Top

Teren solicitat spre reconstituire în baza Legii 18/1991. Cotă de reducere. Condiţii de admitere.

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 461 (13.11.2008)
Autor: JUDECĂTORIA RĂDUCĂNENI
Domenii asociate:Fondul funciar

Reclamanta S.A. , în contradictoriu cu pârâtii Comisia comunala Raducaneni si Comisia Judeteana Iasi de aplicare a Legii 18/1991 a solicitat modificarea (rectificarea) titlului de proprietate indicat în actiunea introductiva. Motiveaza reclamanta cererea aratând ca în titlul sau de proprietate nu s-a trecut o suprafata de 0,14 ha teren situat în intravilan cu
privire la care reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul 1991.Mai precizeaza aceasta ca a intrat în CAP cu o suprafata de teren care se regaseste în registrul agricol, teren pe care l-a avut în proprietate împreuna cu sotul sau S.I Reclamanta sustine, de asemenea , ca a stapânit neîntrerupt terenul pe care îl solicita.

Dupa administrarea probelor încuviintate instanta retine ca reclamanta este titular al dreptului de proprietate recunoscut prin efectul legii 18/1991 cu privire la suprafata de 3 ha si 1000 mp teren situat în intravilanul si extravilanul comunei Iisaia , jud Iasi. În acest sens, reclamantei i s-a eliberat titlul de proprietate. Se retine ca reclamanta a urmarit procedura de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991. Prin cererea nr. 5530 din 9.03.1991 reclamanta solicitat sa i se stabileasca dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,44 ha teren din care 0,14 ha în intravilanul satului IIsaia.

Din adresa nr. 2090 din 8.05.2008 înaintata de pârâta Comisia locala Raducaneni rezulta ca titlul de proprietate eliberat reclamantei în anul 1995 s-a emis doar pentru suprafata
de 3,10 ha urmare a operarii unei reduceri de 10%. Din anexa 2a a Regulamantului de aplicare a legii 18/1991 cuprinzând tabelul nominal al membrilor cooperatori care au adus în CAP teren în suprafata mai mare de 0,5 ha de persoana îndreptatita rezulta ca reclamanta figureaza cu suprafata de 3,44 ha -cu care a intrat în CAP-din care se 3,10 ha se stabileste în proprietate.Rezulta aceeasi situatie din extrasul de pe rolul agricol anterior colectivizarii – fila 22 dosar. Terenul solicitat de reclamanta în suprafata de 1400 mp a fost identificat prin lucrarea stiintifica efectuata în cauza ca fiind în tarlaua 12 parcela 260 intravilan sat Iisaia, pentru acest teren nefiind reconstituit dreptul de proprietate altor persoane .
Instanta constata ca terenul solicitat de reclamanta constituie cota de reducere de 10% aplicata cu ocazia reconstituirii dreptului de proprietate cu privire la terenul cu care ,împreuna
cu sotul sau a intrat în CAP. Potrivit art 5 din legea 1/2000 „în cazul persoanelor fizice prevazute la art 9 al 2 din legea nr 18/1881- republicata, cu modificarile ulterioare,carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetelor de teren agricol de pâna la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri”.Articolul 9 al 2 din Legea 18/1991 prevede ca fac parte din categoria persoanelor avute în vedere în textul sus citat „persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii,în limita suprafetei de teren de pâna la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art 14 al 3 din lege”.Aceste persoane pot formula, arata acelasi text, cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza în cazul în care cota de reducere a depasit procentul de 5%. Fata de aceste considerente, instanta a admis cererea reclamantei retinând si disp. art 46 din Regulamentul de aplicare aprobat prin Hotarârea Guvernului nr 890 din 4 august
2005 potrivit cu care „pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu in conditiile Legii nr. 18/1991”

Etichete: ,