Top

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( II )

Art. 45 alin. 1 lit. c din Legea nr. 64/1995 republicată impune ca intenţia de fraudare să fie proprie tuturor părţilor implicate în raportul juridic apreciat ca anulabil, frauda debitorului, în complicitate cu terţul achizitor al bunurilor urmând a fi dovedită, iar nu prezumată.

Cererea lichidatorului, privind anularea transferului de proprietate efectuat asupra unor bunuri de către debitoare – supusă în cauză procedurii falimentului – a fost respinsă ca nefondată.

Art. 45 alin. 1 lit. c din Legea nr. 64/1995 republicată prevede că sunt anulabile actele încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage bunurile de la urmărirea iniţiată de creditori.

Textul enunţat impune ca intenţia de fraudare să fie proprie tuturor părţilor implicate în raportul juridic, intenţia debitorului, în complicitate cu terţul achizitor al bunurilor urmând a fi dovedită, iar nu prezumată.

(sentinţa civilă nr. 3728 COM/ 04.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 653/ 2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercial )

Etichete: