Top

Teren solicitat spre reconstituire în baza Legii 18/1991.Cotă de reducere .Condiţii de admitere.

Reclamanta S.A. , în contradictoriu cu pârâtii Comisia comunala Raducaneni si

Comisia Judeteana Iasi de aplicare a Legii 18/1991 a solicitat modificarea (rectificarea)

titlului de proprietate indicat în actiunea introductiva. Motiveaza reclamanta cererea aratând

ca în titlul sau de proprietate nu s-a trecut o suprafata de 0,14 ha teren situat în intravilan cu

privire la care reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul

1991.Mai precizeaza aceasta ca a intrat în CAP cu o suprafata de teren care se regaseste în

registrul agricol, teren pe care l-a avut în proprietate împreuna cu sotul sau S.I Reclamanta

sustine, de asemenea , ca a stapânit neîntrerupt terenul pe care îl solicita .Dupa administrarea

probelor încuviintate instanta retine ca reclamanta este titular al dreptului de proprietate

recunoscut prin efectul legii 18/1991 cu privire la suprafata de 3 ha si 1000 mp teren situat în

intravilanul si extravilanul comunei Iisaia , jud Iasi. În acest sens, reclamantei i s-a eliberat

titlul de proprietate .

Se retine ca reclamanta a urmarit procedura de reconstituire a dreptului de proprietate

în temeiul Legii 18/1991. Prin cererea nr. 5530 din 9.03.1991 reclamanta solicitat sa i se

stabileasca dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,44 ha teren din care 0,14 ha în

intravilanul satului IIsaia .

Din adresa nr. 2090 din 8.05.2008 înaintata de pârâta Comisia locala Raducaneni

rezulta ca titlul de proprietate eliberat reclamantei în anul 1995 s-a emis doar pentru suprafata

de 3,10 ha urmare a operarii unei reduceri de 10%.

Din anexa 2a a Regulamantului de aplicare a legii 18/1991 cuprinzând tabelul nominal

al membrilor cooperatori care au adus în CAP teren în suprafata mai mare de 0,5 ha de

persoana îndreptatita rezulta ca reclamanta figureaza cu suprafata de 3,44 ha -cu care a intrat

în CAP-din care se 3,10 ha se stabileste în proprietate.Rezulta aceeasi situatie din extrasul de

pe rolul agricol anterior colectivizarii – fila 22 dosar.

Terenul solicitat de reclamanta în suprafata de 1400 mp a fost identificat prin lucrarea

stiintifica efectuata în cauza ca fiind în tarlaua 12 parcela 260 intravilan sat Iisaia, pentru acest

teren nefiind reconstituit dreptul de proprietate altor persoane .

Instanta constata ca terenul solicitat de reclamanta constituie cota de reducere de 10%

aplicata cu ocazia reconstituirii dreptului de proprietate cu privire la terenul cu care ,împreuna

cu sotul sau a intrat în CAP.

Potrivit art 5 din legea 1/2000 „în cazul persoanelor fizice prevazute la art 9 al 2 din

legea nr 18/1881- republicata, cu modificarile ulterioare,carora li s-a reconstituit dreptul de

proprietate în limita suprafetelor de teren agricol de pâna la 10 ha de familie si li s-a aplicat

cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda

despagubiri”.Articolul 9 al 2 din Legea 18/1991 prevede ca fac parte din categoria

persoanelor avute în vedere în textul sus citat „persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de

proprietate ,potrivit legii,în limita suprafetei de teren de pâna la 10 ha de familie si carora li

s-a aplicat cota de reducere, potrivit art 14 al 3 din lege”.Aceste persoane pot formula, arata

acelasi text, cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota.Cererile se

formuleaza în cazul în care cota de reducere a depasit procentul de 5%.

Fata de aceste considerente, instanta a admis cererea reclamantei retinând si disp. art

46 din Regulamentul de aplicare aprobat prin Hotarârea Guvernului nr 890 din 4 august

2005 potrivit cu care „pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate

conform Legii nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, se va emite un titlu de proprietate

suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu in conditiile Legii nr. 18/1991”

Etichete: