Top

Contestaţie la tabelul preliminar al creantelor debitorului făcut de un credit care nu şi-a justificat pretenţiile printr-un act de creanţă. Respingere contestaţie.

Deliberînd asupra cauzei de faţă:
Prin sent. com. nr. 387/S/14 .04.2010 pronunţată în acest dosar , s-a deschis procedura insolvenţei faţă de debitorul SC N SRL Iaşi, fiind numit administrator judiciar A.
La data de 14.07.2010 a fost depus la dosar tabelul preliminar al creditorilor, tabel care a fost suplimentat la data da de 24.08.2010, dat fiind faptul că s-a mai formulat o declaraţie de creanţă din partea creditorului GD , care a solicitat să fie înscris la masa credală cu suma de 351.176. lei
Analizînd creanţa reclamată, administratorul judiciar a considerat că acest pretins creditor nu trebuie acceptat la masa credală întrucît nu a făcut dovada creanţei sale, astfel că în tabelul preliminar suplimentar a fost înregistrat cu sumă 0.
Împotriva acestui tabel a formulat contestaţie creditorul, susţinând , în esenţă , că a creditat societatea pentru necesităţile acesteia în vederea desfăşurării activităţilor economice, dar acest credit nu a mai fost restituit pentru lipsa de lichidităţi.
Creditorul a înţeles să-şi dovedească contestaţia cu înscrisuri, arătând că potrivit bilanţului depus de debitor la A.F.P. Iaşi , la data de 31.12.2008 soldul debitor al societăţii era în cuantum de 377.176 lei.
Examinând contestaţia creditorului prin prisma probelor administrate, aceasta se dovedeşte a fi neîntemeiată, urmând a fi respinsă întrucât creditorul contestator nu a depus la dosar actul de creanţă care să-i justifice pretenţiile, dar şi în baza căruia instanţa să poată verifica exigibilitatea acestei creanţe, respectiv incidenţa dispoziţiilor legale privind prescripţia extinctivă.

Etichete: