Top

Contract de transport pe calea ferată. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea unei părţi din marfă. ( II )

Potrivit art. 83.1. din Regulamentul de Transport aprobat prin O.G. nr. 41/1997, calea ferată este răspunzătoare pentru pagubele care rezultă din pierderea totală sau parţială a mărfii, survenite din momentul primirii la transport şi până la eliberare.

Dovada că pierderea a survenit pe parcursul transportului revine celui care reclamă violarea sigiliilor constatată la destinaţie; constatarea acestui fapt atrage, însă, prezumţia relativă a culpei transportatorului.

Reclamanta SNP PETROM S.A. – Sucursala PECO Ialomiţa a solicitat instanţei obligarea SNTFM S.A. – Sucursala de Marfă Constanţa sau, în raport de culpa stabilită, a PETROM S.A. Bucureşti – Sucursala Arpechim Piteşti, la plata sumei de 2.592.450 lei.

În considerente s-a motivat că un vagon cisternă încărcat cu benzină a fost transportat de cărăuş însoţit de nota de greutate nr. 6588/ 12.07.2001. La destinaţie, comisia de recepţie a luat act ca pe parcursul transportului a fost încheiat procesul-verbal de constatare nr. 17/ 2001, conform căruia în staţia CFR Lehliu vagonul a fost depistat de prepuşii cărăuşului cu un sigiliu lipsă la un ventil şi cu o lipsă de 450 kg din conţinut.

Pârâta SNTFM CFR Marfă a solicitat respingerea acţiunii, pe considerentul că marfa (benzină) a fost încărcată de furnizor pe linie industrială şi luată în primire de transportator cu sigiliile aplicate de predător. Transportul a fost ulterior realizat sub linie electrificată, împrejurare care a împiedicat scurgerea ori sustragerea din conţinut. În fine, lipsa se încadrează în limita toleranţei de 2% din greutate, cărăuşul nefiind răspunzător pentru aceste pierderi inerente naturii mărfii.

Procedând la soluţionarea cauzei, instanţa a reţinut următoarele considerente:

Potrivit art. 83.1.din Regulamentul de Transport aprobat prin O.G. nr. 41/ 1997 calea ferată este răspunzătoare pentru pagubele care rezultă din pierderea totală sau parţială a mărfii, survenite din momentul primirii la transport şi până la eliberare.

Dovada că pierderea a survenit pe parcursul transportului revine celui care reclamă, însă violarea sigiliilor constatată la destinaţie atrage prezumţia relativă a culpei transportatorului.

În speţă, pârâta SNTFM – CFR Marfă nu a contestat încheierea pe parcursul transportului a unui act intern de constatare a lipsei unui sigiliu la ventilul vagonului, însă a apreciat că sustragerea era imposibilă de la preluarea mărfii şi până la destinaţie.

Aceste consideraţii nu sunt, însă, relevante, câtă vreme la destinaţie cantitatea de benzină a fost cântărită în aceeaşi modalitate ca la expediţie, calea ferată avea obligaţia preluării mărfii cu stricta verificare şi supraveghere a mijloacelor de asigurare a mărfii, iar în derularea transportului înşişi prepuşii căii ferate au semnalat nereguli.

Constatându-se că în cauză pierderea suportată de destinatar cade în sarcina cărăuşului, acţiunea în pretenţii urmează a fi admisă faţă de acesta.

(sentinţa civilă nr. 4156 COM/ 20.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 870/2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: