Top

Societate comerciala. Sechestru judiciar. Conditii de admisibilitate.

Societate comerciala. Sechestru judiciar. Conditii de admisibilitate.

Potrivit art.598 Cod procedura civila instanta poate sa încuviinteze punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului de proprietate si ori de câte ori exista un proces asupra proprietatii unui imobil.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 881/COM/2005 reclamanta S.C.CRL în contradictoriu cu pârâta S.C.C. SA a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna instituirea sechestrului judiciar asupra imobilului Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C. încredintarea catre reclamanta a bunului sechestrat si înscrierea de îndata a sechestrului în cartea funciara.

În motivare, reclamanta a aratat ca pe rolul Tribunalului Constanta se afla înregistrat dosarul nr.509/COM/2005, între S.C.C. SRL si S.C.C. S.A., având ca obiect constatarea intervenirii vânzarii cumpararii activului imobil Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C. în subsidiar, obligarea pârâtei la încheierea contractului de vânzare-cumparare asupra activului.

Între cele doua societati a fost încheiat contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare-cumparare nr.1772/27.04.1998, pentru magazinul nr.186, ca urmare a transformarii prin novatie a contractului de asociere în participatiune nr.563/17.02.1993. Partile au prevazut ca la sfârsitul perioadei de leasing locatorul proprietar „sa respecte în mod neconditionat, dreptul de optiune al utilizatorului care consta în posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea lui”. În conformitate cu prevederile art.4 lit.h din contract, cu 30 de zile înaintea datei expirarii, societatea reclamanta si-a execitat optiunea de cumparare a activului, optiune ce nu a fost urmata de executare din partea pârâtei.

Având în vedere existenta pe rolul Tribunalului Constanta a unui proces asupra bunului imobil mentionat si pozitia pârâtei exprimata prin întâmpinare în care arata ca nu este de acord cu actiunea si contesta acest drept, reclamanta arata ca masura instituirii sechestrului este necesara pentru conservarea dreptului pe care l-a dobândit prin contractul de leasing imobiliar care confera obligativitatea vânzarii bunului imobil catre reclamanta.

În drept au fost invocate dispozitiile art.593 al.3 si art.600 Cod procedura civila.

Au fost depuse la dosar: certificatul de rol privind înregistrarea pe rolul Tribunalului Constanta a dosarului nr.509/2005 având ca obiect actiune în constatare, copia acestei actiuni, contract de leasing imobiliar,proces-verbal din 27.04.1998, adresa nr.25/04.03.2002, hotarârea nr.2/11.03.1998 a AGA S.C.C. SA.

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei. A aratat ca aceasta nu si-a îndeplinit obligatia contractuala de a efectua ultima plata, fapt ce a determinat ca pârâta, la rândul ei, sa nu efectueze regularizarea. Simpla existenta a unui proces cu privire la un bun nu justifica luarea masurii sechestrului acestuia. Având în vedere ca reclamanta se afla în posesia spatiului comercial ce face obiectul contractului de leasing imobiliar nu se justifica necesitatea luarii acestei masuri.

În drept au fost invocate disp.art.115, art.600 Cod procedura civila, art.3,4,6 si 7 din contract, OUG nr.88/1997, H.G. nr.55/1998.

Prin încheierea nr.1302/COM/2005 Tribunalul Constanta, în dosarul nr.881/COM/2005 a admis cererea; a încuviintat punerea sub sechestru judiciar a imobilului Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C.paza bunului sechestrat si a stabilit în sarcina reclamantei o cautiune de 25.000.000 lei ce va fi consemnata în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.598 Cod procedura civila, respectiv existenta unui proces asupra proprietatii unui bun imobil si necesitatea luarii masurii pentru conservarea acestui drept.

Împotriva acestei solutii a declarat recurs pârâta S.C.Comtext S.A.Constanta pentru urmatoarele motive:

– nu se justifica luarea masurii sechestrului judiciar, întrucât reclamanta este în posesia bunului;

– admiterea cererii reclamantei constituie încalcarea dreptului de proprietate privata, garantat de Constitutie prin art.44 în conditiile în care reclamanta desfasoara activitate comerciala în spatiul din litigiu, fara plata chiriei, iar spatiul poate fi deteriorat în urma activitatii desfasurate fara existenta unui contract de asiguurare, obligatie ce revine exclusiv S.C.Cux SRL.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei recurate în raport cu criticile aduse se constata ca recursul este nefondat din urmatoarele considerente, apreciaza Curtea:

În legatura cu primul motiv instanta retine urmatoarele:

S.C.C.S.R.L. a încheiat cu pârâta contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr.1772/27.04.1998 pentru magazinul nr.186, situat în Mamaia, Complex C. ca urmare a transformarii prin novatie a contractului de asociere în participatiune nr.563/1993.

Obiectul contractului îl constituie transmiterea de catre locator – proprietar al dreptului de folosinta si posesie a activului sus mentionat, cu terenul aferent si obligatia corelativa a utilizatorului sa preia si sa plateasca pretul activului.

La expirarea contractului, S.C.C.S.A. este obligata sa transmita neconditionat utilizatorului, S.C.C.S.R.L., dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului.

Contractul a fost încheiat pe o perioada de 48 de luni cu începere de la 1.05.1998.

Conform clauzelor contractuale înainte cu 30 de zile de terminarea contractului, reclamanta si-a exercitat optiunea de cumparare a activului, prin adresa nr.379/12.03.2003, optiune ce nu a fost urmata de executare din partea pârâtei recurente, ceea ce a determinat- o pe reclamanta sa promoveze o actiune privind constatarea vânzarii-cumpararii imobilului si înregistrata subb nr.509/2005.

Conform art.598 Cod procedura civila, ori de câte ori exista un proces asupra proprietatii unui imobil, instanta poate sa încuviinteze punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.

În speta, asa cum a retinut si instanta de fond sunt îndeplinite conditiile textului legal sus mentionat, respectiv, existenta unui proces asupra proprietatii, precum si necesitatea luarii acestei masuri pâna la solutionarea actiunii privind dreptul de proprietate, izvorât din contractul de leasing imobiliar, pentru conservarea dreptului ce decurge din acest contract.

Faptul ca reclamanta se afla în posesia bunului, nu are nici o relevanta, întrucât acest aspect nu o împiedica pe recurenta pârâta sa dispuna de bunul care înca este în proprietatea sa.

Cu privire la cel de-al doilea motiv se retin urmatoarele:

Sustinerea recurentei, în sensul ca admiterea cererii de instituire a sechestrului judiciar încalca dispozitiile art.44 din Constitutie, este nejustificata.

Astfel, obligatiile recurentei fata de pârâta decurg dintr-un contract încheiat între acestea, iar instituirea sechestrului judiciar pâna la solutionarea litigiului privind proprietatea bunului, nu afecteaza dreptul de proprietate, ci este o masura care permite, garantarea acestuia.

De asemenea, nu se justifica nici sustinerea recurentei în sensul ca datorita activitatii comerciale spatiul ar putea fi deteriorat, iar aceasta parte nu si-a respectat obligatia contractuala de a asigura bunul, întrucât în speta nu se analizeaza modalitatea de desfasurare a activitatii comerciale si nici respectarea clauzei contractuale cu privire la asigurarea bunului.

Ca atare având în vedere considerentele sus expuse în baza art.312 Cod pr.civila instanta respinge recursul ca nefondat.

Decizia civila nr.601/COM/23 august 2005

Societate comerciala. Sechestru judiciar. Conditii de admisibilitate.

Potrivit art.598 Cod procedura civila instanta poate sa încuviinteze punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului de proprietate si ori de câte ori exista un proces asupra proprietatii unui imobil.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 881/COM/2005 reclamanta S.C.CRL în contradictoriu cu pârâta S.C.C. SA a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna instituirea sechestrului judiciar asupra imobilului Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C. încredintarea catre reclamanta a bunului sechestrat si înscrierea de îndata a sechestrului în cartea funciara.

În motivare, reclamanta a aratat ca pe rolul Tribunalului Constanta se afla înregistrat dosarul nr.509/COM/2005, între S.C.C. SRL si S.C.C. S.A., având ca obiect constatarea intervenirii vânzarii cumpararii activului imobil Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C. în subsidiar, obligarea pârâtei la încheierea contractului de vânzare-cumparare asupra activului.

Între cele doua societati a fost încheiat contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare-cumparare nr.1772/27.04.1998, pentru magazinul nr.186, ca urmare a transformarii prin novatie a contractului de asociere în participatiune nr.563/17.02.1993. Partile au prevazut ca la sfârsitul perioadei de leasing locatorul proprietar „sa respecte în mod neconditionat, dreptul de optiune al utilizatorului care consta în posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea lui”. În conformitate cu prevederile art.4 lit.h din contract, cu 30 de zile înaintea datei expirarii, societatea reclamanta si-a execitat optiunea de cumparare a activului, optiune ce nu a fost urmata de executare din partea pârâtei.

Având în vedere existenta pe rolul Tribunalului Constanta a unui proces asupra bunului imobil mentionat si pozitia pârâtei exprimata prin întâmpinare în care arata ca nu este de acord cu actiunea si contesta acest drept, reclamanta arata ca masura instituirii sechestrului este necesara pentru conservarea dreptului pe care l-a dobândit prin contractul de leasing imobiliar care confera obligativitatea vânzarii bunului imobil catre reclamanta.

În drept au fost invocate dispozitiile art.593 al.3 si art.600 Cod procedura civila.

Au fost depuse la dosar: certificatul de rol privind înregistrarea pe rolul Tribunalului Constanta a dosarului nr.509/2005 având ca obiect actiune în constatare, copia acestei actiuni, contract de leasing imobiliar,proces-verbal din 27.04.1998, adresa nr.25/04.03.2002, hotarârea nr.2/11.03.1998 a AGA S.C.C. SA.

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei. A aratat ca aceasta nu si-a îndeplinit obligatia contractuala de a efectua ultima plata, fapt ce a determinat ca pârâta, la rândul ei, sa nu efectueze regularizarea. Simpla existenta a unui proces cu privire la un bun nu justifica luarea masurii sechestrului acestuia. Având în vedere ca reclamanta se afla în posesia spatiului comercial ce face obiectul contractului de leasing imobiliar nu se justifica necesitatea luarii acestei masuri.

În drept au fost invocate disp.art.115, art.600 Cod procedura civila, art.3,4,6 si 7 din contract, OUG nr.88/1997, H.G. nr.55/1998.

Prin încheierea nr.1302/COM/2005 Tribunalul Constanta, în dosarul nr.881/COM/2005 a admis cererea; a încuviintat punerea sub sechestru judiciar a imobilului Magazin nr.186 situat în Mamaia, Complex C.paza bunului sechestrat si a stabilit în sarcina reclamantei o cautiune de 25.000.000 lei ce va fi consemnata în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.598 Cod procedura civila, respectiv existenta unui proces asupra proprietatii unui bun imobil si necesitatea luarii masurii pentru conservarea acestui drept.

Împotriva acestei solutii a declarat recurs pârâta S.C.Comtext S.A.Constanta pentru urmatoarele motive:

– nu se justifica luarea masurii sechestrului judiciar, întrucât reclamanta este în posesia bunului;

– admiterea cererii reclamantei constituie încalcarea dreptului de proprietate privata, garantat de Constitutie prin art.44 în conditiile în care reclamanta desfasoara activitate comerciala în spatiul din litigiu, fara plata chiriei, iar spatiul poate fi deteriorat în urma activitatii desfasurate fara existenta unui contract de asiguurare, obligatie ce revine exclusiv S.C.Cux SRL.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei recurate în raport cu criticile aduse se constata ca recursul este nefondat din urmatoarele considerente, apreciaza Curtea:

În legatura cu primul motiv instanta retine urmatoarele:

S.C.C.S.R.L. a încheiat cu pârâta contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr.1772/27.04.1998 pentru magazinul nr.186, situat în Mamaia, Complex C. ca urmare a transformarii prin novatie a contractului de asociere în participatiune nr.563/1993.

Obiectul contractului îl constituie transmiterea de catre locator – proprietar al dreptului de folosinta si posesie a activului sus mentionat, cu terenul aferent si obligatia corelativa a utilizatorului sa preia si sa plateasca pretul activului.

La expirarea contractului, S.C.C.S.A. este obligata sa transmita neconditionat utilizatorului, S.C.C.S.R.L., dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului.

Contractul a fost încheiat pe o perioada de 48 de luni cu începere de la 1.05.1998.

Conform clauzelor contractuale înainte cu 30 de zile de terminarea contractului, reclamanta si-a exercitat optiunea de cumparare a activului, prin adresa nr.379/12.03.2003, optiune ce nu a fost urmata de executare din partea pârâtei recurente, ceea ce a determinat- o pe reclamanta sa promoveze o actiune privind constatarea vânzarii-cumpararii imobilului si înregistrata subb nr.509/2005.

Conform art.598 Cod procedura civila, ori de câte ori exista un proces asupra proprietatii unui imobil, instanta poate sa încuviinteze punerea sub sechestru judiciar a bunului, daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.

În speta, asa cum a retinut si instanta de fond sunt îndeplinite conditiile textului legal sus mentionat, respectiv, existenta unui proces asupra proprietatii, precum si necesitatea luarii acestei masuri pâna la solutionarea actiunii privind dreptul de proprietate, izvorât din contractul de leasing imobiliar, pentru conservarea dreptului ce decurge din acest contract.

Faptul ca reclamanta se afla în posesia bunului, nu are nici o relevanta, întrucât acest aspect nu o împiedica pe recurenta pârâta sa dispuna de bunul care înca este în proprietatea sa.

Cu privire la cel de-al doilea motiv se retin urmatoarele:

Sustinerea recurentei, în sensul ca admiterea cererii de instituire a sechestrului judiciar încalca dispozitiile art.44 din Constitutie, este nejustificata.

Astfel, obligatiile recurentei fata de pârâta decurg dintr-un contract încheiat între acestea, iar instituirea sechestrului judiciar pâna la solutionarea litigiului privind proprietatea bunului, nu afecteaza dreptul de proprietate, ci este o masura care permite, garantarea acestuia.

De asemenea, nu se justifica nici sustinerea recurentei în sensul ca datorita activitatii comerciale spatiul ar putea fi deteriorat, iar aceasta parte nu si-a respectat obligatia contractuala de a asigura bunul, întrucât în speta nu se analizeaza modalitatea de desfasurare a activitatii comerciale si nici respectarea clauzei contractuale cu privire la asigurarea bunului.

Ca atare având în vedere considerentele sus expuse în baza art.312 Cod pr.civila instanta respinge recursul ca nefondat.

Decizia civila nr.601/COM/23 august 2005

Etichete: