Top

Rezoluţiune contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere, răspundere civila delictuala si cerere reconvenţionala in pretenţii privind imbunatatirile aduse imobilului.

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 1351 (31.01.2012)

Autor: Judecător Căpăţână Ruxandra

Domenii asociate: Rezoluţiune

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că reclamanţii au arătat ca la data de 02.02.1998 intre parti a intervenit un contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere in forma autentica, prin care noi reclamanţii am înţeles sa vindem paraţilor nuda proprietate din imobilul proprietatea noastră.

Prin contractul mai sus menţionat pârataii s-au obligat sa le acorde reclamanţilor, întreţinere si Îngrijire cu toate cele necesare traiului, pana la decesul ultimului dintre noi, urmând ca la deces sa ne faca înmormântările si toate rânduielile necesare potrivit datinilor noaste.

Deasemeni prin contract am stipulat reclamantii isi rezervau un drept de uzufruct viager asupra întregului imobil pe care l-au înstrăinat.

Învedereaza instanţei de judecata ca de la încheierea contractului paraţii si-au Îndeplinit o perioada obligaţiile asumate prin contract insa nevoile noastre nu erau foarte mari la aceea vreme, noi, reclamanţii fiind oameni in putere si munceam amândoi pentru a ne intretine. Precizam ca de cativa ani paraţii nu isi mai îndeplinesc deloc obligaţiile asumate prin contract, si mai mult decât atat in prezent ne agresează atat fizic cat si verbal, creindu-ne o stare tensionata si ajungând sa ne fie teama sa mai locuim cu ei in aceeaşi locuinţa.

In perioada martie-apilie a anului 2005 reclamanta D.A. a suferit un accident vascular, in urma căruia a necesitat o lunga perioada de timp Îngrijire permanenta, a fost Încadrata ca persoana cu handicap si in acest sens acordandu-i-se si dreptul la asistent personal si întrucât parata D.T. a refuzat sa-i acorde Îngrijirea necesara spunând ca „ are servici si nu are timp sa ma ingrijeasca ” am fost nevoita sa o rog pe fiica mea D. E., sa isi faca formele legale de asistent personal si sa ma ingrijeasca atat pe parcursul bolii, cat si in prezent.

Reclamantii arata ca sufera de numeroase afecţiuni si nu pot sa se îngrijeasca singuri, sa isi asigure menajul, hrana, astfel incat au nevoie de cineva permanent sa ii ingrijeasca, iar paraţii, desi le-am adus la cunoştinţa aceasta situaţie, refuza categoric sa ii ajute si mai mult decât atat provoacă scandaluri si nu le permite nici celorlalţi doi copii ai reclamantilor sa ii viziteze si sa ii ajute.

Reclamantii mai precizeaza si ca de la încheierea contractului si pana in prezent paraţii nu au inteles sa achite nici facturile la utilităţi (de lumina si gaze), acestea fiind achitate in integralitate de reclamanti pentru a nu fi sistate, iar in acest an reclamantii au reuşit sa se separe cu instalaţia de gaze.

Pârâţii, legal citaţi, au formulat întâmpinare la data de 20.10.2010, au solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii, aratand ca si-au indeplinit obligatiile contractule, iar cu privire la dreptul de uzufruct, cu acordul explicit al reclamantilor au locuit in imobil, iar pe cale de cerere reconventionala paratii au solicitat obligarea reclamantilor la plata materialelor si a manoperei pentru lucrarile de inbunatatiri efectuate la constructie de catre parati adica reconstruit integral acoperişul, tencuit interior toate camerele, podea de beton ,tencuit exterior după ce în prealabil atît la interior,cît si la ex¬terior s-a înlăturat vechea tencuială pînă la cărămidă ; pus pardoseală de betonn(placă de egalizate) gi parchet laminat în toate camerele ; consolidat fundaţia casei prin ;,subzidire §i beton gi oţel armat, făcut stîlpi de întărire gi grinzi de beton la casă: construit hol dinBCA; montat tîmplărie de termopan la întreaga casă, reconstruit integral gardul de la drum, refăcut toate instalaţiile, lurcari ce vizeaza parte de constructie locuita de parati.

La data de 28.10.2010 reclamantii au precizat si intregit actiunea, solicitand obligarea paratilor si la plata sumei de 1812,44 lei contravaloarea racordarii reclamantilor la reteaua de energie electrica , avand in vedre ca dupa introducerea prezentei actiuni in luna aprilie 2010 paratul D. G. le-a sistat abuziv alimentarea cu energie pentru a-i determina sa renunte la actiune, reclamantii formuland si plangere penala impotriva paratului, in urma careia paratul a fost scos de sub urmarire penala, desi recunoscuse intreruperea alimentarii cu energie electrica.

La data de 25.03.2011 paratii completeaza cererea reconventionala, in sensul ca solicita instituirea unui drept de retentie asupra imobilului teren si constructii pana la achitarea integrala a contravalorii pretentiilor precum si a unui drept de superficie aferent locuintei pretins a fi ridicate de parati.

La data de 07.09.2011 paratii au formulat cerere de chemare in judecat a altor persoane , prin care au solicitat evacuarea neconditionata a numitei Dumitru Emilia din imobilul in cauza.

La termenul de judecata din 08.09.2011, instanta a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii reconventionale initiale si a anulat-o ca insufficient timbrata.

La termenul de judecata din 03.11.2011 instanta a admis exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata a altor persoane, in persoana lui D. E., respingand aceasta cerere ca inadmisibila.

In cauza instanta a incuviintata proba cu inscrisuri, testimoniala si prin interogatorii reciproce pentru ambele parti.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauza de intretinere autentificat reclamantii au vândut pârâţilor paraţilor nuda proprietate din imobilul, situat in satul Popeşti, comuna Brazi, judeţul Prahova,.

Preţul vânzării a fost de 6.000.000 ROL cu obligaţia asumată de către pârâţi de a asigura vânzătorilor pe tot timpul vieţii întreţinere ce va consta în ingrijire in caz de boala, procurarea de alimente, medicamente, curatenia spatiului de locuit precum pana la decesului ultimului din vanzatori, si inmormantarea conform credintei crestine.

Deasemeni prin contract am stipulate ca reclamantii isi rezervau un drept de uzufruct viager asupra întregului imobil pe care l-au înstrăinat, transmiterea dreptului avand loc la data autentificarii, iar de fapt la data decesului ultimului dintre vanzatori.

De la încheierea contractului paraţii si-au Îndeplinit o perioada obligaţiile asumate prin contract insa nevoile noastre nu erau foarte mari la aceea vreme, noi, reclamanţii fiind oameni in putere si munceam amândoi pentru a ne intretine. Precizam ca de cativa ani paraţii nu isi mai îndeplinesc deloc obligaţiile asumate prin contract, si mai mult decât atat in prezent ne agresează atat fizic cat si verbal, creindu-ne o stare tensionata si ajungând sa ne fie teama sa mai locuim cu ei in aceeaşi locuinţa.

In perioada martie-apilie a anului 2005 reclamanta D.A. a suferit un accident vascular, in urma căruia a necesitat o lunga perioada de timp Îngrijire permanenta, a fost Încadrata ca persoana cu handicap si in acest sens acordandu-i-se si dreptul la asistent personal si întrucât parata D. T. a refuzat sa-i acorde Îngrijirea necesara spunând ca „ are servici si nu are timp sa ma ingrijeasca ” am fost nevoita sa o rog pe fiica mea D. E., sa isi faca formele legale de asistent personal si sa ma ingrijeasca atat pe parcursul bolii, cat si in prezent.

Reclamantii arata ca sufera de numeroase afecţiuni si nu pot sa se îngrijeasca singuri, sa isi asigure menajul, hrana, astfel incat au nevoie de cineva permanent sa ii ingrijeasca, iar paraţii, desi le-am adus la cunoştinţa aceasta situaţie, refuza categoric sa ii ajute si mai mult decât atat provoacă scandaluri si nu le permite nici celorlalţi doi copii ai reclamantilor sa ii viziteze si sa ii ajute.

Reclamantii mai precizeaza si ca de la încheierea contractului si pana in prezent paraţii nu au inteles sa achite nici facturile la utilităţi (de lumina si gaze), acestea fiind achitate in integralitate de reclamanti pentru a nu fi sistate, iar in acest an reclamantii au reuşit sa se separe cu instalaţia de gaze.

Instanţa va primi aceste susţineri constatând din actele şi lucrările dosarului că sunt dovedite.

În drept potrivit art. 1020 şi 1021 C.civ. rezoluţiunea contractului se poate dispune în cazul în care una din părţi nu execută obligaţiile asumate. Una din condiţiile necesare pentru a se dispune rezoluţiunea contratului este ca neexecutarea să fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia.

Potrivit art. 969 C.civ. convenţiile legal încheiate au putere de lege între părţi.

Astfel,din declaratiile Martorului M. I., rezulta ca paratii nu au prestat intretinere, nu i-au dus la spital , ci martorul a fost nevoit la sa il duca cu masina la spital cand acesta a avut nevoie, si ca de multe ori s-a intalnit cu fiica reclamanttilor care ea zilnic de mancare si venea sa le faca curatenie, pentru ca paratii nu isi indepliuneau aceste obligatii. Mai mult decata atat marturul arata ca de nenumarate ori paratii le opreau lumina paratilor, deoarece contorul si legaturile electrice se aflau in camerele ocupate de parati, iar chiar martorul electrician de meserie, a fost solicitat de reclamanti sa ii ajute cu furnizarea energiei electrice, si acesta nu i-a putut ajuta deoarece nu avea acces in camerele ocupate de parati. Martorul mai arata ca paratii faceau de numeroaseori scandal si ii loveau pe reclamanti si ca pentru a avea lumina in camerele lor reclamantii au facut numeroase cereri la Enel, intr-un final obtinand un bransament diferit de cel al paratilor. De asemenea martorul mai confirma si faptul ca reclamanta a avut un accident vascular cerebral in 2005 si ca parata a refuzat sa fie asistent personal pentru ingrijirea aceteia.

Instanta mai retine din cuprinsul ordonantei nr. ….. a Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, ca paratul D.G. a recunoscut ca a intrerupt alimentarea cu energie electrica a reclamantilor in 29.03.2010, fapt pe care nu l-a contestat deloc nici in cadrul prezentei cauze.

Instanta mai retine din actele dosarului si din chiar intampinarea si reconventionala paratilor, ca acestia au procedata la efectuarea de imbunatatiri si reparatii pentru marirea confortului si conditiilor de viata numai in camerele ocupate de catre parati, deci nu au dorit crea rea de conditii macar asemanatoare de trai si reclamantilor, mai mult decat atat le-au intrerupt si alimentarea cu energie electrica.

Instanta mai retine, ca desi paratii au invocat ca ar fi prestat intretinerea, nu au administrat probe in acest sens, si mai mult decat atat invoca si faptul ca nu este clar definite si explicate notiunea de “obligatia de a acorda intretinere, cu toate cele necesare traiului”, care este in contradictie cu cele afirmate anterior, adica pana la un moment dat intelesul intretinerii a fost clar pentru parati si apoi de la un anumit moment nu a mai fost clar care este intelesul obligatiei asumate.

Aşa fiind, instanţa constată că pârâţii nu şi-au executat obligaţia de întreţinere asumată prin contract iar neexecutarea acestei obligaţii le este imputabilă acestora, care nu au mai înţeles să acorde îngrijirile asumate.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite cererea reclamantei privind rezoluţinea contractului de vânzare-cumpărare.

Având în vedere efectele contractului de întreţinere, care este un contract oneros, aleatoriu, sinalagmatic, translativ de proprietate, de la data încheierii convenţiei bunul intrând în patrimoniul debitorilor, dar şi efectele rezoluţiunii, în sensul că se procedează la restabilirea situaţiei anterioare, prin reintrarea bunului în patrimoniul fostului proprietar, ca şi cum nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul său, instanţa va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Ce efect al rezoluţiunii pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere, dreptul de proprietate asupra a imobilul, situat in satul Popeşti, comuna Brazi, judeţul Prahova, va fi redobândit de reclamanţii D.V. si D. A.

Cu privire la capatul de cerere cu privire la obligarea partilor la plata sumei de 1812,44 lei contravaloare racordare energie electrica, instanta retine, ca paratul a produs intreruperea alimentarii cu energie electrica a reclamantilor, precum si faptul ca prin chitanta 3058936/17.06.2010, factura 1090017180/17.06.2010, chitanta 5074/500023114/30.06.2010 si factura 1290005314/30.06.2010, reclamantii au achitat suma de 1812,44 lei cu titlu de aviz record, taxa racordare, ce sunt corroborate cu bonul de miscare contor electric si fisa de solutie bransament , cu schita anexa de unde rezulta atat unde era racordul initial la camerele folosite de parati si noul record care se leaga de la stalpul din strada direct la camerele ocupate de reclamanti.

Răspunderea civilă delictuală directă sau pentru fapta proprie. Art. 998-999 Cod civil consacră regula de principiu, conform căreia obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat altuia revine direct şi nemijlocit autorului faptei ilicite;

Din analiza textelor legale, literatura şi jurisprudenţa au dedus existenţa următoarelor elemente constitutive ale răspunderii delictuale: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, culpa (sau greşeala ori vinovăţia) autorului faptei ilicite, acest ultim element integrând şi capacitatea delictuală.

Prin prejudiciu se înţeleg rezultatele dăunătoare de natură patrimonială, efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei persoane.

In cauza de fata prejudiciul a fost reprezentat de contravaloarea lucrarilor efectuate de reclamanti aferente, repornirii alimentarii cu energie electrica datorita intreruperii acesteia de catre parati, raspunderea civila delictuala se angajeaza pentru cea mai mica culpa, legatura de cauzalitate intre fapta culpabila, astfel incat elementele raspunderii civile delictuale fiind dovedite in cauza.

Instanta avand in vedere aceste elemente ale situatiei de fapt care se circumscriu raspunderii civile delictuale reglementate de dispozitiile art. 998 si urmatoarele din codul civil, urmeaza a admite si acest capat de cerere si va obliga pe parati la plata sumei de 1812,44 lei contravaloare racordare energie electrica.

Cu privire la cererea reconventionala a paratilor, instanta retine, ca cererea initiala cu privire la obligarea paratilor la plata contravalorii imbunatatirilor efectuate la imobil a fost anulata ca insuficient timbrata, iar cu privire la capetele de cerere privind instituirea unui drept de retentie asupra imobilului pana la achitarea integrala a contravalorii imbunatatirilor efectuate la imobil, si cu privire la stabilirea unui drept de superficie aferent locuintei ridicate de parati, pe perioada de existenta a constructiei, instanta retine ca in ceea ce priveste dreptul de retentie, atata timp cat nu s-a ajuns la solutionarea pe fond a capatului de cerere privind constatarea existentei imbunatatirilor pretense, acest capat de cerere accesoriu, va fi respins ca neintemeiat.

Cu privire la existenta unui drept de superficie, instanta retine ca pe acest capat de cerere nu s-au facut probe de catre parati, precum si faptul ca atata timp cat in mod irevocabil nu a fost solutionat capatul principal de cerere si nu a fost irevocabil desfiintat contractul dintre parti si acestea sa fie repuse in situatia anterioara cu transmiterea dreptului de proprietate, paratii nu pot avea in acelasi timp atat dreptul de proprietate, cat si dreptul de superficie, atata timp cat cel de-al doilea, greveaza de principiu un teren proprietate altei persoane.

In aceste conditii, instanta va respinge ca neintemeiat si acest capat de cerere reconventionala.

 

Etichete: , , ,

Rezolutiune

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1315/2011 Şedinţa publică de la 19 Aprilie 2011

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 9.07.2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. 3130/260/2009, reclamantul B. G a chemat în judecată pe pârâţii B. A., şi B. N., pentru ca instanţa să dispună rezolutiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu B. A., cu repunerea părţilor în situaţia anterioară.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că promitenta cumpărătoare B. A. nu a achitat intergral preţul vânzării-cumpărării, respectiv suma de 25.000.000 ROL, aceasta achitând la data încheierii convenţiei de vânzare-cumpărare suma de 13.500.000 ROL , rămânând de achitat suma de 3000 EURO, reprezentând 11.500.000 ROL la cursul Euro din anul 1998.

în drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 480 C.civ.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu 206 lei taxă judiciară de timbru(conform chitanţei de la fila 25) şi 0,6 lei timbru judiciar.

La termenul de judecată din 27.11.2009, reclamantul B. G., a formulat, împreună cu B.G. şi P. M. o nouă cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâţii B.N., B. F., solicitând obligarea pârâţilor la lăsarea în deplină proprietate şi posesie a suprafeţei de 950 mp teren situat în satul Bereşti Tazlău şi restituirea a 4,239 mc cherestea răşinoasă şi a două butoaie de stejar.

In drept, au fost invocate prevederile art. 480 C.civ.

Acţiunea în revendicare a fost ulterior precizată(f. 66 dosar), în sensul în care obiectul acţiunii este reprezentat de suprafaţa de 666,245 mp teren arabil şi suprafaţa de 77,704 mp teren curţi construcţii care sunt ocupate de pârâţi şi care nu au făcut obiectul convenţiei de vânzare-cumpărare.

Pârâţii ….au formulat întâmpinare-reconvenţională(f.32 dosar), solicitând respingerea ca nefondată a acţiunii principiale şi pe cale de cerere reconvenţională, perfectarea vânzării-cumpărării încheiată în anul 1998 între

reclamant şi ….., cu cheltuieli de judecată, pentru următoarele considerente:

convenţia de vânzare-cumpărare dintre reclamantul …… şi pârâta ….. şi

defunctul său soţ,…..încheiată în data de 3.02.1998 a avut ca obiect o casă, o

anexă şi terenul aferent, iar preţul convenit şi achitat intergal de către cumpărători, al acestei vânzări a fost de 13.000.000 ROI, aşa cum rezultă şi din convenţia de vânzare-cumpărare intitulată Chitanţă, susţinerile reclamantului privind existenţa unei înţelegeri de plată a unui preţ mai mare fiind neîntemeiate şi de rea-credinţă. Sub aspect reconvenţional, pârâţii-reclamanţi au solicitat

2

introducerea în cauză, în calitate de persoană care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamanţii, a numitului…, fiu al defunctului promitent-cumpărător … şi perfectarea vânzării cumpărării încheiată în data de 3.02.1998 cu reclamantul-pârât …, având ca obiect o casă şi terenul aferent, arătând în esenţă că reclamantul-pârât a refuzat să se prezinte la notar pentru încheierea în formă autentică a convenţiei de vânzare-cumpărare condiţionând acordul său de voinţă de plata de către pârâţii-reclamanţi a unor sume de bani.

Cererea nu a fost motivată în drept. La termenul de judecată din 19.01.2010, reclamanţii-pârâţi au completat cererea reconvenţională cu un nou capăt de cerere, prin care au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii …….. şi …, ieşirea din indiviziune după defunctul …,

cu privire la bunurile care au făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv: o casă, în suprafaţă de 74 mp, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 527,704 mp şi teren arabil în suprafaţă de 666,245 mp.

în motivarea cererii de partaj se arată că, de pe urma defunctului …, au rămas ca moştenitori, cu vocaţie succesorală, pârâtul-reclamant … şi pârâţii … şi….

La masa de partaj se solicită a fi reţinute următoarele bunuri imobile: o casă, în suprafaţă de 74 mp, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 527,704 mp şi teren arabil în suprafaţă de 666,245 mp, imobile situate în corn. Bereşti-Tazlău cu vecinii: …, drum comunal, …

Reclamanţii din cererea reconvenţională au fost scutiţi de la plata taxei judiciară de timbru, prin admiterea cererii de ajutor public judiciar, conform încheierii soluţionată în Camera de Consiliu în data de 7.04.2010.

Pârâtul …. a formulat precizări cu privire la cererea de partaj, intitulate Note de şedinţă, fila 67 dosar, prin care a arătat, în esenţă, că bunurile rămase după defunct au fost împărţite între cei trei moştenitori cu vocaţie succesorală legală, prin bună înţelegere, conform unui înscris, intitulat notă de constatare, încheiat la 16.11.1997, înscris pe care 1-a anexat la precizări, iar casa aflată în dispută în dosar i-a revenit pârâtului-reclamant…

Pârâta … nu a formulat întâmpinare.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 11.05.2010, instanţa a dispus disjungerea cererii de chemare în judecată având ca obiect revendicare şi judecarea separată.

Prin precizările formulate de reclamantul-pârât…. la termenul de judecată din 30.03.2010, fila 85, şi explicate în şedinţa publică din 11.05.2010, acesta a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor-pârâţi …. pe cererea având ca obiect cererea de perfectare vânzare-cumpărare, excepţie pe care instanţa a unit-o cu fondul prin aceeaşi încheiere.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 13.04.2010, instanţa a încuviinţat pentru reclamantul-pârât … proba cu înscrisuri şi pentru pârâţii-reclamanţi proba cu înscrisuri, proba testimonială cu 2 martori şi proba cu interogatoriul pârâtului-reclamant …., iar prin încheierea de admitere în principiu a acţiunii având ca obiect ieşire din indiviziune a încuviinţat pentru reclamanţii pârâţi proba cu expertize tehnice specialitatea construcţii şi topo,

3

pentru identificarea, evaluarea şi efectuarea propunerilor de partajare a bunurilor reţinute la masa de partajat după defunctul….

Anlizând actele şi lucăririle dosarul, instanţa constată următoarele:

Conform înscrisului sub semnătură privată intitulat Chitanţă şi încheiat la data de 3.02.1998, reclamanful-pârât … a primit de la .., suma de 13.000.000 ROL reprezentând contravaloarea unei case, cu dependinţe şi a terenului aferent.

înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 3.02.1998, are valoarea unui antecontract de vânzare-cumpărare, cauza, scopul imediat acestei convenţii sub semnătură privată, fiind transferarea în patrimoniul promitentului-cumpărător a casei cu dependinţe şi a terenului aferent şi încasarea de către promitentul-vânzător a preţului vânzării-cumpărării.

Voinţa părţilor de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare rezultă din recunoaşterea de către reclamantul-pârât … a scopului încheierii înscrisului sub semnătură privată, prin acţiunea introductivă în care precizează că s-a înţeles cu pârâta …, în anul 1998 să-i vândă gospodăria în ansamblul ei, prin precizările la acţiune de la fila 66 dosar în care a susţinut că a vândut casa şi dependinţele ei, împreună cu terenul aferent casei, fără a fi determinată întinderea terenului la data vânzării, din răspunsul la introgatoriu-fila 96 dosar, prin care reclamantul-pârât reconoaşte că a vândut pârâtei … şi soţului acesteia, casa construită din paiantă, cu stâlpi din lemn acoperită cu şindrilă şi eternită şi terenul aferent casei, fără a se stabili la momentul vânzării, suprafaţa de teren aferentă casei.

Instanţa reţine, din acelaşi răspuns la interogatoriu, că reclamantul-pârât a primit la data încheierii convenţiei de vânzare-cumpărare suma de 13.000.000 lei însă afirmă, prin acţiunea introductivă, că preţul stabilit a fost mai mare, respectiv 25.000.000 lei, promitenţii-cumpărători neachitând diferenţa de preţ, motiv pentru care a solicitat instanţei rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare.

De asemenea, reclamantul-pârât a susţinut că nu a vândut pârâtei-reclamante şi soţului acesteia decât terenul aferent casei, teren pe care nu l-au măsurat la data vânzării dar care, conform susţinerilor reclamantului-pârât din precizările de la fila 66 dosar este format doar din suprafaţa de 450 mp teren curţi construcţii, reprezentând jumătate din suprafaţa de 900 mp teren curţi construcţii înscrisă în Titlul de proprietate nr. 144097 din 22.12.1993 emis pe numele moştenitorilor defunctului…., aflat la fila 27 dosar.

Analizând temeinicia cererii reclamantului de rezolutiune a antecontractului de vânzare-cumpărare, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la îndeplinirea condiţiilor generale de valabilitate a convenţiei, prin prisma dispoziţiilor art. 948 C.civ, care stabileşte ca şi condiţii esenţiale pentru validitatea unei convenţii, capacitatea de a contracta; consimtamintul valabil al pârtii ce se obliga; existenţa unui obiect determinat şi au unei cauze licite şi a îndeplinirii condiţiilor de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare, instanţa constată următoarele:

Condiţiile privitoare la capacitatea de a contracta, consimţământul valabil exprimat şi cauza licită sunt îndeplinite în cauză, niciuna din părţi neinvocând vreo cauză de nulitate a convenţiei datorată lipsei vreuneia din aceste condiţii.

4

Cu privire la preţul vânzării-cumpărării, instanţa reţine următoarele:

Conform înscrisului sub semnătură privată intitulat Chitanţă şi încheiat la data de 3.02.1998, fila 38 dosar, reclamantul-pârât…. a primit de la … suma de 13.000.000 ROL reprezentând contravaloarea unei case, cu dependinţe şi a terenului aferent.

în conformitate cu dispoziţiile art.1191 C.civ „Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei, nu se poate face decât sau prin act autentic, sau prin act sub semnătura privata.Nu se va primi niciodată o dovadă prin martori, in contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea, la timpul sau in urma confecţionării actului, chiar cu privire la o suma sau valoare ce nu depăşeşte 250 lei.”, astfel că reclamantul-pârât nu poate susţine existenţa unei convenţii diferită de cea consemnată în actul sub semnătură privată cu privire la preţul vânzării-cumpărării.

Instanţa reţine de altfel, sub acest aspect, că martora … audiată în cauză la termenul din 11.05.2010 a susţinut că a fost prezentă la data încheierii convenţiei de vânzare-cumpărare şi a auzit când părţile au stabilit ca preţ al vânzării-cumpărării suma de 13.000.000 ROL.

Având în vedere că reclamantul-pârât nu a făcut dovada că preţul vânzării-cumpărării ar fi fost mai mare decât cel prevăzut în convenţia încheiată la data de 3.02.1998, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de rezoluţiune a antecontractului de vânzare-cumpărare.

Cu privire la obiectului convenţiei de vânzare-cumpărare, instanţa reţine că acesta trebuie să existe, să fie în comerţ, determinat sau determinabil, cf. art. 964 C.civ, licit şi posibil, să fie proprietatea vânzătorului.

In speţă, obiectul convenţiei de vânzare-cumpărare există, se află în circuitul civil, este licit şi posibil.

De asemenea, instanţa reţine că obiectul convenţiei este parţial determinat, în sensul în care este format din casă cu dependinţe şi teren aferent.

Convenţia de vânzare-cumpărare nu cuprinde nicio descriere a imobilelor şi nici o determinare a întinderii terenului aferent, determinarea acestora fiind însă posibilă din analiza probelor administrate în cauză, astfel:

Din precizările depuse de reclamantul-pârât la termenul de judecată din 2.02.2010-fila 53 dosar , rezultă că antecontractul de vânzare-cumpărare a avut ca obiect casa cu dependinţe şi terenul aferent construcţiilor, primite moştenire de la părinţii săi şi care se aflau la momentul încheierii convenţiei de vânzare-cumpărare în proprietatea indiviză a moştenitorilor, respectiv reclamantul-pârât … şi nepoţii acestuia,…

Conform precizărilor pârâtului …., intitulate note de şedinţă-f. 67, după moartea bunicului …, la data de 16.11.1997, între moştenitorii acestuia, respectiv:…, a fost încheiată o convenţie sub semnătură privată de partaj a bunurilor succesorale, casa bătrânească revenind în lotul reclamantului-pârât … pe care acesta, ulterior a vândut-o.

Din convenţia de partaj voluntar depusă la dosarul cauzei, fila 72, intitulată notă de constatare, rezultă că în data de 16.11.1997, moştenitorii defunctului …, decedat la data de 5 iulie 1969 au hotărât partajarea terenului

5

aferent gospodăriei, în cotă de XA pentru reclamantul pârât … şi în cotă de Vi pentru pârâţii …, delimitarea în teren a suprafeţelor de teren rezultate din partajare facându-se prin baterea unor ţăruşi din lemn. Din aceeaşi convenţie de partaj rezultă că imobilul casă aparţinând defunctului a revenit reclamantului-parat….

Deşi această convenţie de partaj nu poate avea ca efect sistarea stării de indiviziune, nefiind încheiată la notar, are valoare probatorie în privinţa determinării obiectul convenţie de vânzare-cumpărare, întrucât, la mai puţin de 3 luni de la încheierea acestei convenţii, reclamantul-pârât a înstrăinat către pârâţii reclamanţi casa cu dependinţe şi terenul aferent.

Din declaraţiile martorilor …, audiaţi la termenul din 11.05.2010-fila 97,98 dosar, rezultă că după împărţirea dintre moştenitorii defunctului … a terenului aferent gospodăriei şi a celor 2 imobile construcţii, s-a făcut delimitarea prin ţăruşi a celor două porţiuni de teren cuvenite moştenitorilor,

după care reclamantul-pârât a vândut casa şi terenul său lui … iar…..a vândut

casa şi terenul său numitei … martora din prezenta cauză care a afirmat că de la data vânzării, atât … şi familia sa cât şi ea au stăpânit casele cumpărate şi terenurile aferente în aceeaşi modalitate.

Instanţa reţine de asemenea că, aşa cum rezultă din Titlul de proprietate nr. 144097/22.12.1993, fila 27 dosar, pârâţilor .., .. li s-a reconstituit dreptul de proprietate, după defunctul…, cu privire la o suprafaţă de 4.900 mp teren, situat în corn. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău, din care, 1000 mp teren arabil şi 900 mp teren curţi-construcţii.

De asemenea, conform recunoaşterii pârâţilor …, după defunct a rămas şi un imobil casă, construit pe terenul curţi construcţii indentifîcat în titlul de proprietate.

Instanţa reţine astfel, din coroborarea acestor probe că obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare este format din imobilul casă şi V2 din terenul aferent gospodăriei, astfel cum a fost determinat de moştenitori prin convenţia de partaj, imobile moştenite de la defunctul…

Din memoriului tehnic justificativ, aflat la filele 40-42 dosarul cauzei, prin măsurarea a V2 din suprafeţele de 1000 mp teren arabil şi 900 mp teren curţi-construcţii din TP nr. 144097/22.12.1993, a rezultat o suprafaţă de 527,704 mp teren construcţii şi o suprafaţă de 666,245 mp, teren arabil, imobile situate în corn. Bereşti-Tazlău cu vecinii: …, drum comunal, …, reclamanţii-pârâţi solicitând perfectarea vânzării-cumpărăriii cu privire la aceste suprafeţe de teren. In analiza temeniciei cererii de perfectare a vânzării cumpărării, instanţa reţine că una din condiţiile esenţiale pentru ca instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare este ca bunul care face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare să se găsească în patrimoniul vânzătorului-promitent, în materialitatea sa.

Ori, la momentul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv 17.02.2009, ca şi în prezent, bunurile asupra cărora părţile s-au înţeles să le vândă, respectiv să le cumpere, nu se aflau în proprietatea exclusivă a vânzătorului-promitent, fiind bunuri din succesiunea după defunctul …, nedezbătută încă.

6

In aceste condiţii, posibilitatea perfectării în formă autentică a ancontractului de vânzare-cumpărare, deci îndeplinirea de către promitentul-vânzător a obligaţiei asumate, sau în lipsa îndeplinirii voluntare a obligaţiei asumate, posibilitatea ca promitentul-vânzător să poată solicita instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, depinde de rezultatul partajului averii succesorale rămase de pe urma defunctului…, respectiv de atribuirea sau nu a acestor suprafeţe de teren în lotul promitentului-cumpărător.

Din această perspectivă, instanţa reţine că reclamanţii-pârâţi în calitate de creditori ai obligaţiei de a face având un interes născut, actual şi legitim de a obţine partajarea între moştenitorii defunctului.., a bunurilor pentru care solicită perfectarea-vânzării cumpărării, au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii …, ieşirea din indiviziune după defunctul .., cu privire la bunurile care au făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv: o casă, în suprafaţă de 74 mp, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 527,704 mp şi teren arabil în suprafaţă de 666,245 mp.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 25.05.2010, în baza art.6735 -6736 Cod proc.civ, instanţa a admis în principiu acţiunea de partaj succesoral, a constatat că masa de partajat, după defunctul … se compune din suprafaţa de 450 mp teren curţi construcţii, reprezentând Vi din suprafaţa de 900 mp teren curţi construcţii, T 6 PI33 şi suprafaţa de 500 mp teren arabil reprezentând lA din suprafaţa de 1000 mp teren arabil, tarla 6, P 134, din TP nr. 144097/22.12.1993, suprafaţa reală a ambelor terenuri urmând a fi determinată de expertul tehnic, specialitatea topografie, pe baza măsurătorilor efective făcute de acesta, precum şi imobilul casă, în suprafaţă de 74 mp, construit pe terenul curţi construcţii, a constatat că, cota de partaj este de Vi pentru pârâtul .., Va pentru pârâtul .. şi XA pentru pârâta … şi a dispus efectuarea în cauză a unei expertize construcţii şi a unei expertize topo pentru identificarea şi evaluarea bunurilor reţinute la masa de partaj şi efectuarea propunerilor de lotizare

Expertul topo … a determinat, prin măsurare, suprafaţa de 528 mp teren curţi construcţii şi suprafaţa de 666 mp teren arabil, precizând că aceasta este în fapt suprafaţa regăsită în teren şi stăpânită de către moştenitorii defunctului …, suprafaţa totală de teren categoria curţi construcţii şi arabil fiind în realitate mai mare decât cea precizată în titlul de proprietate nr. 144097 din 22.12.1993. Acelaşi expert a concluzionat că cealaltă parte a suprafeţei totale de teren curţi construcţii şi arabil pentru care s-a emis titlul de proprietate pe numele moştenitorilor este stăpânită de …

Expertul construcţii … a identificat şi măsurat imobilul casă, reţinut la masa de partaj prin IAP, concluzionând că aceasta are o suprafaţă utilă de 52,87mp şi determinând o valoare a casei de 10.320 lei.

Cu privire la imobilul grajd, de asemenea evaluat de expert, instanţa reţine că acesta nu mai există în materialitatea sa iar reclamanţii-pârâţi nu au solicitat includerea acestuia la masa de partajat şi nici perfectarea vânzării cumpărării cu privire la acesta, motiv pentru care instanţa nu-1 va lua în calcul la stabilirea loturilor.

7

Obiecţiunile formulate de reclamantul-pârât faţă de expertiza construcţii au fost respinse de instanţă pentru considerentele expuse în încheierile de şedinţă.

Expertul topo a efectuat şi propunerea finală de lotizare, prin atribuirea către pârâtul… a suprafeţelor de teren şi a imobilului casă.

Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune după defunctul …, conform raportului de expertiză topo varianta 2, care este cea corectă, prima variantă fiind incorectă deoarece se reţine că pârâţii .. sunt renunţători la succesiunea defunctului, concluzie eronată, instanţa nereţinând o astfel de situaţie de fapt prin încheierea de admitere în principiu deoarece nu există nicio declaraţie de renunţare a acestor pârâţi la dosarul cauzei.

în consecinţă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune după defunctul …., decedat la data de 5.07.1969, după cum urmează:

Lotul 1- se va atribui pârâtului .. şi se compun din suprafaţa de 528 mp teren curţi construcţii şi suprafaţa de 666 mp teren arabil, situate în sat Bereşti-Tazlău, corn. Bereşti Tazlău, jud. Bacău, tarla 6, parcelele 133 şi 134, conform TP nr. 144097 din 22.12.1993, identificate pe schiţa raportului de expertiză topo …. pe perimetrul punctelor 1-2-3-4-5-16-17-1, cu vecinii: la N-moştenitorii …, la V-Aron Lucia şi …, la E şi S-drum, în valoare de 4.500 lei şi imobilul casă în suprafaţă de 52,87mp, construită din vălătuci cu şarpantă din lemn şi învelitoare de azbociment, situată pe terenul curţi construcţii în suprafaţă de 528 mp, având valoarea de 10.320 lei.

Va plăti sultă lotului II suma de 7410 lei.

Lotul 2- se va atribui pârâţilor Bârgăoanu Gheorghe Florin şi Popescu Mariana care vor primi sultă de la lotul I suma de 7410 lei.

In privinţa cheltuielilor de judecată, având în vedere dispoziţiile art. 673 C.pr.civ, potrivit cu care toţi coindivizării sunt ţinuţi la plata cheltuielilor de judecată făcute de unul dintre ei cu judecata cererii de ieşire din indiviziune, potrivit dreptului fiecărui coproprietar, deci proporţional cu cota sa parte din bunurile asupra cărora s-a dispus ieşirea din indiviziune, instanţa va obliga pârâtul … la plata de cheltuieli de judecată către reclamanţi în cuantum de 900 lei şi pârâţii …. la plata de cheltuieli de judecată către reclamanţi în cuantum de 900 lei, reprezentând cota parte de lA din suma de 800 lei reprezentând onorariile de expertiză achitate de reclamanţi şi din suma de 1000 lei reprezentând lA din onorariul apărătorului reclamanţilor.

Cu privire la cererea de perfectare a vânzării cumpărării, formulată de reclamanţii …., instanţa se va pronunţat cu prioritate pe excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor …, excepţie invocată de pârâtul-reclamant…

în susţinerea excepţiei acesta a arătat că reclamanţii nu au făcut dovada dezbaterii succesiunii după defunctul … şi nici dovada acceptării acesteia, astfel că nu pot înfăţişa în instanţă drepturile acestuia.

Cu privire la această excepţie, instanţa reţine că …, cu care s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare a decedat la data de 30.05.2003, conform certificatului de deces aflat la fila 48 dosar, moştenitori cu vocaţie succesorală legală la moştenire rămânând reclamanţii din prezenta cauză-…., în calitate de soţie supravieţuitoare,.. şi…, în calitate de fii ai defunctului.

8

Instanţa reţine că succesiunea după defunctul … nu a fost dezbătută, ‘aşa cum de altfel au precizat şi reclamanţii, însă aceştia au făcut acte de acceptare tacită a succesiunii, în sensul precizat de dispoziţiile art. 689 C.civ, prin stăpânirea bunurilor succesiunii, chiar reclamantul-pârât …. afirmând că bunurile care au făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare sunt stăpânite de către reclamantul …, însăşi promovarea acestei acţiuni în justiţie pentru valorificarea drepturilor defunctului având semnificaţia acceptării tacite a moştenirii, din atitudinea reclamanţilor … în instanţă rezultând neîndoielnic însuşirea de către aceştia a calităţii de moştenitori ai defunctului.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor …, invocată de pârâtul-reclamant…

Având în vedere că bunurile care au format obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare au fost atribuite pârâtului-reclamant…, instanţa, constatând că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 1073 şi ale art. 1077 din codul civil, care consacră principiul executării în natură a obligaţiilor (inclusiv a celor de a face ) şi în temeiul cărora este admisibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, apreciind că în cauză sunt îndeplinite cele două condiţii necesare pronunţării unei astfel de hotărâri şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 948 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitentului-vânzător a bunurilor a cărui vânzare a fost promisă, instanţa va admite cererea formulată de către reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul … şi va perfecta vânzarea cumpărarea intervenită între …, în calitate de cumpărător şi … în calitate de vânzător, la data de 3.02.1998 având ca obiect suprafaţa de 528 mp teren curţi construcţii şi suprafaţa de 666 mp teren arabil, situate în sat Bereşti-Tazlău, corn. Bereşti Tazlău, jud. Bacău, tarla 6, parcelele 133 şi 134, conform TP nr. 144097 din 22.12.1993, identificate pe schiţa raportului de expertiză topo … pe perimetrul punctelor 1-2-3-4-5-16-17-1, cu vecinii: la N-moştenitorii.., la V-.. şi …, la E şi S-drum, în valoare de 4.500 lei şi imobilul casă în suprafaţă de 52,87mp, construită din vălătuci cu şarpantă din lemn şi învelitoare de azbociment, situată pe terenul curţi construcţii în suprafaţă de 528 mp, la preţul de 13.000.000 ROL.

în temeiul art.274 Cod proc.civ va obliga pârâtul-reclamant …la plata de cheltuieli de judecată către reclamanţi în cuantum de 1000 lei, reprezentând lA din onorariu apărătorului reclamanţilor.

în temeiul art. 18 din OUG 51/2008, va obliga pârâtul-reclamant … la plata către stat a sumei de 1474,6 lei reprezentând cuantumul taxei judiciare de timbru datorată de reclamanţi pentru cererea având ca obiect perfectare vânzare cumpărare, de la plata căreia au fost scutiţi reclamanţii-pârâţi prin admiterea cererii de ajutor public judiciar, conform încheierii soluţionată în Camera de Consiliu în data de 7.04.2010

PENTRU ACESTE MOTIVE,

9

Etichete:

Rezoluţiune pentru nerespectarea clauzei de abitaţie

JUDECATORIA CONSTANTA –  SECTIA CIVILA
Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr.7927/212/2008
Sentinta civila nr. 1 337
Sedinta publica din data de 23.01.2009

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamantul DZG, în contradictoriu cu pârâta IPA având ca obiect rezolutiune contract.
Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 16.01.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, data la care, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 23.01.2009 când, dupa ce a deliberat, conform art. 256 C. proc. civ., a adoptat urmatoarea hotarâre:

I N S T A N T A ,

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 7927/212/2008, reclamantul a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâta sa dispuna rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a apartamentului instrainat acesteia si obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata.
În motivarea în fapt a actiunii,reclamantul a aratat,in esenta,ca între parti s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu clauza de abitatie viagera si ca parata nu ii lasa liber intregul imobil.
În drept au fost invocate dispozitiile art.1020 Cod civil.
În dovedirea actiunii,reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si martori. Parata nu a depus întâmpinare,insa din declaratia acesteia rezulta ca locuieste impreuna cu prietenul sau in apartamentul dobandit de la reclamant.S-a mai aratat ca accesul reclamantului in imobil nu este oprit si ca parata ar fi de acord ca reclamantul sa locuiasca impreuna cu aceasta si prietenul sau. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea promovata de reclamant este intemeiata, urmând a o admite ca atare pentru considerentele care urmeaza.
Astfel,potrivit art.1020 C.civil,,Conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice,in caz cand una dintre parti nu indeplineste angajamentul sau.”
In cauza,raportul juridic sinalagmatic dintre parti a fost dovedit prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul x/31.03.2005 la BNP SM. Acest contract contine o clauza prin care vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagera asupra intregului apartament.Prin urmare,pe perioada cat reclamantul este in viata,parata nu are niciun titlu in baza caruia sa locuiasca in apartament,deoarece in temeiul clauzei aratate trebuie sa lase intregul apartament la dispozitia reclamantului,altfel clauza contractuala devenind fara efect.
Din recunoasterea paratei reiese ca aceasta locuieste in apartament,incalcand asadar clauza de abitatie viagera.Nu are relevanta in aceasta privinta faptul ca nu ii impiedica reclamantului accesul in imobil sau ca este de acord ca acesta sa locuiasca impreuna cu parata,deoarece clauza contractuala este destul de clara,reclamantul avand drept de abitatie asupra intregului apartament si nu asupra unei parti a acestuia ori impreuna cu alte persoane.Prin urmare,clauza ar fi fost respectata numai daca parata,dupa incheierea contractului,nu ar fi locuit sub nicio forma in apartament.Din acest motiv,declaratiile martorilor propusi de reclamant,din care rezulta ca acestuia i se refuza accesul in imobil si plansele foto,din continutul carora reiese ca reclamantul ar avea acces in apartament devin fara valoare probatorie in cauza,cat timp singurul aspect relevant,locuirea de catre parata,a fost dovedit. In consecinta,prin conduita sa parata incalca in mod culpabil o clauza esentiala a contractului de vanzare-cumparare,situatie ce se circumscrie art.1020 C.civil,anterior citat,motiv pentru care instanta va dispune rezolutiunea contractului.
Având în vedere ca parata a cazut in pretentii, in temeiul art 274 Cpc, instanta o va obliga si la plata cheltuielilor de judecata ce au fost efectuate de reclamant, reprezentând taxa de timbru,timbrul judiciar si onorariul avocatial.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de catre reclamantul DZ, în contradictoriu cu pârâta IPA.
Dispune rezolutiunea contractului autentificat cu nr. x/31.03.2005 la BNP SM, având ca obiect vânzarea apartamentului situat în localitatea Constanta, B-dul T.
Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 6891,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica astazi,23.01.2009.

Etichete: ,

Rezoluţiune pentru nerespectarea clauzei de abitaţie

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA

Dosar nr.7927/212/2008
Sentinta civila nr. 1 337
Sedinta publica din data de 23.01.2009

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamantul DZG, în contradictoriu cu pârâta IPA având ca obiect rezolutiune contract.
Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 16.01.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, data la care, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 23.01.2009 când, dupa ce a deliberat, conform art. 256 C. proc. civ., a adoptat urmatoarea hotarâre:

I N S T A N T A ,

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 7927/212/2008, reclamantul a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâta sa dispuna rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a apartamentului instrainat acesteia si obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata.
În motivarea în fapt a actiunii,reclamantul a aratat,in esenta,ca între parti s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu clauza de abitatie viagera si ca parata nu ii lasa liber intregul imobil.
În drept au fost invocate dispozitiile art.1020 Cod civil.
În dovedirea actiunii,reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si martori. Parata nu a depus întâmpinare,insa din declaratia acesteia rezulta ca locuieste impreuna cu prietenul sau in apartamentul dobandit de la reclamant.S-a mai aratat ca accesul reclamantului in imobil nu este oprit si ca parata ar fi de acord ca reclamantul sa locuiasca impreuna cu aceasta si prietenul sau. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea promovata de reclamant este intemeiata, urmând a o admite ca atare pentru considerentele care urmeaza.
Astfel,potrivit art.1020 C.civil,,Conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice,in caz cand una dintre parti nu indeplineste angajamentul sau.”
In cauza,raportul juridic sinalagmatic dintre parti a fost dovedit prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul x/31.03.2005 la BNP SM. Acest contract contine o clauza prin care vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagera asupra intregului apartament.Prin urmare,pe perioada cat reclamantul este in viata,parata nu are niciun titlu in baza caruia sa locuiasca in apartament,deoarece in temeiul clauzei aratate trebuie sa lase intregul apartament la dispozitia reclamantului,altfel clauza contractuala devenind fara efect.
Din recunoasterea paratei reiese ca aceasta locuieste in apartament,incalcand asadar clauza de abitatie viagera.Nu are relevanta in aceasta privinta faptul ca nu ii impiedica reclamantului accesul in imobil sau ca este de acord ca acesta sa locuiasca impreuna cu parata,deoarece clauza contractuala este destul de clara,reclamantul avand drept de abitatie asupra intregului apartament si nu asupra unei parti a acestuia ori impreuna cu alte persoane.Prin urmare,clauza ar fi fost respectata numai daca parata,dupa incheierea contractului,nu ar fi locuit sub nicio forma in apartament.Din acest motiv,declaratiile martorilor propusi de reclamant,din care rezulta ca acestuia i se refuza accesul in imobil si plansele foto,din continutul carora reiese ca reclamantul ar avea acces in apartament devin fara valoare probatorie in cauza,cat timp singurul aspect relevant,locuirea de catre parata,a fost dovedit. In consecinta,prin conduita sa parata incalca in mod culpabil o clauza esentiala a contractului de vanzare-cumparare,situatie ce se circumscrie art.1020 C.civil,anterior citat,motiv pentru care instanta va dispune rezolutiunea contractului.
Având în vedere ca parata a cazut in pretentii, in temeiul art 274 Cpc, instanta o va obliga si la plata cheltuielilor de judecata ce au fost efectuate de reclamant, reprezentând taxa de timbru,timbrul judiciar si onorariul avocatial.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de catre reclamantul DZ, în contradictoriu cu pârâta IPA.
Dispune rezolutiunea contractului autentificat cu nr. x/31.03.2005 la BNP SM, având ca obiect vânzarea apartamentului situat în localitatea Constanta, B-dul T.
Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 6891,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica astazi,23.01.2009.

Etichete: ,

Contract de asistenta juridica. Onorariu de succes. Rezolutiune.

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13292 (11.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  contracte, asistenţă juridică, rezoluţiune

Prin sentinta civila nr. 13292 din 11 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a dispus rezolutiunea contractului de asitenta juridica nr. 38/10.12.2006 incheiat intre reclamanta si parat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca, in fapt, intre reclamanta PV si paratul Cabinetul de Avocat LF s-a incheiat la data de 10.12.2006 contractul de asistenta juridica nr. 38, avand ca obiect serviciile de asistenta, reprezentare si consultanta juridica in cauza de restituire imobil (casa si teren) din Tecuci str. Gh. Petrascu nr. 30 – Legea 10/2001, la rubrica onorariu trecandu-se „100 lei, care s-au achitat astazi, 05.01.2007”, mai jos aparand mentiunea privind onorariul de succes de 60.000 euro, mentiune semnata numai de parat prin av. Filip.
A retinut instanta din analiza dispozitiei nr. 23/2007 a Primarului Municipiului Tecuci ca la data de 10.01.2007 a avut loc emiterea deciziei de restituire in natura a imobilului situat in Tecuci, str. Gh. Petrascu nr. 30, compus din constructii in suprafata totala de 340 mp si teren in suprafata totala de 1159 mp.
Dispozitia de restituire a imobilului a fost emisa la numai o luna de la data semnarii contractului de asistenta juridica, fiind greu de imaginat demersurile pe care pretinde d-l avocat LF ca le-a realizat in executarea contractului, in conditiile in care intre data semnarii contractului si data emiterii dispozitiei nu a trecut decat o luna de zile, iar toate activitatile mentionate de parat in raspunsul la intrebarea nr. 2 din interogatoriu presupuneau o anumita perioada de timp, constand din demersuri la diferite autoritati din localitati diferite.
Instanta a avut in vedere si faptul ca insasi maniera in care a fost incheiat contractul de asistenta juridica creeaza dubii cu privire la corectitudinea paratului, in conditiile in care contractul s-a semnat la data de 10.12.2006, onorariul de 100 lei s-a achitat potrivit mentiunilor din contract la data de 05.01.2007, deci cu doua zile inainte de emiterea dispozitiei primarului, iar mentiunea privind onorariul de succes este adaugata probabil ulterior, fara consimtamantul reclamantei, aspect dedus inclusiv din faptul ca poarta alaturi doar semnatura avocatului.
A mai retinut instanta ca, pana la constatarea nulitatii contractului, care nu s-a mai cerut in cauza de fata, reclamanta nemaiintelegand sa se judece si pe aceasta cerere conform precizarilor de la data de 16.09.2008, reclamanta se afla in fata unui contract valabil incheiat, dar si in faza executarii silite cu privire plata onorariului de succes mentionat in contract, situatie in raport de care a inteles sa invoce neexecutarea obligatiilor asumate in contract de parat, mai precis, exceptia de neexecutare a contractului, cu consecinta desfiintarii acestuia.
A incercat a acredita paratul ideea ca emiterea dispozitiei primarului a fost tocmai consecinta demersurilor pe care personal le-a efectuat la autoritati si ca avand in vedere ca reclamanta a avut castig de cauza nu mai justifica interesul in promovarea actiunii, aspect care nu a fost retinut de instanta. Aceasta intrucat, in conditiile in care paratul executa silit imobilul retrocedat reclamantei in Iasi tocmai pentru plata onorariului de succes, reclamanta avea interes in a dovedi ca paratul nu a executat obligatiile asumate in contract. De asemenea, paratul tocmai pe faptul emiterii dispozitiei de retrocedare isi fundamenta dreptul sau la plata onorariului de succes, ori in conditiile in care dispozitia de retrocedare a fost emisa fara vreun demers din partea paratului, onorariul de succes nu se mai justifica.
Probatoriul administrat in cauza de reclamanta, inscrisurile si interogatoriul paratului prin avocat LF, s-au coroborat si cu prezumtia simpla a nerealizarii obligatiei asumate de catre parat, dedusa din insasi practica in materie, care a relevat in toate cazurile ca demersurile necesare obtinerii restituirii proprietatii dureaza in timp, nefiind o chestiune doar de catava zile in conditiile in care intre cele doua momente retinute au avut loc si sarbatorile de iarna.
Relevanta a fost apreciata, in acest sesn, si atitudinea procesuala a paratului prin reprezentant care, desi a afirmat la interogatoriu ca a efectuat nenumarate demersuri, solicitand termen pentru a face dovada cu inscrisuri a celor sustinute, nu s-a mai prezentat in instanta si nici nu a depus la dosar inscrisurile de care a facut vorbire.

Etichete: , , , ,

Contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie.Neexecutarea culpabila a obligatiei de intretinere

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 10837 (08.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Contracte, Rezoluţiune

Prin sentinta civila nr. 10837 din 8 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis cererea formulata de reclamantul BS in contradictoriu cu paratul B.I. si sotia acestuia, introdusa in proces in temeiul art. 57 din CPC, BO, si a dispus rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu drept de abitatie autentificat sub nr. 3193/08.11.2001 la un BNP Iasi.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, in fapt, intre reclamantul BS si intervenienta in interes propriu BO, pe de o parte, si fiul lor, paratul BI, pe de alta parte, a fost incheiat contractul intitulat „contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie” autentificat sub nr.3193/08.11.2001 la un BNP Iasi. Prin acest contract, reclamantul si intervenienta au transmis paratului dreptul de proprietate asupra apartamentului indicat proprietate comuna, rezervandu-si un drept de abitatie viager, contraprestatia paratului constand in suma de 120.000.000 RON, platita la data incheierii contractului si in obligatia de a-i intretine pana la sfarsitul vietii, iar dupa moarte sa ii inmormanteze si sa suporte cheltuielile pentru pomenirile traditionale.
Neexecutarea de catre parat a obligatiilor referitoare la asigurarea intretinerii, culpabila din moment ce acesta nu a invocat si nu a probat o cauza straina exoneratoare de culpa in sensul art. 1083 Cod civil, il indreptateste pe reclamant la desfiintarea contractului potrivit art.1020 -art. 1021 Cod civil. Din punctul de vedere al terminologiei si al consecintelor juridice, instanta a precizat ca, avand in vedere ca obligatia instrainatorilor de a transmite dreptul de proprietate s-a executat dintr-o data, cu o unica prestatie, este vorba despre o rezolutiune, si nu o reziliere a contractului; de asemenea, a retinut caracterul indivizibil al obligatiei la plat intretinerii in sensul ca, in ipoteza pluralitatii de creditori, aceasta nu se considera indeplinita decat atunci cand a fost executata fata de toti creditorii.

Etichete: ,