Top

Vânzare de acţiuni. Intervenţia unui act normativ nou, aplicabil raportului juridic dedus judecăţii.

Art. 28 alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 25/ 2002 prevede că în cazul societăţilor din domeniul turismului şi comerţului interior create prin divizare în baza normelor specifice ale F.P.S. şi ulterior privatizate, litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit şi la menţinerea unui număr de salariaţi cu contract de muncă, sunt considerate ca fiind lipsite de obiect, la data intrării în vigoare a ordonanţei (respectiv, data publicării, 02.02.2002).

Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, ca succesoare de drept a fostului F.P.S., a chemat în judecată pe pârâta S.C. C SR.L., solicitând obligarea acesteia la executarea obligaţiilor asumate prin clauzele 7.4. si 7.7. din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat la 23.08.1996, cu plata de daune cominatorii de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligaţiei asumate.

Reclamanta a arătat că prin contractul menţionat, societatea pârâtă a achiziţionat de la F.P.S. un pachet de acţiuni reprezentând 40 % din capitalul social al S.C. LC S.A. Constanţa.

Cumpărătorul s-a obligat să investească în societatea comercială pe acţiuni, cel puţin 50 % din profitul realizat pe o perioadă de 2 ani (1996 – 1998), să menţină un număr de cinci salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

La 02.02.2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, Ordonanţa de Guvern nr. 25/ 2002, care în art. 28 alin. 2 prevede că în cazul societăţilor din domeniul turismului şi comerţului interior create prin divizare în baza normelor specifice ale F.P.S. şi ulterior privatizate, litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit şi la menţinerea unui număr de salariaţi cu contract de muncă, sunt considerate, la data intrării în vigoare a ordonanţei (în speţă, data publicării) ca fiind lipsite de obiect.

Având în vedere dispoziţiile exprese ale articolului menţionat – care supune fondul raportului litigios unei norme juridice ulterioare, sesizării instanţei – precum şi notificarea de către reclamantă, conform aceleiaşi reglementări, a intervenţiei unei noi situaţii juridice, instanţa va respinge acţiunea ca rămasă fără obiect.

(sentinţa civilă nr. 1436 COM/ 12.03.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: