Top

Rang de prioritate. Creanţă bugetară. Declarare tardivă.

Depunerea cererii de creanţă de către Administraţia Financiară Constanţa la 16.06.2000, în condiţiile în care termenul limită de depunere a creanţelor a fost stabilit de lichidator la 20.02.2000, echivalează cu o declarare tardivă a creanţei bugetare, în cauză devenind incidente dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Administraţia Financiară şi Trezoreria Mun. Constanţa a depus declaraţia de creanţă privind obligaţiile la bugetul statului ale societăţii debitoare – în faliment, la 16.06.2000; suma astfel menţionată a fost completată ulterior prin depunerea unui addendum, la 13.07.2000.

Contestatoarea Casa Judeţeană de Pensii – Constanţa a solicitat judecătorului sindic să constate că faţă de termenul limită comunicat de lichidator pentru declararea creanţelor (20.02.2000), Administraţia Financiară a prezentat tardiv sumele pretinse la bugetul statului. În consecinţă, în mod eronat lichidatorul a înscris pe tabelul preliminar al obligaţiilor suma acestui creditor, conform art. 108 pct. 4 din Legea nr. 64/1995 republicată.

Contestaţia este întemeiată.

Lichidatorul societăţii în faliment a notificat creditorii în vederea depunerii creanţelor, stabilind ca termen limită de prezentare a cererilor data de 20.02.2000.

În aceste condiţii, depunerea cererii de către Administraţia Financiară Constanţa, la 16.06.2000 echivalează cu o declarare tardivă a creanţei bugetare, situaţie faţă de care devin incidente dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Potrivit acestui text, creditorii ale căror creanţe au fost prezentate tardiv, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuire în mod proporţional, numai din sumele eventual rămase după plata creanţelor înregistrate în termen.

În consecinţă, Administraţia Financiară urmează a fi înscrisă pe tabelul obligaţiilor conform art. 111 din lege.

(sentinţa civilă nr. 1356 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: