Top

Contraventii – OUG nr. 195/2002

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR NR. 8170/212/2008

SENTINTA CIVILA NR. 11352

SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, actiune formulata de petent NN cu domiciliul in NAVODARI în contradictoriu cu intimat INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA- SERVICIUL POLITIEI RUTIERE cu sediul in CONSTANTA, MAMAIA, nr. 104, Judet CONSTANTA.

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

Prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 05.06.2008 din partea intimatei patru planse foto, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, si adresa SPR cu privire la împrejurarile si locul constatarii contraventiei retinuta in sarcina petentului, precum si cerere de judecare a cauzei in lipsa.

Instanta constata ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, si nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare asupra cererii.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata sub nr. 8170/212/2008 din 21.04.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, petentul NN a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181 din 20.04.2008, exonerarea de plata amenzii contraventionale si restituirea permisului de conducere retinut în vederea suspendarii.

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul a aratat ca ceea ce s-a retinut in procesul- verbal de contraventie nu corespunde realitatii. A mai aratat petentul ca procesul-verbal de contraventie este nul absolut, intrucat este aplicata o singura amenda pentru doua contraventii, neexistand o individualizare a amenzii aplicate pentru fiecare fapta in parte, ceea ce face imposibil controlul judiciar asupra sanctionarii fiecarei contraventii in limitele legale. A mai aratat petentul ca incadrarea juridica a faptei este eronata, intrucat art. 121 alin.1 din O.U.G.195/2002R este abrogat. In drept, a invocat disp. O.G. nr. 2/2001 si O.U.G.195/2002R. Plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie este scutita de taxa de timbru,in temeiul art. 36 din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea 146/1997.Conform art. 1 alin.2 din O.G 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata, legal citata, nu a formulat si nu a depus la dosar întâmpinare. La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria PCA nr. 3679181 din 20.04.2008, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansa foto, raportul agentului constatator. Desi legal citat, petentul NN nu s-a prezentat in instanta si nu a solicitat administrarea altor probe in afara inscrisurilor depuse la dosar.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

La data de 20.04.2008, petentul NN a fost sanctionat contraventional de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta –Serviciul Politiei Rutiere, cu amenda in cuantum de 900 lei si retinerea permisului de conducere în vederea suspendarii, intocmindu-se procesul-verbal de contraventie seria PCA , nr. 3679181 din 20.04.2008, pentru savarsirea contraventiilor prev.de art. 102 alin.3, lit.e si art. 102 alin.2 din O.U.G.195/2002R. S-a retinut, astfel, in sarcina petentului, ca , in ziua de 20.04.2008, a condus auto marca BMW, cu nr. de înmatriculare CT 29 NNN, in Constanta, pe Bd. Mamaia, si a fost depistat de aparatul radar cu o viteza de 146 km/h. Astfel, pe numele petentului a fost întocmit procesul –verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181 din 20.04.2008, petentul fiind sanctionat cu amenda in cuantum de 900 lei, iar, ca masura complementara, retinerea permisului de conducere, în vederea suspendarii. Instanta, in urma verificarii ceruta de art. 34 din O.G. 2/2001 , constata ca plângerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de contraventie.

Potrivit aceluiasi articol, instanta investita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanta retine ca acesta nu a fost întocmit cu respectarea disp. art. 10 din O.G 2/2001, deoarece este aplicata o singura amenda pentru doua contraventii-respectiv contraventiile prev.de art. 102 alin.3, lit.e si art. 102 alin.2 din O.U.G.195/2002R-, neexistand o individualizare a amenzii aplicate pentru fiecare fapta in parte, ceea ce face imposibil controlul judiciar asupra sanctionarii fiecarei contraventii in limitele legale, iar aceasta nesocotire a dispozitiilor legale atrage nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie.

Pe de alta parte, in cauza au fost depuse la dosar plansele foto efectuate de aparatul de supraveghere video a traficului rutier, planse care, insa, nu sunt vizibile, iar numarul de inmatriculare nu poate fi descifrat, intrucat lipseste placuta din fata cu nr. de inmatriculare, astfel incat instanta nu poate sa constate ca datele continute de procesul-verbal de contraventie ar fi reale si ca ar fi vorba de autoturismul cu nr. de inmatriculare CT 29 NNN. De altfel, chiar plecând de la exigentele impuse de procedura civila, instanta apreciaza ca în prezenta cauza mentinerea procesului-verbal, exclusiv în baza unui act emis în mod unilateral de catre agentul constatator, act care nu poate fi sustinut cu probe, respectiv fotografii radar, nu se justifica. Prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza contravenientul, în baza art.6 din CEDO, nu poate fi rasturnata decât prin probe pertinente, nu de planse foto care nu sunt vizibile.

Pentru toate considerente de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta urmeaza sa admita plângerea formulata de catre petentul Neacsu Nicolae, sa anuleze procesul-verbal de contraventie, si masurile complementare dispuse si sa exonereze petentul de plata amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea contraventionala formulata de catre petentul NN, domiciliat în Navodari, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SPR, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 104, jud. Constanta, în consecinta,

Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181, încheiat la data de 20.04.2008 de catre organul constatator INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SPR, pe numele petentului NN. Exonereaza petentul de plata amenzii contraventionale în cuantum de 900 lei. Anuleaza masurile complementare dispuse în procesul-verbal de contraventie. Dispune restituirea permisului de conducere petentului. Definitiva.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete: