Top

Contract de transport pe calea ferată. Destinatarul mărfii. Operatorul portuar nu poate fi asimilat destinatarului.

Potrivit art. 62.1 din Regulamentul de transport CFR aprobat prin O.G. nr. 41/ 1997, plata tarifelor de transport şi accesorii sunt plătite de către expeditor, dacă nu există convenţie contrară între expeditor şi calea ferată.

Împrejurarea că pe scrisoarea de trăsură este menţionat, alături de destinatarul ce urma să expedieze marfa, societatea portuară specializată în operaţiuni de încărcare/descărcare marfă, nu conferă acesteia din urmă calitatea de destinatar.

Reclamanta S.N.C.F.R. – Agenţia Teritorială a S.M.F. Constanţa a solicitat obligarea pârâtei – societate comercială pe acţiuni, specializată în descărcarea şi încărcarea navelor maritime – la plata contravalorii taxelor de transport pentru marfa primită şi operată la sediul acesteia din Portul Constanţa.

S-a susţinut că pârâta este parte în contractul de transport, fiind menţionată pe scrisorile de trăsură, aceleaşi acte precizând că plata taxelor aferente este transmisă către destinatar.

Tribunalul Constanţa a respins acţiunea, reţinând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâtă.

S-a avut în vedere că societatea chemată în judecată ca operator portuar are calitatea de mandatar al adevăratului destinatar, neputând fi asimilat acestuia, pentru a-i fi incidente dispoziţiile art. 62.1 din Regulamentul de transport C.F.R. aprobat prin O.G. nr. 41/ 1997.

Prin urmare, reclamanta, care a menţionat pe scrisorile de trăsură atât denumirea operatorului portuar care urma să încarce marfa în contul destinatarului-exportator, cât şi pe cea a adevăratului beneficiar al mărfii – recunoscând astfel calitatea de mandatar al pârâtei şi interpunerea sa în această modalitate în contractul de transport – nu poate pretinde acesteia din urmă să achite taxele de transport.

(sentinţa civilă nr. 1705 COM / 21.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 1080/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 7385/2002 a C.S.J. – secţia comercială)

Etichete: