Top

Chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul(a) …………., domiciliat in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a fi obligat(a):


1. SA-MI RESTITUIE SUMA de lei reprezentand pretul pe care i l-am platit pentru terenul din …………., suprafata …….


2. LA DESPAGUBIRI CIVILE pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit ca urmare a evictiunii, in suma de ………….. lei.

De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

 


Motivele actiunii:

 

In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare (autentificat sub nr. ……. din ………… de ………. sau sub semnatura privata), am cumparat de la parat(a) un teren (impreuna cu casa aflata pe el), situat in ……….., pentru care i-am platit pretul in suma de ……….. lei.

Ulterior, la data de ………, am fost chemat in judecata de ……….. pentru revendicare, actiune in cadrul careia respectivul a dovedit ca este proprietarul terenului (si constructiei) cumparat(e) de mine, fiind obligat(a) sa i le predau si totodata am fost obligat(a) sa-i platesc suma de ……… lei reprezentand lipsa de folosinta a acestor bunuri.

Am cerut paratului(ei) sa intervina in acest proces, in interesul meu, pentru a dovedi ca el este proprietar si a refuzat.

De aceea, va rog sa admiteti actiunea si sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie pretul pe care i l-am platit, cat si suma de ……….. lei, la care am fost obligat(a) fata de persoana care m-a evins.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337art. 1351 C. civ.

Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei) si acte.

Depun actiunea in dublu exemplar, chitanta de plata a sumei in valoare de ……… reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.

Anexez copia contractului enuntat, cat si copia hotararii judecatoresti prin care am fost evins.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….