Top

Privatizare. Vânzare de active. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. ( II )

Privatizare. Vânzare de active. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. ( II )

Conform art. 34 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut.Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul.

Reclamanta S.C. COMTEXT S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. MARIAN IMPEX S.R.L. solicitând anularea contractului de leasing imobiliar înregistrat la 27.04.1998.

Nulitatea a fost invocată pe considerentul încheierii contractului de leasing imobiliar cu încălcarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă, având în vedere că la data perfectării raportului juridic societatea nu avea cuprins, în obiectul de activitate, un asemenea act.

Acţiunea a fost respinsă.

Conform art. 34 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut.Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul.

O.G. nr. 51/1997 reglementează în mod distinct societăţile al căror obiect de activitate îl constituie în mod exclusiv această operaţiune juridică, astfel cum rezultă şi din titulatura actului normativ.

Ordonanţa nu este, însă, aplicabilă aceleiaşi operaţiuni juridice reglementate prin dispoziţii speciale ca în cazul O.U.G. nr. 88/1997, întrucât în speţă încheierea contractului de leasing operează ca efect al novaţiei raportului juridic anterior (contract de asociere în participaţiune, locaţie de gestiune sau închiriere asupra spaţiului comercial).

În consecinţă, societatea comercială nu trebuia să aibă menţionat, în obiectul de activitate, efectuarea operaţiunilor de leasing pentru a da eficienţă prevederilor cuprinse în O.U.G. nr. 88/1997.

(sentinţa civilă nr. 1338 COM/10.05.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 33/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 4116/2002 a C.S.J – secţia comercială)

Etichete: