Top

Actiune in revendicare. Inadmisibilitate

Tip:  Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11111 (13.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Prin sentinta civila nr. 11111 din 13 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca inadmisibila, cererea prin care reclamanta MB a solicitat in contradictoriu cu Parohia Bisericii „TCS”, Protopopiatul I Iasi, Muncipiul Iasi, reprezentant prin Primarul Muncipiului Iasi si Prefectul Judetului Iasi , revendicarea terenului din Iasi, B-dul Independentei 97.

Pentru a pronunta o asemenea solutie, instanta, analizand prioritar exceptia inadmisibilitatii actiunii de revendicare, invocata de catre parate, a apreciat ca, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 2 din Lg. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, „bunurile preluate de stat fara titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului pot fi revendicate de fostii proprietari sau succesorii la succesorii lor, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie”; in consecinta, instanta a concluzionat ca cererea de revendicare directa in cazul bunurilor care fac obiectul unor legi speciale de reparatie este inadmisibila.

S-a aratat ca in speta reclamanta a invocat atat dispozitiile dreptului comun (art. 480, 481 Cod civil), cat si dispozitiile legilor speciale – Lg nr10/2001, Legea nr. 247/2005, lasand la latitudinea instantei calea de urmat, stabilind doar scopul final si anume dobandirea terenului; cu toate acestea, instanta a retinut ca dispozitiile invocate nu conduc la interpretarea ca daca nu s-a urmat o procedura speciala ori a fost urmata si solicitantul nu si-a satisfacut interesul are deschisa in acelasi scop o alta procedura. Reclamanta nu a facut dovada faptului ca s-a adresat cu cerere in baza legilor speciale de retrocedare, desi le-a invocat in petitul actiunii, dar a preferat sa investeasca instanta cu o cerere de revendicare intemeiata pe dispozitiile dreptului comun.

Tags: , ,