Top

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE. ACT ÎNTOCMIT CU ÎNCALCAREA DISPOZITIILOR ART. 10 DIN O.G. NR. 2/2001.

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Roman, petentul F.M. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie incheiat de Politia Municipiului Roman, motivând ca nu a savârsit faptele retinute in sarcina sa.

Din probele administrate in cauza s-a retinut ca petentul a fost sanctionat cu suma de 3 milioane lei amenda pentru comiterea a 2 contraventii prev de Legea 61/1991.

Conform art. 10 din O.G. nr 2/2001 daca o persoana comite mai multe contraventii, constatate prin acelasi proces verbal, se aplica cate o sanctiune pentru flecare contraventie si in final sanctiunile se cumuleaza. In acest mod se poate verifica legalitatea sanctiunilor aplicate ( respectarea limitelor prevazute de lege si a criteriilor de individualizare prev. de art. 21 alin.3 din O.G. nr.2/2001). Aplicând o singura sanctiune globala pentru toate faptele, agentul constatator a incalcat dispozitiile legale indicate mai sus, atragând nulitatea absoluta a procesului verbal.

In aceste conditii, prin sentinta civila nr.317/2003 s-a admis plângerea, constatandu-se nulitatea procesului verbal.

Etichete: