Top

Contraventii – OUG nr. 195/2002

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR NR. 8170/212/2008

SENTINTA CIVILA NR. 11352

SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, actiune formulata de petent NN cu domiciliul in NAVODARI în contradictoriu cu intimat INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA- SERVICIUL POLITIEI RUTIERE cu sediul in CONSTANTA, MAMAIA, nr. 104, Judet CONSTANTA.

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

Prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 05.06.2008 din partea intimatei patru planse foto, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, si adresa SPR cu privire la împrejurarile si locul constatarii contraventiei retinuta in sarcina petentului, precum si cerere de judecare a cauzei in lipsa.

Instanta constata ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, si nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare asupra cererii.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata sub nr. 8170/212/2008 din 21.04.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, petentul NN a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181 din 20.04.2008, exonerarea de plata amenzii contraventionale si restituirea permisului de conducere retinut în vederea suspendarii.

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul a aratat ca ceea ce s-a retinut in procesul- verbal de contraventie nu corespunde realitatii. A mai aratat petentul ca procesul-verbal de contraventie este nul absolut, intrucat este aplicata o singura amenda pentru doua contraventii, neexistand o individualizare a amenzii aplicate pentru fiecare fapta in parte, ceea ce face imposibil controlul judiciar asupra sanctionarii fiecarei contraventii in limitele legale. A mai aratat petentul ca incadrarea juridica a faptei este eronata, intrucat art. 121 alin.1 din O.U.G.195/2002R este abrogat. In drept, a invocat disp. O.G. nr. 2/2001 si O.U.G.195/2002R. Plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie este scutita de taxa de timbru,in temeiul art. 36 din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea 146/1997.Conform art. 1 alin.2 din O.G 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata, legal citata, nu a formulat si nu a depus la dosar întâmpinare. La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria PCA nr. 3679181 din 20.04.2008, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansa foto, raportul agentului constatator. Desi legal citat, petentul NN nu s-a prezentat in instanta si nu a solicitat administrarea altor probe in afara inscrisurilor depuse la dosar.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

La data de 20.04.2008, petentul NN a fost sanctionat contraventional de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta –Serviciul Politiei Rutiere, cu amenda in cuantum de 900 lei si retinerea permisului de conducere în vederea suspendarii, intocmindu-se procesul-verbal de contraventie seria PCA , nr. 3679181 din 20.04.2008, pentru savarsirea contraventiilor prev.de art. 102 alin.3, lit.e si art. 102 alin.2 din O.U.G.195/2002R. S-a retinut, astfel, in sarcina petentului, ca , in ziua de 20.04.2008, a condus auto marca BMW, cu nr. de înmatriculare CT 29 NNN, in Constanta, pe Bd. Mamaia, si a fost depistat de aparatul radar cu o viteza de 146 km/h. Astfel, pe numele petentului a fost întocmit procesul –verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181 din 20.04.2008, petentul fiind sanctionat cu amenda in cuantum de 900 lei, iar, ca masura complementara, retinerea permisului de conducere, în vederea suspendarii. Instanta, in urma verificarii ceruta de art. 34 din O.G. 2/2001 , constata ca plângerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de contraventie.

Potrivit aceluiasi articol, instanta investita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanta retine ca acesta nu a fost întocmit cu respectarea disp. art. 10 din O.G 2/2001, deoarece este aplicata o singura amenda pentru doua contraventii-respectiv contraventiile prev.de art. 102 alin.3, lit.e si art. 102 alin.2 din O.U.G.195/2002R-, neexistand o individualizare a amenzii aplicate pentru fiecare fapta in parte, ceea ce face imposibil controlul judiciar asupra sanctionarii fiecarei contraventii in limitele legale, iar aceasta nesocotire a dispozitiilor legale atrage nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie.

Pe de alta parte, in cauza au fost depuse la dosar plansele foto efectuate de aparatul de supraveghere video a traficului rutier, planse care, insa, nu sunt vizibile, iar numarul de inmatriculare nu poate fi descifrat, intrucat lipseste placuta din fata cu nr. de inmatriculare, astfel incat instanta nu poate sa constate ca datele continute de procesul-verbal de contraventie ar fi reale si ca ar fi vorba de autoturismul cu nr. de inmatriculare CT 29 NNN. De altfel, chiar plecând de la exigentele impuse de procedura civila, instanta apreciaza ca în prezenta cauza mentinerea procesului-verbal, exclusiv în baza unui act emis în mod unilateral de catre agentul constatator, act care nu poate fi sustinut cu probe, respectiv fotografii radar, nu se justifica. Prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza contravenientul, în baza art.6 din CEDO, nu poate fi rasturnata decât prin probe pertinente, nu de planse foto care nu sunt vizibile.

Pentru toate considerente de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta urmeaza sa admita plângerea formulata de catre petentul Neacsu Nicolae, sa anuleze procesul-verbal de contraventie, si masurile complementare dispuse si sa exonereze petentul de plata amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea contraventionala formulata de catre petentul NN, domiciliat în Navodari, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SPR, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 104, jud. Constanta, în consecinta,

Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 3679181, încheiat la data de 20.04.2008 de catre organul constatator INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SPR, pe numele petentului NN. Exonereaza petentul de plata amenzii contraventionale în cuantum de 900 lei. Anuleaza masurile complementare dispuse în procesul-verbal de contraventie. Dispune restituirea permisului de conducere petentului. Definitiva.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete:

Contraventii – OUG nr. 195/2002

DOSAR NR. 4744/212/2008

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 11351

SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, actiune formulata de petent DC cu domiciliul in CONSTANTA în contradictoriu cu intimat INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA cu sediul in CONSTANTA, BD. MAMAIA, nr. 104, Judet CONSTANTA.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul personal, si asistat de avocat Rosu Silviu Dragos, intimata fiind lipsa.

Procedura este legal îndeplinita.

Prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 06.06.2008 si 19.06.2008 din partea intimatei planse foto, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, si adresa Serviciului Politiei Rutiere cu privire la împrejurarile constatarii contraventiei, precum si cerere de judecare a cauzei in lipsa. De asemenea la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 02.06.2008 din partea petentului lista cu numele si adresa martorului încuviintat de instanta in vederea audierii.

In temeiul art. 196-198 Cod Procedura Civila, instanta procedeaza la audierea martorului CCV prezent la acest termen in fata instantei, cele declarate fiind consemnate si atasate la dosarul cuazei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul petentului solicita instantei admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie, si anularea masurii suspendarii permisului de conducere. Arata ca petentul nu a fost sanctionat la locul savârsirii contraventiei, ci dupa ce acesta a mai parcurs 2 km. Fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata sub nr. 4744/212/2008 din 13.03.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, petentul DC a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie seria PCA, nr.1843240 din 24.02.2008, exonerarea sa de plata amenzii contraventionale in cuantum de 450 lei aplicata, si restituirea permisului de conducere retinut in vederea suspendarii.

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul a aratat ca ceea ce s-a retinut in procesul- verbal de contraventie nu corespunde realitatii, precizand ca acesta este nelegal, intrucat el circula in mometul in care a fost oprit de catre organele de politie, cu o viteza mult mai mica decat cea mentionata in procesul-verbal de contraventie, care se incadreaza in limitele legale. In acest context, petentul a solicitat ca intimata sa probeze cu inregistrarea foto radar ceea ce s-a retinut in procesul-verbal de contraventie-respectiv ca acesta a depasit viteza legala. In drept, a invocat disp. din O.G.2/2001 si disp din O.U.G. 195/2002R.

Plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie este scutita de taxa de timbru,in temeiul art. 36 din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea 146/1997.Conform art. 1 alin.2 din O.G 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata, desi legal citata, nu a formulat si nu a depus la dosar întâmpinare.

La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar. Legal citat, petentul s-a prezentat in instanta si a solicitat administrarea probei cu inscrisurile existente la dosar si a probei testimoniale.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

La data de 24.02.2008, petentul Danciu Cristian a fost sanctionat contraventional de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta-SPR-Constanta cu amenda in cuantum de 450 lei, intocmindu-se procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 102 alin.3 lit. e din O.U.G. nr.195/2002 R respectiv depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic- si sanctionata de acelasi act mormativ, retinandu-se in sarcina sa, ca, in ziua de 24.02.2008, a condus auto marca Dodge, cu nr. de inmatriculare CT 11 DNC, pe Bd. Mamaia, in Constanta, avand o viteza de 130 km/h, inregistrata de aparatul radar. Astfel, pe numele petentului a fost întocmit procesul –verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, petentul fiind sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 450 lei, luandu-se ca masuri complementare retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii. Procesul- verbal de contraventie a fost intocmit in prezenta petentului, fiind semnat de catre acesta, consemnandu-se si obiectiunile petentului, in sensul ca acesta „se grabea”. Instanta, in urma verificarii ceruta de art. 34 din O.G. 2/2001 , constata ca plângerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de contraventie.

Potrivit aceluiasi articol, instanta investita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie,instanta retine ca acesta a fost întocmit cu respectarea art.16-17 din O.G 2/2001, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute. Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contraventie , instanta constata ca potrivit art.102 alin.3 lit.e din O.U.G.195/2002R, depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, constituie contraventie ce se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale din acelasi act normativ. Pentru a solutiona prezenta plângere, instanta urmeaza sa verifice daca situatia de fapt retinuta in cauza se suprapune peste tiparul legal prin care este descrisa si sanctionata contraventia.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, precum si proba testimoniala cu martorul CCV, martor a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosar.

Astfel, audiata fiind, martora a precizat ca este prietena cu petentul si ca la data si locul intocmirii procesului-verbal de contraventie, se afla impreuna cu petentul in masina condusa de catre acesta, deplasandu-se dinspre Constanta spre Mamaia. La acea ora-23,30-, fiind duminica, traficul in zona era destul de aglomerat, astfel incat petentul nu avea cum sa aiba viteza de 130 km/h, asa cum s-a mentionat in procesul-verbal de contraventie. Mai mult, martora a afirmat ca a vazut personal acest lucru, intrucat se uita la vitezometru, si a vazut ca petentul avea in jur de 50 km/h. Instanta va aprecia si va inlatura declaratia martorei ca fiind subiectiva, data fiind relatia de prietenie existenta intre petent si martora, si mai ales ca fiind nesincera, intrucat este de neconceput ca martora se uita permanent la vitezometrul autoturismului, pentru a inregistra cu ce viteza se deplaseaza petentul. Instanta retine ca petentul nu a facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în sarcina sa prin procesul verbal de contraventie, desi potrivit art. 1169 cod civil si art. 129 al 1 teza finala cod procedura civila, lui îi incumba sarcina acestei probe. Mai mult decât atât, din înscrisurile depuse de catre organul constatator la dosar, respectiv procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, in care sunt consemnate si obiectiunile petentului, in sensul ca a justificat viteza excesiva pe motivul ca „se grabea”, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, reiese în mod indubitabil veridicitatea situatiei de fapt în discutie. Ca atare, tinându-se cont si de împrejurarea ca în speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului verbal, acesta fiind intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16-17 din O.G. 2/2001, prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, instanta constata asadar ca forta probanta a acestuia nu a fost înlaturata, el bucurându-se în continuare de legalitate si temeinicie instituita de lege în favoarea sa.

Avându-se în vedere si faptul ca petentului i-a fost aplicata o amenda spre minimul prevazut de lege pentru contraventia savârsita, astfel încât nu se poate pune problema reindividualizarii sanctiunii, în conditiile în care gradul de pericol social concret al faptei exclude in mod cert posibilitatea aplicarii avertismentului, în temeiul art. 34 alin 1 din OG nr. 2/2001, instanta apreciaza ca plângerea dedusa judecatii în acest dosar este evident nefondata, motiv pentru care o va respinge ca nefondata si va mentine procesul verbal de contraventie ca legal si temeinic întocmit.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul DC, domiciliat în Constanta, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SERVICIUL POLITIEI RUTIERE, cu sediul în Constanta, Bd. Mamaia, nr.104, jud. Constanta, ca nefondata. Mentine procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240, încheiat la data de 24.02.2008, de catre intimata Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, pe numele petentului DC, ca temeinic si legal intocmit. Definitiva.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete: