Top

Răspundere civilă delictuală. Avarierea autoturismului datorită unui obstacol pe carosabil.

Autoritatea administraţiei publice locale răspunde pentru prejudiciul cauzat societăţilor de asigurare pentru sumele plătite asiguraţilor, în cazul în care autovehiculele asigurate suportă o avarie ca urmare a proastei stări a drumurilor publice.

Dacă însă avaria a fost determinată de o lucrare necorespunzătoare, efectuată pe carosabil, culpa revine celui răspunzător de executarea respectivei lucrări.

Reclamanta – societate de asigurare–reasigurare a chemat în judecată Consiliul Local al mun. Constanţa pentru obligarea pârâtului la plata sumei de 4.050.000 lei, reprezentând despăgubiri, precum şi dobânda calculată în conformitate cu O.G. nr. 9/ 2001.

În motivare s-a susţinut că reclamanta a despăgubit pe asiguratul AF, al cărui autoturism Daewoo Tico a fost avariat în municipiul Constanţa, ca urmare a intrării într-un şanţ nesemnalizat de pe carosabil.

Cu toate demersurile efectuate de societate pentru recuperarea prejudiciului, pârâta nu a înţeles să suporte suma achitată în contul asigurării.

În drept au fost invocate prevederile art. 1000 cod civil, art. 22 din Legea nr. 136/ 1995, art. 4 alin. 3 din Regulamentul din 31.05.1996 pentru aplicarea Decretului nr. 328/ 1966.

Prin întâmpinare, pârâtul a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, întrucât din descrierea situaţiei de fapt prin actul constatator nu rezultă culpa sa în producerea evenimentului rutier.

Pe fond s-a susţinut că potrivit art. 4 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Decretului privind circulaţia pe drumurile publice, culpa în producerea unui asemenea eveniment datorită stării tehnice a drumurilor revine administratorului acestuia.

În fine, s-a apreciat că temeiul unei acţiuni în regres pentru despăgubiri în aceste condiţii nu se poate raporta la dispoziţiile art. 1000 cod civil, cu invocarea răspunderii pentru prejudiciul adus prin natura lucrului.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Faptul producător de prejudiciu, prin avarierea autoturismului persoanei asigurate, beneficiară a unei asigurări facultative tip CASCO la societatea reclamantă, a fost nesemnalizarea unui şanţ din carosabil.

Conform art. 4 alin. 3 din Regulamentul din 31.05.1996 pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 (republicat in 1999), în caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor ce se execută pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrărilor, răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.

Prin procesul-verbal de constatare încheiat de Poliţia Mun. Constanţa la 27.11.1999 rezultă că autoturismul a suferit avarii în urma intrării într-un şanţ nesemnalizat de un terţ care a efectuat la acea dată lucrări pe carosabil, însă care nu a putut fi identificat.

În consecinţă, avaria nu a fost determinată de starea tehnică a drumurior, ci de proasta execuţie a unor lucrări care au afectat partea de carosabil, motiv pentru care excepţia invocată de pârâtă, privind lipsa calităţii sale procesuale pasive, este întemeiată.

(sentinţa civilă nr. 8678 COM/ 12.12.2002)

Etichete: