Top

Împrumut acordat societăţii comerciale. Fapt subiectiv de comerţ.

Potrivit art. 4 cod com., se consideră fapte de comerţ şi celelalte contracte ale comerciantului, altele decât cele enunţate de art. 3, dacă nu sunt de natură civilă sau contrariul nu rezultă din însuşi actul.

În raport de acest text, împrumutul acordat unei societăţi comerciale pentru efectuarea unor investiţii va genera un litigiu comercial.

Reclamantele TR şi TC, în calitate de succesori legali ai defunctului TP, au solicitat obligarea societăţii pârâte S.C. GA S.R.L. Constanţa la restituirea împrumutului de 50.000 dolari SUA (în echivalentul în lei de la data executării), acordat de autorul lor şi nerambursat până la momentul decesului.

S-a susţinut că împrumutul a avut ca finalitate realizarea de către pârâtă a unor investiţii la activul Complex ,,Orfeu’’.

Având în vedere destinaţia sumelor primite de împrumutat – şi necontestată de acesta – instanţa a apreciat că litigiul are o natură comercială, faţă de dispoziţiile art. 4 cod com., chiar dacă în înscrisul intitulat ,,Declaraţie’’ nu se menţionează decât părţile şi suma acordată pârâtei.

(sentinţa civilă nr. 749 COM/ 09.03.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 715/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: