Top

Restituirea bunului unui terţ, aflat în posesia debitorului în faliment. Situaţia juridică incertă a bunului aflat în posesia debitorului.

În derularea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului nu poate fi adusă atingere dreptului real al proprietarului bunului şi al exerciţiului procesual al acestui drept faţă de posesorul neproprietar.

Asupra unui bun aflat în posesia debitorului în faliment, faţă de care un terţ pretinde un drept de proprietate, nu pot fi iniţiate formalităţile de vânzare până la clarificarea situaţiei sale juridice.

Reclamanţii TG, TC şi TI, în calitate de moştenitori ai defunctului TP, au adresat judecătorului sindic o cerere în procedura falimentului societăţii comerciale M S.R.L. Constanţa, privind scoaterea din patrimoniul debitoarei a imobilului ,,Moară ţărănească’’ şi terenul aferent, situat în comuna Cumpăna, jud. Constanţa.

S-a susţinut că faţă de acest imobil au iniţiat procedurile administrative de restituire în natură, reglementate de Legea nr.10/2001, Primăria comunei Cumpăna fiind notificată asupra acestui demers la 09.10.2001.

Cererea apreciată ca prematură, a fost respinsă.

Legea reorganizării judiciare şi a falimentului nu reglementează expres situaţia includerii în patrimoniul debitoarei aflate în încetare de plăţi a unui bun (mobil sau imobil) care nu aparţine acesteia, cu excepţia cazului reglementat de dispoziţiile art. 55 alin.1, referitor la executarea unui contract de consignaţie sau de depozit.

În derularea acestei proceduri nu poate fi însă adusă atingere dreptului real al proprietarului bunului şi al exerciţiului procesual al acestui drept faţă de posesorul neproprietar.

Orice înstrăinare a unui bun ce nu aparţine debitorului în faliment poate fi astfel obstrucţionată de către titularul dreptului real.

În cauză, însă, imobilul pentru care a fost iniţiată prezenta acţiune nu face obiectul unor operaţiuni de evaluare şi de valorificare în cadrul procedurii, ele urmând a fi realizate în raport de finalitatea dată de autoritatea administrativă cererii de restituire în natură depuse în temeiul Legii nr.10/ 2001.

(sentinţa civilă nr. 3638 COM/ 17.12.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: