare formulată de contestator, ca tardiv formulată.

A respins cererea de suspendare a executării silite ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Referitor la excepţia de tardivitate invocată de intimata SC ……. instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 3388/23 noiembrie 2006 a Judecătoriei Tulcea contestatorul ……. a fost somat să plătească intimatei SC ……. în termen de 30 de zile 213,42 USD echivalent în lei la data plăţii, reprezentând preţul serviciilor de telefonie mobilă, 6276,17 lei cu titlul de penalităţi de întârziere calculate până la data de 15 octombrie 2006, penalităţile de întârziere de 1%/zi până la data de 27 septembrie 2003 şi 0,5%/zi după data de 27 septembrie 2003 şi 400 USD echivalent în lei la data plăţii, reprezentând taxă de reziliere contract. Această sentinţă a fost pusă în executare de către intimată, formându-se dosarul de executare nr. 845/2007 al BEJ ……..

La data de 2 noiembrie 2007 executorul judecătoresc a emis somaţia care a fost comunicată contestatorului la adresa indicată de acesta respectiv …..

Contestatorul invocă faptul că el nu mai locuieşte în Tulcea de aproximativ 4 ani, fără însă să arate care este noua sa adresă.

Astfel, inclusiv în cererea de chemare în judecată dar şi în cererile ulterioare acesteia contestatorul a indicat drept domiciliu al său adresa din Tulcea, noua sa adresă de domiciliu fiind comunicată de contestator abia prin cererea din data de 23 iulie 2008, adică la mai mult de 4 luni de la data formulării contestaţiei la executare.

În aceste condiţii instanţa a constatat din nou reaua credinţă a contestatorului, care, deşi a invocat faptul că şi-a adresa de peste 4 ani nu a indicat această nouă adresă unde să i se comunice actele procedurale.

De asemenea instanţa a constatat că, culpa pentru neprimirea somaţiei nu aparţine nici executorului judecătoresc şi nici intimatei ci doar contestatorului, care nu şi-a anunţat creditorul despre noua sa adresă.

Astfel fiind, în opinia instanţei somaţia a fost corect comunicată contestatorului la adresa cunoscută atât de creditor cât şi de executorul judecătoresc.

Mai mult decât atât, contestatorul a susţinut în cererile sale că a luat cunoştinţă de titlul executoriu şi de celelalte acte de executare la data de 21 februarie 2008, iar contestaţia la executare a fost formulată la data de 10 martie 2008, adică după termenul de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de actul de executare contestat, termen prevăzut de art. 401 alin. 1 lit. c c.pr.civ.

Drept urmare instanţa a admis excepţia de tardivitate invocată de intimată şi a respins contestaţia la executare ca tardiv formulată.

Având în vedere că soluţia dată în contestaţia la executare este definitivă de la data pronunţării, că suspendarea executării poate fi dispusă doar până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare şi că contestatorul nu a depus cauţiunea prevăzută de art. 403 c.pr.civ. instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs contestatorul ……., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Arată în esenţă recurentul că, în mod greşit instanţa de fond a respins ca tardivă contestaţia la executare formulată, întrucât somaţia de executare din data de 2 nov.2007, nu i-a fost comunicată, neexistând nici o dovadă în acest sens.

Deşi intimata a avut cunoştinţă de faptul că nu locuieşte la adresa indicată în acţiune, nu a făcut nici un demers să afle noul domiciliu.

Precizează de asemenea recurentul faptul că la 21.02.2008 când s-a întocmit procesul verbal de sechestru, s-a menţionat în mod expres lipsa sa, iar persoana găsită la adresa menţionată era fosta sa soţie care nu l-a anunţat despre începerea executării silite decât la data de 25.02.2008.

În raport de această împrejurare, în mod greşit instanţa de fond s-a raportat la aprecierea excepţiei de tardivitate la data întocmirii procesului verbal respectiv 21.02.2008.

Totodată, procesul verbal i-a fost comunicat recurentului, prin poştă, de fosta sa soţie la data de 3.03.2008, contestaţia fiind formulată de recurent la data de 10.03.2008, adică înăuntrul termenului de 15 zile prev.de art.401 al. (1) C.proc.civ.

Pe cale de consecinţă, apreciază recurentul că, în mod greşit a fost respinsă şi cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Pe fondul cauzei, apreciază de asemenea recurentul că acţiunea sa este întemeiată întrucât actele de executare au avut la bază un titlu executoriu anulabil, emis cu încălcarea prevederilor legale.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, se reţine că, în procesul verbal de sechestru întocmit de executorul judecătoresc ……. la 21.02.2008, debitorul, recurentul în cauză, nu a fost găsit la domiciliu, iar fosta soţie a acestuia a învederat executorului judecătoresc faptul că soţul său nu mai locuieşte acolo, fiind plecat din localitate de aprox.4 ani de zile.

Din adeverinţa aflată la fila 23 din dosar rezultă că, procesul verbal din 21.02.2008 a fost comunicat recurentului de către fosta sa soţie la data de 5.03.2008.

Prin urmare, recurentul contestator nu a luat la cunoştinţă de titlul executoriu şi celelalte acte de executare în data de 21.02.2008, dată la care executorul a fost încunoştiinţat de fosta soţie a recurentului despre faptul că acesta şi-a schimbat domiciliul.

În raport de dispoziţiile art.401 al.(1) C.proc.civ., cum nu există dovada comunicării titlului executoriu şi a celorlalte acte de executare către recurentul contestator la domiciliul său din ……, urmează a se reţine că, acesta a formulat contestaţia în termenul prevăzut de lege.

Pentru aceste considerente, văzând şi dispoz.art.312 C.proc.civ.,urmează a admite recursul, a casa hotărârea atacată şi a trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond, pentru analizarea pe fond a contestaţiei la executare formulată.

Etichete: , , ,

Plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală. Termen de formulare. Tardivitate

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 232 (20.03.2008)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: plângeri prealabile

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la 13.02.2008 petenţii G.V. şi SC x SRL Bucureşti au formulat plângere împotriva ordonanţei din 05.11.2007 dată în dosarul penal nr. 1652/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, precum şi împotriva rezoluţiei nr. 339/II/2007 din 07.01.2008 dată de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

În motivarea plângerii, petenţii au arătat, în esenţă, că, pe de o parte, cercetarea penală nu a fost efectuată sub toate aspectele, multe amănunte rămânând neelucidate, cea mai gravă scăpare fiind faptul că organele de urmărire penală nu au verificat sub nicio formă plângerea părţii vătămate G.V. care avea ca obiect sustragerea unor bunuri proprietate personală a acestuia, iar, pe de altă parte, situaţia de fapt stabilită de către organul de urmărire penală nu este cea reală, interpretarea probelor fiind făcută în mod eronat.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarelor penale nr. 1652/P/2005 şi nr. 339/II/2/2007 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

La termenul de judecată din 20.03.2008, procurorul a invocat excepţia tardivităţii plângerii formulate de petenţii G.V. şi S.C. x S.R.L. Bucureşti, pentru motivele arătate în practicaua hotărârii.

Analizând cu prioritate excepţia invocată de reprezentantul parchetului, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa a constatat următoarele:

La data de 20.09.2005, petenţii G.V. şi SC x SRL Bucureşti au formulat câte o plângere penală împotriva făptuitorului R. M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 – art. 209 din Codul penal.

Prin ordonanţa din 05.11.2007 dată în dosarul penal nr. 1652/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a făptuitorului R. M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. (1) – art. 209 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul penal întrucât fapta nu există.

Ordonanţa procurorului a fost comunicată petentului G.V., prin afişare, la data de 12.11.2007, potrivit dovezii de comunicare aflate în dosarul de urmărire penală (vol. I).

Împotriva acestei soluţii, atât petentul G.V., cât şi petenta SC x SRL Bucureşti s-au adresat cu plângere prim – procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia în temeiul art. 278 din Codul de procedură penală, care a fost înaintată prin poştă, cu scrisoare recomandată, la data de 03.12.2007, astfel cum reiese din menţiunile făcute pe plicul de corespondenţă aflat în dosarul nr. 339/II/2/2007.

Plângerea petenţilor împotriva ordonanţei din 05.11.2007 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia la data de 07.12.2007, potrivit rezoluţiei de primire aplicată de această instituţie pe prima filă a plângerii.

Prin rezoluţia din 07.01.2008 dată de prim – procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia în dosarul menţionat anterior, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenţi împotriva ordonanţei din 05.11.2007, rezoluţia fiind comunicată petentului G.V. la data de 21.01.2008, prin afişare.

Împotriva acestei rezoluţii, dar şi împotriva ordonanţei din 05.11.2007 date de procuror, petenţii G.V. şi SC x SRL Bucureşti au formulat prezenta plângere, întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, care a fost înaintată instanţei, prin scrisoare recomandată, la data de 09.02.2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 275 alin. (1) din Codul de procedură penală „orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime”, iar art. 277 din acelaşi act normativ prevede că „procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată”.

Totodată, art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală arată că „plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului (…)”, alineatul al treilea al aceluiaşi articol prevede că „în cazul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonanţei ori, după caz, al rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanţă sau rezoluţie, persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 şi art. 249 alin. 2”, iar potrivit ultimului alineat „dispoziţiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător”.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 alin. (1) din Codul de procedură penală „după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă (…)”, iar alineatul al doilea al aceluiaşi articol prevede că, „în cazul în care prim-procurorul parchetului (…) nu a soluţionat plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut în art. 277, termenul de 20 de zile prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului de 20 de zile”.

Dispoziţiile legale anterior menţionate reglementează instituţia plângerii împotriva soluţiilor date de procuror, care se rezolvă de procurorul ierarhic superior, şi instituţia plângerii adresate instanţei împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată date de procuror, atât sub aspectul termenelor de introducere de către persoanele interesate, cât sub cel al termenului de soluţionare.

Astfel, rezoluţiile sau ordonanţele de netrimitere în judecată date de procuror pot fi atacate cu plângere la prim procurorul parchetului, în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe actul respectiv, iar prim procurorul trebuie să soluţioneze plângerea în termen de 20 de zile de la primirea ei şi să comunice persoanei interesate modul de rezolvare.

În situaţia în care prim procurorul soluţionează plângerea în termenul prevăzut de art. 277 din Codul de procedură penală şi, prin rezoluţie, se pronunţă în sensul respingerii ei, persoana interesată, căreia i se comunică soluţia, poate formula plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării, la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Pentru ipoteza în care prim procurorul parchetului nu soluţionează plângerea în termen de 20 de zile de la primirea ei, art. 2781 alin. (2) din Codul de procedură penală prevede că persoana interesată se poate adresa cu plângere instanţei de judecată tot într-un termen de 20 de zile care, însă, începe să curgă de la expirarea termenului de 20 de zile în care prim procurorul trebuia să soluţioneze plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată.

Stabilirea a două momente diferite de la care începe să curgă termenul pentru introducerea plângerii la instanţă, în funcţie de data la care prim procurorul rezolvă plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată, se justifică prin aceea că legiuitorul, pentru atingerea scopului procesului penal, astfel cum este definit acesta la art. 1 din Codul de procedură penală, a urmărit să înlăture starea de incertitudine care planează asupra existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni ori a vinovăţiei făptuitorului în condiţiile în care faţă de acesta s-a dat, prin ipoteză, o soluţie favorabilă.

Or, pentru atingerea acestui deziderat, legiuitorul a dorit, pe de o parte, să sancţioneze eventuala pasivitate a prim procurorului care, rezolvând plângerea cu depăşirea termenului de 20 de zile, poate prelungi în mod nejustificat această stare de incertitudine, iar, pe de altă parte, să implice în mod direct persoana care a formulat plângerea (singura care are cunoştinţă de existenţa ei în condiţiile în care celelalte părţi nu sunt citate sau înştiinţate despre introducerea acesteia) în modul şi durata de soluţionare a plângerii, aceasta având posibilitatea reală de a se informa despre situaţia plângerii sale şi, în măsura în care prim procurorul nu o soluţionează în termen de 20 de zile de la primire, de a se adresa instanţei.

În cauză, deşi ordonanţa din 05.11.2007 a fost comunicată doar petentului G.V., împotriva acesteia s-au adresat cu plângere prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, în termen legal, atât persoana căreia i-a fost comunicată ordonanţa, G.V., cât şi SC x SRL Bucureşti, care avea, la rândul său, calitatea de persoană vătămată în dosarul penal nr. 1652/P/2005.

Plângerea acestora a fost înregistrată la parchet la data de 07.12.2007, astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art. 277 din Codul de procedură penală, prim procurorul avea obligaţia să o rezolve în termen de 20 de zile de la primire, respectiv până la data de 28.12.2007.

Întrucât prim procurorul nu a rezolvat plângerea până la data menţionată, petenţii, având obligaţia de a urmări modul de soluţionare a plângerii lor, puteau să se adreseze cu plângere Judecătoriei Mangalia, împotriva ordonanţei din 05.11.2007, într-un termen de 20 de zile care începea să curgă la expirarea termenului de 20 de zile în care prim procurorul trebuia să rezolve plângerea (28.12.2007) şi se împlinea la data de 17.01.2008.

Petenţii au introdus plângerea la instanţă la data de 09.02.2008, după expirarea termenului prevăzut de lege, astfel că aceasta este tardivă, iar susţinerile acestora în sensul că plângerea a fost introdusă în termen de 20 de zile de la comunicarea rezoluţiei prim procurorului, deşi reale, nu prezintă relevanţă câtă vreme în cauză sunt aplicabile, pentru motivele arătate, dispoziţiile 2781 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Pentru toate considerentele expuse anterior, instanţa a admis excepţia tardivităţii plângerii invocată de procuror şi, în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. a) din Codul de procedură penală, a respins ca tardivă plângerea formulată de petenţii G.V. şi SC x SRL Bucureşti împotriva ordonanţei din 05.11.2007 dată în dosarul penal nr. 1652/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, urmând ca, pe cale de consecinţă, să menţină ordonanţa atacată.

În temeiul art. 192 alin. (2) din Codul de procedură penală, instanţa a obligat pe petenţi să plătească statului suma de 50 de lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de acesta în cauză.

Etichete: , ,

Infractiuni de furt calificat – tardivitate

Dosar nr.1910/327/2008
TRIBUNALUL TULCEA
DECIZIA PENALA NR.43
Şedinţa publică din 03 martie 2009

Prin rechizitoriul nr.2462/P/2005 din 04.04.2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor ………, în prezent deţinut în Penitenciar Tulcea, pentru săvârşirea a douăzeci de infracţiuni de furt calificat, dintre care trei în formă continuată, a unei infracţiuni de complicitate la furt calificat, tot în formă continuată şi a unei infracţiuni de tentativă la furt calificat; ………, domiciliat în ……….., pentru săvârşirea a şaisprezece infracţiuni de furt calificat, din care trei în formă continuată, a trei infracţiuni de complicitate la furt calificat şi a unei infracţiuni de tentativă la furt calificat; ………, domiciliat în ………, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de furt calificat, din care două în formă continuată; ………, domiciliat în …….., pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat; ………, domiciliat în ………, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată şi a unei infracţiuni de complicitate la furt calificat; ………, domiciliat în ………, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la furt calificat, din care una în formă continuată; ………, domiciliat în …….., pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la furt calificat în formă continuată.

În fapt, s-a reţinut în esenţă că în perioada mai 2005-decembrie 2006 inculpaţii menţionaţi anterior au sustras, acţionând în diferite formaţii, bunuri din posesia mai multor părţi vătămate, fie persoane fizice, fie persoane juridice, prejudiciul total produs fiind de 59569 de lei. Din cuprinsul actului de sesizare mai rezultă că majoritatea faptelor au fost săvârşite de doi sau mai mulţi dintre inculpaţi împreună, în timpul nopţii şi prin efracţie, iar unele dintre infracţiuni au fost săvârşite în locuri publice. De asemenea, pentru o parte dintre faptele săvârşite de către inculpaţi s-a reţinut forma continuată a infracţiunii. S-a mai reţinut în rechizitoriu faptul că inculpatul ……… a participat la 28 dintre cele 29 de fapte pentru care a fost întocmit rechizitoriul, inculpatul ……… a participat la 20 dintre cele 29 fapte, inculpatul ……… a participat la 4 dintre cele 29 de fapte, inculpaţii ………, ……… şi ………, la câte 2 fapte, iar inculpatul ………, a participat la săvârşirea unei singure fapte.

Prin sentinţa penală nr. 1399 din 11 decembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea, în baza art. 334 C.proc.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului ……… din 22 de infracţiuni de furt calificat, o infracţiune de complicitate la furt calificat şi o infracţiune de tentativă la furt calificat, toate aflate în concurs real, potrivit art.33 lit. a C.pen., într-o singură infracţiune, de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a, e, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., faptă săvârşită în perioada 24.05.2005-27/28.12.2006.

În baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a art. 99 şi 109 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ……… la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Judecătoria Tulcea a constatat că fapta ce formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen. pen. nr. 84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă la 08.05.2007 prin nerecurarea dec.pen.nr.57/26.04.2007 a Tribunalului Tulcea, cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin neapelare la 28.03.2007, cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 996/10.09.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin dec.pen.nr.5/22.01.2008 a Curţii de Apel Constanţa şi cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag, definitivă prin dec.pen.nr.43/15.04.2008 a Tribunalului Tulcea.

În baza art.85 alin.1 C.pen., a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepselor de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.84/24.01.2007, de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 şi de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr.996/10.09.2007, toate ale Judecătoriei Tulcea.

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de :

– 1 an închisoare, pentru infracţiunea de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.c, a art.76 lit.d C.pen.,( faptă din 05.11.2005).

– 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.c, a art.76 lit.d C.pen.,( faptă din 06.11.2005).

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de:

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,e C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art. art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 6(şase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat prev.de art.20-208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

A fost descontopită pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr. 996/10.09.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de:

– 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art..208-209 lit.a,g,i cod penal cu aplic.art. 99 şi urm. cod penal

– 1 an închisoare pentru infracţiunea prev.de art.20-208-209 lit.a,g,i cod penal cu aplic.art.99 şi urm. cod penal

– 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art.20-208-209 lit.a,g,i cod penal cu aplic.art.99 şi urm.cod penal.

– 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art. 208-209 lit.a,g,i cod penal cu aplic.art.99 şi urm. cod penal.

– 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art.208-209 lit.g şi i cod penal cu aplic.art.99 şi urm. cod penal.

În baza art. 36 alin.1 C.pen., a fost contopită pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită pentru fapta ce formează obiectul prezentei cauze cu cele două pedepse de câte 1 an închisoare stabilite prin sen.pen.nr.84/24.01.2007, cu cele şapte pedepse de câte 1 an închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare, stabilite prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, cu cele patru pedepse de câte 1 an închisoare şi o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare stabilite prin sen.pen.nr.996/10.09.2007 a Judecătoriei Tulcea şi cu pedeapsa de 6 luni închisoare, stabilită prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag, şi a fost aplicată inculpatului ……… pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei.

Judecătoria Tulcea a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 334 C.proc.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului ………, din 16 infracţiuni de furt calificat, trei infracţiuni de complicitate la furt calificat şi o infracţiune de tentativă la furt calificat, toate aflate în concurs real potrivit art.33 lit.a C.pen., într-o singură infracţiune, de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., faptă săvârşită în perioada 24.05.2005-25.12.2006.

În baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a art.99 şi 109 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatul ………, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Judecătoria Tulcea a constatat că fapta ce formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă la 08.05.2007 prin nerecurarea dec.pen.nr.57/26.04.2007 a Tribunalului Tulcea, cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin neapelare la 28.03.2007, cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag, definitivă prin dec.pen.nr.43/15.04.2008 a Tribunalului Tulcea şi cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.764/17.07.2008 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin neapelare, pentru inculpat, la data de 05.08.2008.

În baza art.85 alin.1 C.pen., s-a dispus anularea suspendării condiţionată a executării pedepselor de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.84/24.01.2007, de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.342/13.03.2007, de 3 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag şi de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.764/17.07.2008 a Judecătoriei Tulcea.

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de:

– 1(un ) an închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un ) an închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un ) an închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un ) an închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 6(şase) luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la furt, prev.de art.20-208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un ) an închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplic. art.74 lit.c ,art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

În baza art.36 alin.1 C.pen., a fost contopită pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită pentru fapta ce formează obiectul prezentei cauze cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, cu cele cinci pedepse de câte 1 an închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare stabilite prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, cu pedeapsa de 3 luni închisoare stabilită prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag şi cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin sent.pen.nr. 764/17.07.2008 a Judecătoriei Tulcea, şi a fost aplicată inculpatului ………, pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art.71 C.pen., au fost interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art. 81 alin. 2 C.pen., rap. la art.85 alin.3 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare potrivit art.110 C.pen.

În baza art.1101 C.pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de încercare, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere prevăzute de art. 863 alin.1 C.pen.:

– să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

şi să nu intre în legătură cu inculpaţii ………, ………, ………, ………, ……… şi ………, potrivit art.863 alin.3 lit.d C.pen.

Judecătoria Tulcea a încredinţat supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În baza art. 359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.99 şi art.109 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului minor ………, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptele 20-23 din rechizitoriu).

În baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.99 şi art.109 C.pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta nr. 25 din rechizitoriu).

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.99 şi art.109 C.pen., a fost condamnat inculpatul minor ……… la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptele nr.26-28 din rechizitoriu).

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.99 şi art.109 C.pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta nr.29 din rechizitoriu).

Judecătoria Tulcea a constatat că faptele ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul ……… a fost condamnat prin sen.pen.nr.137/12.02.2008 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin neapelare la data de 04.03.2008.

În baza art. 85 alin.1 C.pen., a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr. 137/12.02.2008 a Judecătoriei Tulcea.

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr.137/12.02.2008 în pedepsele componente de :

– 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 20/21.02.2007).

– 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 06/07.03.2007).

– 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.20-208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 10/11.03.2007).

– 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 18/19.03.2007).

– 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 03/04.04.2007).

– 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. g, i C.pen., cu aplic. art.74 lit.a, c C.pen., a art.76 lit.d C.pen. şi art.99 şi 109 C.pen., (fapta din 13/14.04.2007).

În baza art.36 alin.1 C.pen., au fost contopite cele patru pedepse de câte 1 an şi 6 luni închisoare stabilite pentru faptele ce formează obiectul prezentei cauze cu cele cinci pedepse de câte 1 an şi 3 luni închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare stabilite prin sent.pen.nr.137/12.02.2008 a Judecătoriei Tulcea, şi a fost aplicată inculpatului ………, pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art.71 C.pen., au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art. 81 alin. 2 C.pen., rap. la art.85 alin.3 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, ce constituie termen de încercare potrivit art.110 C.pen.

În baza art. 1101 C.pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de încercare, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere prevăzute de art.863 alin.1 C.pen.:

– să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

şi să nu intre în legătură cu inculpaţii ………, ………, ………, ………, ……… şi ……….., potrivit art.863 alin.3 lit.d C.pen.

Judecătoria Tulcea a încredinţat supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În baza art.359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., ss-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic.art.74 lit.a, c C.pen., art.76 alin.1 lit. d C.pen., şi cu aplic. art99 şi art.109 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatul minor ………, la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat (fapta nr.18 din rechizitoriu).

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a, e, g, i C.pen., cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., art. 74 lit.a, c C.pen., art.76 alin.1 lit.d C.pen., art.99 şi art.109 C.pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta nr. 19 din rechizitoriu).

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., a fost aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare.

În baza art.71 C.pen., au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art.81 alin.2 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.110 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului minor asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.26 -208 alin.1 -209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic.art.74 lit.c şi art.76 lit.d C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ………, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat (fapta nr.18 din rechizitoriu).

În baza art. 26 -208 alin.1 -209 alin.1 lit. a, e, g, i C.pen., cu aplic.art.74 lit.c şi art.76 lit.d C.pen., a fost condamnat inculpatul ……… la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat (fapta nr.19 din rechizitoriu).

Judecătoria Tulcea a constatat că faptele ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag.

În baza art.85 alin.1 C.pen., a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen. cu aplic. art.75 lit.c şi art.74-76 lit.c C.pen.

În baza art.36 alin.1 C.pen., au fost contopite cele două pedepse de câte 2 ani închisoare stabilite pentru faptele ce formează obiectul prezentei cauze cu pedeapsa de 10 luni închisoare stabilită prin sen.pen.nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag, şi a fost aplicată inculpatului, pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art.71 C.pen., i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen.pe durata pedepsei.

În baza art. 81 alin.2 C.pen., rap.la art.85 alin.3 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.82 alin.1 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit. a, g, i C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art. 74 lit. c C.pen. şi art.76 lit.c C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ………, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat.

Judecătoria Tulcea a constatat că fapta care formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen. nr. 8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag.

În baza art. 85 alin.1 C.pen., s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen. nr.8/29.01.2008 a Judecătoriei Babadag , pentru infracţiunea de complicitate la furt calificat, prev. de art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen. cu aplic. art,.41 alin.2, a art.75 lit.c şi art.,74-76 lit.c C.pen.

În baza art.36 alin.1 C.pen., a fost contopită pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită pentru fapta ce formează obiectul prezentei cauze cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin sen.pen.nr.8/29.01.2008, aplicând inculpatului ………, pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art.71 C.pen., au fost interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art. 81 alin.2 C.pen., rap.la art.85 alin.3 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.82 alin.1 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., s-a dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art. 74 lit.c, art.76 lit.c C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ………, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta nr.3 din rechizitoriu).

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art. 74 lit.c, art.76 lit.c C.pen., a fost condamnat inculpatul ……… la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta nr.4 din rechizitoriu).

Judecătoria Tulcea a constatat că faptele ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă la 08.05.2007 prin nerecurarea dec.pen.nr.57/26.04.2007 a Tribunalului Tulcea şi cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sen.pen.nr.342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, definitivă prin neapelare la 28.03.2007.

În baza art.85 alin.1 C.pen., a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepselor de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 şi de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr.342/13.03.2007, ambele ale Judecătoriei Tulcea.

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr. 84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de :

1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c, 76 lit.d şi a art.99 şi urm. Cod penal (fapta din 05.11.2005),

1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, i Cod penal cu aplicarea art.74 lit.c, 76 lit.d şi a art.99 şi urm. Cod penal (fapta din 06.11.2005).

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin sen.pen.nr. 342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, în pedepsele componente de:

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 6 (şase )luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat prev.de art.20-208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

– 1(un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la furt calificat prev.de art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i C.pen. cu aplic art.74 lit.c, art.76 lit.d si art.99 si urm C.pen.

În baza art.36 alin.1 C.pen., contopeşte cele două pedepse de câte 2 ani închisoare stabilite pentru faptele ce formează obiectul prezentei cauze cu cele două pedepse de câte un an închisoare stabilite prin sen.pen.nr.84/24.01.2007 a Judecătoriei Tulcea şi cu cele patru pedepse de câte un an închisoare şi o pedeapsă de 6 luni închisoare,stabilite prin sen.pen. 342/13.03.2007 a Judecătoriei Tulcea, aplicând inculpatului ………, pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art.71 C.pen., au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art.861 alin.2 rap.la art. 865 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 5 ani, ce constituie termen de încercare potrivit art. 862 C.pen.

În baza art.863 C.pen., s-a dispus ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

– să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

şi să nu intre în legătură cu inculpaţii ………, ………, ………, ………, ……… şi ………., potrivit art.863 alin.3 lit.d C.pen.

Judecătoria Tulcea a încredinţat supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În baza art.359 C.proc.pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de art.864 C.pen.

Etichete: ,

Tagada paternitate; tardivitate. Încetare efectelor juridice ale dispozitiilor art. 55 alin. (1) C fam, ca urmare a admiterii exceptiei de neconstitutionalitate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 14690 (04.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  minori

Prin sentinta civila nr. 14690 din 4 decembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de catre reclamanta MF în contradictoriu cu pârâtul GN, prin care se solicita sa se constate ca pârâtul nu este tatal copiilor GN, nascut la 12.06.1998, si GG, nascut la 19.09.2000.
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a invocat din oficiu exceptia tardivitatii formularii cererii, retinand in acest sens urmatoarele:
Potrivit art. 55 alin 1 C fam, „Actiunea în tăgăduirea paternitătii se prescrie în termen de 3 ani de la data nasterii copilului. Pentru sotul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunostintă de nasterea copilului.”
Art. 55 a fost modificat de pct. 3 al art. I din Legea 288 din 29octombrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007.
Conform art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007, „dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.”
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 755/24.06.2008, publicata în Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii 4/1953 – Codul familiei, constatându-se ca sintagma „dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tagaduirea paternitatii, […], sunt aplicabile si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de judecata” este neconstitutionala.
Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMÂNIEI, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, iar începând cu data de 31 august 2008, si-au încetat efectele juridice, dat fiind ca legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea lor.
Pentru aceste considerente, exceptia tardivitatii urmeaza a fi respinsa.
Cu privire la fondul cauzei, instanta a retinut ca, asa cum reiese din actele de stare civila depuse la dosar coroborate cu mentiunile din sent civ 2553/14.03.2002 a Judecatoriei Galati, definitiva si irevocabila, partile au fost casatorite în perioada 1996 – 2002, iar în aceasta perioada s-au nascut copiii GN, nascut la ……. si Gheorghe GG, nascut la ………
Mama acestor copii este reclamanta si, dat fiind ca s-au nascut în timpul casatoriei ei cu pârâtul, acestia au beneficiat de prezumtia de paternitate reglementata de art. 53 alin C fam, potrivit careia „Copilul nascut în timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei.”
Fiind o prezumtie instituita de Codul Familiei, aceasta poate fi înlaturata în conditiile art. 54 C fam, urmând a se demonstra ca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului nascut în timpul casatoriei. Însa, reclamanta, prin probatoriul administrat în cauza, nu a reusit sa rastoarne aceasta prezumtie. Astfel, cei doi martori audiati la solicitarea reclamantei, desi sunt rude apropiate cu acesta ( sunt veri primari cu aceasta), au avut depozitii lapidare si neconcludente. Desi ambii sustin ca reclamanta s-a despartit în fapt de pârât în 1996, relatarile despre viata reclamantei ulterioara separarii sunt diferite si nu sunt categorice în ceea ce priveste imposibilitatea categorica ca pârâtul sa fie tatal biologic al copiilor.
Dat fiind ca în cauza nu s-au administrat si alte probatorii care sa poata fi coroborate cu aceste depozitii de martori sau care sa le completeze, instanta a respins cererea reclamantei.

Etichete: , , , ,