Top

Încetarea procesului penal ca efect a împlinirii termenului de prescriptie.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta nr.507/P/1994 din 25.08.1994, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatilor D.P.N. si I.G.I., pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.72 lit.”c” din Legea nr.30/1978, respectiv a inculpatului H.M. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.72 lit.”c” din Legea nr.30/1978, art.40 din Legea nr.8/1991 raportat la art.289 alin.1 Cod penal si art.291 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.”a” Cod penal.

În fapt, pretextând ca transporta detergent din Ucraina în Bulgaria, prezentând documente vamale pentru aceasta marfa, soferii de pe tiruri apartinând S.C.”H.P. 93” din Bulgaria, inculpatii N.D.P. si I.G.I. au introdus în România, la 14.06.1994, baxuri cu tigari pe care le-au descarcat la depozitul din comuna Dascalu din Sectorul Agricol Ilfov, închiriat de inculpatul H.M. care a achitat suma de 40.000 lei pentru cantitatea de tigari pe care, ulterior, nu a evidentiat-o în contabilitate si pentru care a falsificat 2 facturi fiscale si chitantele aferente.

Prin sentinta penala nr. 1590/19.11.2007, dosar penal nr. 551/212/2005 (nr.vechi 888/2005), Judecatoria Constanta i-a condamnat pe cei trei inculpati la pedepse de câte 3 ani si 6 luni închisoare în conditiile art.861 Cod penal.

Hotarârea a fost desfiintata prin decizia penala nr.1062/23.09.1999 când, admitând apelurile parchetului, inculpatului H.M. si DGV Constanta, Tribunalul Constanta a dispus rejudecarea cauzei de catre prima instanta cu respectarea disp.art.334 Cod procedura penala.

Astfel, prin sentinta penala nr.847/14.04.2004, facând aplicarea art.334 cod procedura penala, Judecatoria Constanta i-a condamnat pe cei trei inculpati pentru infractiunea prevazuta de art.72 lit.”c” Lg.nr.30/1978, cu aplicarea art.861 Cod penal si a încetat procesul penal pentru infractiunile prevazute de art.40 Lg.82/1991 raportat la art.289 Cod penal, art.291 Cod penal.

Prin decizia penala nr.230/04.04.2005, Tribunalul Constanta a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta, inculpatul H.M. si partea civila DRV Constanta si a desfiintat sentinta primei instante careia i-a trimis dosarul spre rejudecare cu asigurarea unui interpret de limba araba pentru inculpat H.M.

Rejudecând, prin sentinta penala nr.1590 pronuntata la data de 19 noiembrie 2007, în dosarul cu nr. unic 551/212/2005, Judecatoria Constanta a hotarât:

„In baza art.334 cod procedura penala, a schimbat încadrarea juridica a faptelor retinute prin rechizitoriu in sarcina inculpatilor D.P.N. si G.I.I. din infractiunea prevazuta de art.72 lit.”c” din Legea nr. 30/1978 in infractiunea prevazuta de art.72 lit.”a” din Legea nr.30/1978 cu aplicarea art.13 cod penal.

In baza art. 334 cod procedura penala, a schimbat încadrarea juridica a faptei retinute prin rechizitoriu in sarcina inculpatului H.M. din infractiunea prevazuta de art.72 lit.”c” din Legea nr. 30/1978 in infractiunea prevazuta de art. 26 rap. la art. 72 lit.”a” din Legea nr. 30/1978 cu aplicarea art. 13 cod penal

In baza art. 11 pct. 2 lit.”b” raportat la art. 10 lit.”g” cod procedura penala a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatilor D.P.N., nascut in loc Malki Voden, Bulgaria, si G.I.I., nascut in loc Venetz, Bulgaria, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 72 lit.” a” din Legea nr. 30/1978 cu aplicarea art. 13 cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescriptie.

In baza art. 11 pct. 2 lit.”a” raportat la art. 10 lit.”d” cod procedura penala a dispus achitarea inculpatului H.M., nascut in loc. Tartous, Siria, sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art.40 din legea 82/1991 cu apl. art 13 cod penal, art 291cod penal, 26 rap la art.72 lit.”a” din Legea nr 30/1978 cu apl art.13 cod penal.

A constatat ca cei trei inculpati au fost retinuti si arestati preventiv in intervalul 27.06.1994-15.09.1994.

In baza art.1605 alin.4 lit.”c” si alin.6 cod procedura penala, a dispus încetarea starii de liberare provizorie a inculpatilor D.P.N., H.M. si G.I.I. si restituirea cautiunii fiecarui inculpat in cuantum de cate 100.000 lei vechi.

In baza art 357 alin.2 lit.”e” cod procedura penala, dispune restituirea catre inculpatul H.M. a urmatoarelor bunuri: 314 baxuri cu tigari marca Marlboro, însumând 157.000 pachete si 6.860 pachete a cate 600 grame detergent marca Vica , in greutate totala de 4.116 kg, bunuri aflate in custodie la depozitul SC M.A. SRL Constanta si care au fost ridicate prin procesul-verbal din 26.06.1994.

In baza art.14 si art.346 alin.2 cod procedura penala, obliga in solidar inculpatii D.P.N., H.M. si G.I.I. la plata sumei de 1.051.499.158 lei vechi cu titlu de despagubiri civile in favoarea partii civile DRV Constanta.

Pentru pronuntarea hotarârii, instanta a stabilit situatia de fapt urmatoare:

Asa cum s-a aratat si prin actul de sesizare, în luna iunie 1994, inculpatii D.P.N. si G.I.I. au prezentat la punctul de trecere a frontierei Albinita documente vamale privind alte bunuri decât cele transportate, fapta prevazuta de art.72 lit.”c” Legea nr.30/1978 cu aplicarea art.13 Cod penal, pentru care, în iunie 2006, s-a împlinit termenul de prescriptie speciala prevazut de art.122 lit.c) – art.124 Cod penal.

În ceea ce-l priveste pe inculpatul H.M., actiunile acestuia – ce ar fi constat într-un ajutor dat celorlalti inculpati, materializat în asigurarea locului de depozitare, a actelor de provenienta, ascunderea tigarilor – se circumscriu actelor specifice complicitatii, aplicându-se conform art.334 Cod procedura penala, dispozitiile art.26 Cod penal, raportat la art.72 lit.”a” Lg.30/1978.

Totodata, inculpatul a pus la dispozitia lucratorilor de politie facturile nr.2677541 si 2677549/23.06.1994, potrivit carora S.C.”U.I.E.” SRL a cumparat de la de S.C.”S.C.” SRL Bucuresti cantitatea de 1589 baxuri tigari „Marlboro” în valoare de 39724,2987 lei, precum si chitantele nr.549 si 541/23.06.1994 de achitare a marfii, chitantele nr.21 si 22 din iunie 1994 din care rezulta împrumutul sumei de 40.000 lei pentru avans marfa.

Acuzatiile fata de inculpatul HM nu sunt fondate deoarece:

– sunt dubii ca a cunoscut trecerea peste frontiera a tigarilor prin folosirea documentelor vamale false de catre ceilalti doi inculpati;

– firma inculpatului a respectat cerintele Legii nr.82/1991, existând documente justificative pentru toate operatiunile patrimoniale efectuate;

– nu a cunoscut ca firma care a vândut tigarile era fictiva.

Retinând aceeasi motivare, în fapt si în drept, prin decizia penala nr.100 din 18.02.2009, Tribunalul Constanta a respins, în baza art.379 pct.1 lit.b) cod procedura penala, ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta si de catre apelantul – inculpat H.M..

Împotriva hotarârilor, în termen legal, au declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si inculpatul H.M.

În sustinerea recursurilor, daca procurorul sustine ca exista faptele/vinovatia si solicita încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei, inculpat H.M. îsi afirma în continuare nevinovatia, dar solicita achitarea în temeiul art.10 lit.a) Cod pocedura penala, nu în cel prevazut de art. 10 lit.d) Cod pocedura penala

Cu ocazia verificarii legalitatii, temeiniciei hotarârilor recurate, prin prisma motivelor invocate de recurenti si din oficiu, se constata ca sunt întemeiate criticile formulate de procuror pentru considerentele expuse în continuare.

Conform art.345 Cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat;dar potrivit art.52, art.66 cod procedura penala, vinovatia incupatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil în sensul art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

În cauza, s-au respectat exigentele unui proces echitabil, inculpatul dispunând de timpul si înlesnirile necesare pregatirii apararii, beneficiind de asistenta juridica calificata si având efectiv posibilitatea audierii tuturor martorilor;astfel, s-au administrat pe parcursul procesului, în sedinte publice, de catre instante, în fond, respectiv în apel, atât probele acuzarii- martorilor, înscrisuri cât si probele apararii-audierea inculpatului, martori, înscrisuri privind circumstantele personale.

Probele administrate confirma situatia de fapt expusa în acuzare si retinuta de prima instanta, si anume ca în iunie 1994 inculpatii D.P.N. si G.I.I. au introdus 1589 baxuri tigari pentru care au prezentat documente vamale la PTF Albita, pentru alta marfa (detergent) si au descarcat-o la depozitul închiriat de inculpat H.M. administrator al firmei din comuna Dascalu, Sector Agricol Ilfov, inculpat care nici nu a evidentiat achizitionarea tigarilor, plata lor, împrumutul pentru avans în contabilitatea firmei sale, fapte prevazute de art.26 Cod penal raportat la art 72 lit.a din Legea nr.30/1978, art.40 din Legea 82/1991, cu aplicarea art.13 Cod penal, art.291 Cod penal.

Apararea inculpatului H.M. ca nu ar fi cunoscut clandestinitatea introducerii tigarilor în tara este înlaturata de facturile chitantelor întocmite pentru o firma fictiva, de închirierea depozitului pentru o perioada foarte scurta si la care avea acces exclusiv, de neevidentierea acestor operatiuni, cumpararea tigarilor, efectuarea împrumutului, plata avansului în contabilitatea societatii; inculpatul nu a reusit sa probeze netemeinicia dovezilor referitoare la inexistenta firmei furnizoare (cu cine a negociat, cine a achitat pretul), fiind rezerve si fata de modul de plata cash si nu prin banca, având în vedere cuantumul mare al sumelor vehiculate.

Prin urmare, rezulta fara dubiu existenta faptelor penale, savârsirea lor cu vinovatie.

Însa, ca si în cazul intimatilor inculpati, conform art.124 Cod penal cu referire la art.122 lit.c),d) Cod penal, termenele de prescriptie s-au împlinit, asa încât inculpatul H.M. nu mai poate fi tras la raspundere penala.

În consecinta, recursul formulat de procuror fiind fondat, criticile aduse de inculpatul H.M. sunt neîntemeiate, apararile sale neconfirmându-se prin probe.

Deci, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” Cod pr.penala, recursul declarat de Parchet va fi admis si se vor casa hotarârile atacate si în baza art.11 pct.2 lit.”b” Cod procedura penala, art.10 lit.”g” Cod procedura penala, procesul penal se va înceta fata de inculpatul H.M. pentru infractiunile prevazute de art.40 din Legea 82/1991, cu aplicarea art.13 Cod penal, art.291 Cod penal, art.26 Cod penal raportat la art.72 lit.”a” din Legea 30/1978 cu aplicarea art.13 Cod penal.

Curtea de Apel Constanta, în temeiul art.38515 pct.1 lit.”b” Cod procedura penala, a respins ca nefondat recursul declarat de inculpatul H.M. împotriva sentintei penale nr.1590 din data de 19 noiembrie 2007, pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul penal nr.551/212/2005 si a deciziei penale nr. 100 din data de 18 februarie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.551/212/2005.

În temeiul art.38515 pct.2 lit.”b” Cod procedura penala, a admis recursul declarat de Parchetul De Pe Lânga Tribunalul Constanta, împotriva sentintei penale nr.1590 din data de 19 noiembrie 2007, pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul penal nr.551/212/2005 si a deciziei penale nr. 100 din data de 18 februarie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.551/212/2005.

A casat în parte, hotarârile recurate si rejudecând, a dispus:

În baza art.11 pct.2 lit.”b” Cod procedura penala, art.10 lit.”g” Cod procedura penala,

Încetarea procesul penal fata de inculpatul H.M., sub aspectul savârsirii infractiunii prevazuta de art.40 din Legea 82/1991, cu aplicarea art.13 Cod penal, art.291 Cod penal, art.26 Cod penal raportat la art.72 lit.”a” din Legea 30/1978 cu aplicarea art.13 Cod penal.

Etichete: