Top

Spaţiu comercial. Drept de acces. Invocarea lui în interesul altui comerciant

În situaţia în care reclamanta nu mai este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului în care şi-a desfăşurat activitatea, nu mai are interesul procesual în formularea unei acţiuni de respectare a dreptului de acces la sediul aflat în imobil.

Interesul promovării acţiunii nu poate fi justificat pe obligaţia sa de a transmite noului proprietar totalitatea drepturilor conferite de actul de vânzare-cumpărare încheiat cu societatea pârâtă, deci inclusiv dreptul de acces stabilit conform contractului.

Reclamanta S.C. CG S.A. a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1226/ 06.03.2000 a cumpărat de la pârâta S.C. S S.A. imobilul situat în Constanţa, B-dul I.C. Brătianu nr. 131, cu o suprafaţă de 447 m2.

Atât prin clauzele contractuale, cât şi în cuprinsul procesului-verbal de predare- primire s-a menţionat că accesul la imobil se realizează pe Poarta 1 a Sucursalei Constanţa a societăţii pârâte – pentru persoane, respectiv pe Poarta 2 pentru autovehicule.

Reclamanta a susţinut că pârâta nu mai respectă termenii contractuali, interzicând sistematic accesul clienţilor la sediul societăţii care a achiziţionat imobilul şi împiedicând, în acest fel, activitatea comercială.

În drept s-au invocat prevederile art. 1075 şi 1078 cod civil şi s-a solicitat obligarea pârâtei la respectarea dreptului de acces al reclamantei, la sediul societăţii.

Pârâta s-a apărat, susţinând că reclamanta a înştiinţat-o asupra vânzării spaţiului comercial către un terţ – comerciant. Pe aceste considerente, s-a ridicat prin întâmpinare excepţia lipsei de interes a acţiunii.

Excepţia este întemeiată.

Exercitarea acţiunii civile pentru valorificarea sau recunoaşterea unui drept presupune existenţa unui interes personal al celui care sesizează instanţa, adică a folosului practic urmărit prin iniţierea procesului.

Reclamanta nu mai este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului, spaţiul fiind înstrăinat către un terţ, iar interesul promovării acţiunii nu se poate fundamenta, astfel cum aceasta a susţinut, pe obligaţia sa de a transmite noului proprietar totalitatea drepturilor conferite de actul de vânzare-cumpărare încheiat cu societatea pârâtă.

Faţă de aceste considerente, acţiunea reclamantei este lipsită de interes.

(sentinţa civilă nr. 100 COM/ 10.01.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: