Top

Privatizare. Vânzare de active. Obligaţia de încheiere a contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin transformarea contractului de asociere în participaţiune. Acordul de voinţă

Privatizare. Vânzare de active. Obligaţia de încheiere a contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin transformarea contractului de asociere în participaţiune. Acordul de voinţă al părţilor.

Dacă prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, societatea pârâtă şi-a exprimat acordul definitiv pentru încheierea contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, fiind stabilite totodată un preţ rezultat din evaluarea activului şi modalitatea de achitare în tranşe a valorii menţionate, există ipoteza de aplicare a prevederilor art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997.

Odată întrunit acordul părţilor pentru transformarea vechiului raport obligaţional în contract de leasing imbiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, locatorul pârât nu-şi mai poate retrage în mod nejustificat acceptul, fiind obligată să perfecteze noul raport juridic.

La 29.03.2001 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe acţiunea reclamantei S.C. ST S.R.L., privind obligarea pârâtei S.C. CS S.A. la încheierea contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare pentru activul – Vila ,,Recolta’’ pe care societatea reclamantă îl deţine în baza unui contract de asociere în participaţiune nr. 233/ 17.03.1995.

S-a susţinut că imobilul a beneficiat de toate investiţiile convenite prin clauzele contractului menţionat, a căror valoare reprezintă, potrivit raportului de evaluare, peste 15 % din valoarea activului.

Prin hotărârea A.G.A. din 20.12.2000, societatea pârâtă a acceptat încheierea contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, fiind stabilit un preţ minim de 354.200.000 lei, pe baza raportului de evaluare a activului. La rândul său, F.P.S. a comunicat, prin reprezentantul său, acordul privind încheierea noului contract.

Reclamanta a susţinut că deşi sunt întrunite cerinţele art. 27 din O.U.G. nr. 88/ 1997 modif. prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, pârâta refuză constant să încheie contractul de leasing.

Acţiunea este fondată.

Prin hotărârea adunării generale a acţionarilor din 20.12.2000, societatea pârâtă şi-a exprimat acordul definitiv pentru încheierea contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, cu stabilirea unui preţ impus de evaluarea activului şi a modalităţii de achitare în tranşe a valorii menţionate.

În speţă există ipoteza de aplicare a prevederilor art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997 modif., întrucât activul face obiectul unui contract de asociere, societatea pârâtă are capital majoritar de stat, există acordul instituţiei publice implicate şi, totodată, s-a dovedit efectuarea lucrărilor de investiţii, la o valoare care permite asigurarea novaţiei.

Procedura de vânzare a activelor societăţilor comerciale cărora le sunt aplicabile aceste dispoziţii legale este opţională, dar nu şi în măsura în care cererea utilizatorului activului în cauză a fost aprobată prin hotărâre a organului deliberativ al societăţii cu capital majoritar de stat. O asemenea hotărâre, care nu a fost atacată în condiţiile art. 131 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, devine obligatorie pentru organele executive ale societăţii şi nu mai poate fi retractată ori modificată nejustificat.

În speţă, societatea pârâtă şi-a exprimat, în modalitatea amintită, acordul pentru încheierea noului raport juridic, astfel că acţiunea reclamantei este întemeiată.

(sentinţa civilă nr. 3692 COM/ 17.12.2001. Prin decizia civilă nr.454/2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială a fost admis recursul, hotărârea de fond fiind modificată în parte, ca urmare a renunţării recurentei la capătul de cerere privind oblligarea pârâtei la daune cominatorii.)

Etichete: