Top

PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI

Obiecţiuni la încheierea de închidere a procedurii. Admisibilitate în raport de legea aplicabilă.

Prin sentinţa civilă nr.234/F/30.03.2005 Tribunalul Neamţ a respins ca nefondate obiecţiunile formulate de creditoarea B.I.R. la încheierea de închidere a procedurii.

Prin decizia civilă nr.856 din 19.07.2005 Curtea de Apel Bacău a admis recursul creditoarei şi a modificat în tot sentinţa, respingând obiecţiunile ca fiind inadmisibile.

Instanţa de recurs, având a statua asupra dreptului aplicabil în cauză, a plecat de la principiul activităţii legii şi a constatării că Legea nr.64/1995 conţine dispoziţii procedurale care sunt, fără o dispoziţie legală derogatorie, de imediată aplicare.

În cauză, procedura prevăzută de Legea nr.64/1995 s-a deschis la data de 9.04.2003 când erau în vigoare dispoziţiile Legii nr.64/1995 modificate prin O.G.nr.38/2002, ordonanţă care, în art.4 cuprindea dispoziţii tranzitorii privind ultraactivitatea legii.

Actele ulterioare de modificare a Legii nr.64/1995 nu mai conţin dispoziţii tranzitorii similare, astfel încât încheierea de închidere a procedurii – pronunţată la data de 16.02.2005 – este supusă dispoziţiilor în vigoare la data pronunţării ei, respectiv Legea nr.64/1995 republicată, la data de 17.11.2004. Potrivit acestor dispoziţii (art.130-136 din legea republicată), împotriva hotărârii de închidere a procedurii părţile nu mai pot formula opoziţie – dispoziţiile care reprezentau această cale de atac fiind abrogate implicit prin art.I pct.115 din Legea nr.149/2004 – ci recurs în condiţiile art.8 cu referire la art.11 lit.k din Legea nr.64/1995.

Etichete: