Top

Verificarea creanţelor. Proba raportului juridic generator al creanţei. Neefectuarea procedurii de recunoaştere, pe teritoriul României, a hotărârii străine.

Hotărârea străină are forţă probantă în faţa instanţelor române cu privire la situaţiile de fapt pe care le constată, chiar dacă titularul dreptului litigios nu a obţinut recunoaşterea ei pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 105/1992. (cu notă critică)

Lichidatorul societăţii comerciale în faliment a contestat creanţa declarată de HKD, cetăţean german, înscrisă pe tabelul obligaţiilor debitoarei.

Motivul contestaţiei l-a constituit faptul că această creanţă este constatată prin sentinţa civilă din 20.09.1996 pronunţată de Tribunalul Regensburg–Germania, hotărârea nefiind recunoscută şi învestită cu formulă executorie prin procedura reglementată de Legea nr. 105/1992.

S-a apreciat că faţă de împrejurarea pronunţării mai multor hotărâri, prin care cererea de recunoaştere a efectelor hotărârii străine pe teritoriul României a fost respinsă şi de faptul că în evidenţele financiar-contabile se regăseşte înscrisă doar suma de 8.298.854 lei (faţă de creanţa declarată de 508.687 mărci germane), persoana fizică nu poate fi înscrisă pe tabelul obligaţiilor debitoarei cu întreaga sumă pretinsă.

Analizând contestaţia, instanţa a apreciat că este neîntemeiată.

Prin hotărârea pronunţată de instanţa germană , debitoarea – persoană juridică de naţionalitate română a fost obligată către reclamant la plata sumei de 236.828 mărci germane, precum şi la dobândă de 14,5 % din această sumă pentru fiecare an.

Creditoarea nu a obţinut recunoaşterea hotărârii străine, însă aceasta are o valoare probantă prin ea însăşi, având potrivit art. 178 din Legea nr. 105/1992 forţă probantă în faţa instanţelor române cu privire la situaţiile de fapt pe care le constată.

În consecinţă, contestaţia lichidatorului urmează a fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 567 COM/13.03.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Apreciem că soluţia este neîntemeiată, în măsura în care se reţine că reclamantul a făcut mai multe demersuri de recunoaştere a efectelor hotărârii străine pe teritoriul României, iar aceste demersuri au fost respinse, în condiţiile art. 167 şi 168 din Legea nr. 105/1992. Trebuie avut în vedere, totodată, că dispoziţiile art. 178 din lege se referă la situaţii de fapt, ori instanţa străină a statuat, prin obligarea pârâtei, asupra unei situaţii de drept. A accepta interpretarea prevederii legale în modalitatea reţinută, înseamnă a face ineficientă reglementarea privind recunoaşterea efectelor hotărârii străine şi a permite valorificarea, pe cale incidentă, a unei creanţe care nu se fundamentează pe un titlu recunoscut de jurisdicţia română.

Tags: