Top

Contraventii – OUG nr. 195/2002

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 11351
SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, actiune formulata de petent DC cu domiciliul in CONSTANTA în contradictoriu cu intimat INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA cu sediul in CONSTANTA, BD. MAMAIA, nr. 104, Judet CONSTANTA.
La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul personal, si asistat de avocat Rosu Silviu Dragos, intimata fiind lipsa.
Procedura este legal îndeplinita.
Prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 06.06.2008 si 19.06.2008 din partea intimatei planse foto, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, si adresa Serviciului Politiei Rutiere cu privire la împrejurarile constatarii contraventiei, precum si cerere de judecare a cauzei in lipsa. De asemenea la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 02.06.2008 din partea petentului lista cu numele si adresa martorului încuviintat de instanta in vederea audierii.
In temeiul art. 196-198 Cod Procedura Civila, instanta procedeaza la audierea martorului CCV prezent la acest termen in fata instantei, cele declarate fiind consemnate si atasate la dosarul cuazei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.
Reprezentantul petentului solicita instantei admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie, si anularea masurii suspendarii permisului de conducere. Arata ca petentul nu a fost sanctionat la locul savârsirii contraventiei, ci dupa ce acesta a mai parcurs 2 km. Fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin plângerea înregistrata sub nr. 4744/212/2008 din 13.03.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, petentul DC a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie seria PCA, nr.1843240 din 24.02.2008, exonerarea sa de plata amenzii contraventionale in cuantum de 450 lei aplicata, si restituirea permisului de conducere retinut in vederea suspendarii.
In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul a aratat ca ceea ce s-a retinut in procesul- verbal de contraventie nu corespunde realitatii, precizand ca acesta este nelegal, intrucat el circula in mometul in care a fost oprit de catre organele de politie, cu o viteza mult mai mica decat cea mentionata in procesul-verbal de contraventie, care se incadreaza in limitele legale. In acest context, petentul a solicitat ca intimata sa probeze cu inregistrarea foto radar ceea ce s-a retinut in procesul-verbal de contraventie-respectiv ca acesta a depasit viteza legala. In drept, a invocat disp. din O.G.2/2001 si disp din O.U.G. 195/2002R.
Plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie este scutita de taxa de timbru,in temeiul art. 36 din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea 146/1997.Conform art. 1 alin.2 din O.G 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata, desi legal citata, nu a formulat si nu a depus la dosar întâmpinare.
La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar. Legal citat, petentul s-a prezentat in instanta si a solicitat administrarea probei cu inscrisurile existente la dosar si a probei testimoniale.
Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :
La data de 24.02.2008, petentul Danciu Cristian a fost sanctionat contraventional de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta-SPR-Constanta cu amenda in cuantum de 450 lei, intocmindu-se procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 102 alin.3 lit. e din O.U.G. nr.195/2002 R respectiv depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic- si sanctionata de acelasi act mormativ, retinandu-se in sarcina sa, ca, in ziua de 24.02.2008, a condus auto marca Dodge, cu nr. de inmatriculare CT 11 DNC, pe Bd. Mamaia, in Constanta, avand o viteza de 130 km/h, inregistrata de aparatul radar. Astfel, pe numele petentului a fost întocmit procesul -verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, petentul fiind sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 450 lei, luandu-se ca masuri complementare retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii. Procesul- verbal de contraventie a fost intocmit in prezenta petentului, fiind semnat de catre acesta, consemnandu-se si obiectiunile petentului, in sensul ca acesta „se grabea”. Instanta, in urma verificarii ceruta de art. 34 din O.G. 2/2001 , constata ca plângerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de contraventie.
Potrivit aceluiasi articol, instanta investita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.
Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie,instanta retine ca acesta a fost întocmit cu respectarea art.16-17 din O.G 2/2001, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute. Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contraventie , instanta constata ca potrivit art.102 alin.3 lit.e din O.U.G.195/2002R, depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, constituie contraventie ce se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale din acelasi act normativ. Pentru a solutiona prezenta plângere, instanta urmeaza sa verifice daca situatia de fapt retinuta in cauza se suprapune peste tiparul legal prin care este descrisa si sanctionata contraventia.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, precum si proba testimoniala cu martorul CCV, martor a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosar.
Astfel, audiata fiind, martora a precizat ca este prietena cu petentul si ca la data si locul intocmirii procesului-verbal de contraventie, se afla impreuna cu petentul in masina condusa de catre acesta, deplasandu-se dinspre Constanta spre Mamaia. La acea ora-23,30-, fiind duminica, traficul in zona era destul de aglomerat, astfel incat petentul nu avea cum sa aiba viteza de 130 km/h, asa cum s-a mentionat in procesul-verbal de contraventie. Mai mult, martora a afirmat ca a vazut personal acest lucru, intrucat se uita la vitezometru, si a vazut ca petentul avea in jur de 50 km/h. Instanta va aprecia si va inlatura declaratia martorei ca fiind subiectiva, data fiind relatia de prietenie existenta intre petent si martora, si mai ales ca fiind nesincera, intrucat este de neconceput ca martora se uita permanent la vitezometrul autoturismului, pentru a inregistra cu ce viteza se deplaseaza petentul. Instanta retine ca petentul nu a facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în sarcina sa prin procesul verbal de contraventie, desi potrivit art. 1169 cod civil si art. 129 al 1 teza finala cod procedura civila, lui îi incumba sarcina acestei probe. Mai mult decât atât, din înscrisurile depuse de catre organul constatator la dosar, respectiv procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, in care sunt consemnate si obiectiunile petentului, in sensul ca a justificat viteza excesiva pe motivul ca „se grabea”, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, reiese în mod indubitabil veridicitatea situatiei de fapt în discutie. Ca atare, tinându-se cont si de împrejurarea ca în speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului verbal, acesta fiind intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16-17 din O.G. 2/2001, prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, instanta constata asadar ca forta probanta a acestuia nu a fost înlaturata, el bucurându-se în continuare de legalitate si temeinicie instituita de lege în favoarea sa.
Avându-se în vedere si faptul ca petentului i-a fost aplicata o amenda spre minimul prevazut de lege pentru contraventia savârsita, astfel încât nu se poate pune problema reindividualizarii sanctiunii, în conditiile în care gradul de pericol social concret al faptei exclude in mod cert posibilitatea aplicarii avertismentului, în temeiul art. 34 alin 1 din OG nr. 2/2001, instanta apreciaza ca plângerea dedusa judecatii în acest dosar este evident nefondata, motiv pentru care o va respinge ca nefondata si va mentine procesul verbal de contraventie ca legal si temeinic întocmit.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul DC, domiciliat în Constanta, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SERVICIUL POLITIEI RUTIERE, cu sediul în Constanta, Bd. Mamaia, nr.104, jud. Constanta, ca nefondata. Mentine procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240, încheiat la data de 24.02.2008, de catre intimata Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, pe numele petentului DC, ca temeinic si legal intocmit. Definitiva.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete: , ,