Top

Uzucapiune

DOSAR CIVIL NR. 15559/212/2007

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA NR. 3315

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 23.02.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect acţiune în constatare, formulata de reclamantii MA , şi MM în contradictoriu cu pârât MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN PRIMAR cu sediul in CONSTANTA, TOMIS, nr. 51, Judeţ CONSTANŢA.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.02.2009. Susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţa din acea data, incheiere ce face corp comun cu prezenta hotărâre pentru când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării la data de 23.02.2009, când s-a dat următoarea soluţie.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin actiunea înregistrată pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 24.09.2007, sub nr. 15559/212/2007, reclamantii MA si MM in contradictoriu cu paratul Municipiul Constanta –prin Primar au solicitat instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate ca au dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 200 mp situat in Constanta, str.Comarnic,nr.113 prin uzucapiune, fara cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a dobandit imobilul teren in suprafata de 200 mp,pe care se afla o constructie, situat in Constanta, printr-un act sub semnatura privata ,de la numitul CV ,in anul 1973. Se sustine ca in anul 1984 s-a dezbatut succesiunea lui CV ,eliberandu-se certificatul de mostenitor nr.326 din care rezulta ca succesiunea este una testamentara, ca mostenitorul acceptant este TC si ca terenul de 375 mp,din care fac parte si cei 200 mp instrainati prin act sub semnatura privata,au trecut in proprietatea Statului ca urmare a existentei la acea vreme a Legii 58/1074 si Legii 59/1974. Se mai arata ca ,de la data perfectarii actului sub semnatura privata reclamantii au stapanit continuu,netulburat si sub nume de proprietar .

In drept, reclamantii şi-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 111 Cod pr.civ si art.1846 si urm.Cod civil.

In dovedire, reclamantul a solicitat si instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu martori,proba cu interogatoriul paratului si proba cu expertiza tehnica judiciara.

S-a depus la dosar raportul de expertiza tehnica judiciara ( fila 79).

Paratul Municipiul Constanta prin Primar, desi legal citat, nu a formulat intampinare.

In cadrul probei cu inscrisuri au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: proces verbal de contraventie nr.53/ 6.04.1974, chitanta, act de vanzare-cumparare din 1953, certificat de mostenitor nr.326/ 28.03.1984, adresa nr.140113/3.12.2007 emisa de Primaria Constanta Directia Patrimoniu , privind situatia juridica a imobilului, plan de situatie editia 1885-1997, adresa nr.R-B94721/12.11.2007 privind istoricul de rol a imobilului, emisa de Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Constanta, adresa nr.31817/14.03.2008 emisa de Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Constanta privind situatia juridica a imobilului in litigiu, plan de situatie editia 1936-1938, fisa bunului imobil din oct.1996.

Pe fondul cauzei, analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Prin actul sub semnatura privata intitulat chitanta ( fila 4), numitii Cheluta Vasile si Cheluta Victoria au vandut reclamantilor suprafata de teren de 200 mp pe care se afla o constructie. Din certificatul de mostenitor nr.326/1984 eliberat de Notariatul de Stat Judetean Constanta in dosar nr.389/1984 rezulta ca unicul mostenitor este Troncuta Constantin, in baza testamentului autentificat sub nr.4089/1978 la Notariatul de Stat Judetean Constanta,caruia ii revine intreaga masa succesorala din care face parte si suprafata de teren de vanduta reclamantilor in 1973 prin inscris sub semnatura privata.

Desi inscrisul sub semnatura privata nu contine data incheierii lui, instanta retine din procesul verbal de contraventie nr.53 incheiat la data de 6 aprilie 1974 coroborat cu declaratia martorului ST care a declarat ca e vecin cu reclamantii din anul 1972 aproximativ, instanta retine ca reclamantii au inceput posesia terenului in anul 1973.

In privinta situatiei juridice a imobilului, Primaria Municipiului Constanta- Directia Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu a comunicat, prin adresa nr.140113/3.12.2007 (f.35), ca in planul cadastral al orasului Constanta intocmit in anii 1936-1938, registrul de proprietati, vol.IX, terenul solicitat este mentionat in careul nou 24, fara a se mentiona numele proprietarului. De asemenea, conform fisei bunului imobil cvartal 839 din oct.1996 terenul din str.Comarnic, nr.113 este detinut deMA , fara acte de proprietate si autorizatie de constructie.

Conform adresei S.P.I.T. nr.R-B 94.721/12.11.2007 pe str.Comarnic nr.113 figureaza Mustata Aurel cu teren in folosinta 100 mp si constructie in suprafata de 50 mp. Se precizeaza ca pana la momentul intocmirii prezentei situatii juridice, arhiva Directiei Patrimoniu nu detine alte date cu privire la imobilul din str.Comarnic, nr.113, Constanta.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert Stancic Octavian, s-a stabilit ca suprafata terenului masurata este de 152,74 mp reprezentat de figura 1-2-35-28-21-10-11-12-12-14-1 (anexa 1),

Constată instanţa că, pentru a se reţine incidenţa uzucapiunii de 30 de ani trebuie să fie îndeplinite, conform art.1890 Cod civil, două condiţii: să existe o posesie de 30 de ani, iar posesia să fie utilă, posesorul putând fi de bună sau rea credinţă şi fără nici un titlu. Reţine instanţa că prima cerinţă este îndeplinită în cauză, având în vedere că terenul este stăpânit de reclamanati cel puţin din anul 1973, martorul ST declarand ca este vecin cu reclamantii de la finele anului 1972, iar martorul OI declarand ca este vecin cu reclamantii din 1974 aproximativ. Instanta are in vedere si procesul verbal contraventional incheiat in aprilie 1974 prin care reclamantul MA a fost sanctionat contraventional cu amenda pentru construirea a patru camere, bucatarie si hol fara autorizatie de constructie.

În ceea ce priveşte a doua condiţie, pentru ca posesia să fie neviciată, trebuie să fie, conform art.1847 Cod civil, continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Apreciază instanţa, văzând probele administrate în cauză, că reclamantii au exercitat actele de posesie asupra terenului într-o succesiune obişnuită, şi conform naturii lucrului posedat, îndeplinindu-se astfel cerinţa continuităţii. Totodată, posesia nu a fost întreruptă (condiţie de existenţă, esenţială a posesiei) şi pentru intervalul de timp din 1974 până în prezent a fost netulburată, neputându-se reţine că a fost fondată sau conservată prin acte de violenţă în contra sau din partea pârâţilor, iar reclamantii au stăpânit imobilul teren în mod public.

Mai mult, potrivit prevederilor art.1854 din Codul civil, posesorul este presupus că posedă pentru sine sub nume de proprietar, dacă nu este probat că a început a poseda pentru altul, iar în cauză nu s-a administrat dovada contrară.

In ce priveste apararea paratei in sensul ca in certificatul de mostenitor nr.326/1984 s-a facut mentiune ca terenul trece in proprietatea statului conform art.30 al.1 din Leg.58/1974 si deci reclamantii au avut o detentie precara, instanta are in vedere ca prin Decizia nr.IV din 16 ianuarie 2006 pronuntata de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a stabilit ca „ in cazul posesiilor incepute inainte de adoptarea legilor nr.58/1974 si nr.59/1974, prescriptia achizitiva asupra terenurilor nu a fost intrerupta prin intrarea in vigoare a acestor legi,astfel ca, dupa abrogarea lor prin Decretul nr.1/1989 si Decretul-lege nr.9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecata sa constate ca au dobandit dreptul de proprietate asupra terenurilor respective”. Din probele administrate, instanta apreciaza ca ,reclamantii au inceput posesia anterior aparitiei Legilor nr.58 si 59/1974.

Constatand ca sunt indeplinite conditiile uzucapiunii de 30 ani, instanta va admite actiunea precizata ,formulata de reclamantii MA si MM in contradictoriu cu Municipiul Constanta prin Primar, va constata ca reclamantii au dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra suprafetei de 152,7 m.p. situata in str.Comarnic,nr.113,loc.Constanta, astfel cum a fost identificata prin raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert SO .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea precizata formulata de reclamantii MA , şi MM în contradictoriu cu pârât MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN PRIMAR cu sediul in CONSTANTA, TOMIS, nr. 51, Judeţ CONSTANŢA.

Constata ca reclamantii au dobandit prin uzucapiunea de 30 ani, dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 152,74 mp, situata in Constanta, Str.Comarnic, nr.113, jud.Constanta, astfel cum a fost identificata prin raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de expert Stancioc Octavian.

Etichete: