Top

Casare cu trimitere pentru completarea probelor. Lipsa de rol activ a instantei.

Reclamantii N.E., D.D., T.N., T.E. s.a. au formulat plangere impotriva hotararii Comisiei de stabilire a dreptului de proprietate prin care le-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a suprafetei de 15 ha teren agricol situat in extravilanul comunei Salcioara, judetul Tulcea.

Solutionand cauza, Judecatoria Babadag a respins cererea formulata de petenti, retinand ca, din copia extras a contractului de vanzare-cumparare depus de petenti, rezulta ca autoarea acestora a cumparat un teren de cultura in suprafata de 15 ha, fara a se mai face vreo alta dovada cu privire la circulatia juridica a terenului prin acte, din care sa rezulte ca terenul a figurat in registrul agricol, a fost introdus sau preluat prin orice modalitate de cooperativa.

Impotriva acestei hotarari, au declarat recurs petentii, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate, aratand ca, la doua termene consecutive, au solicitat incuviintarea probei cu martori, insa instanta de fond nu s-a pronuntat asupra acestei probe.

Tribunalul Tulcea a apreciat ca recursul este fondat.

Potrivit art. 6 din Legea nr. 1/2000, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate, comisiile vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora, tinand seama si de dispozitiile art. 11 din Legea nr. 18/1991, potrivit carora, suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa sau in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

La doua termene consecutive, petentii prin aparator au solicitat instantei de fond incuviintarea probei cu martori, insa instanta a omis a se pronunta cu privire la acest mijloc de aparare, motiv pentru care petentii au formulat cerere de indreptare a erorii materiale, cerere respinsa de instanta de fond.

Potrivit art. 304 pct. 10 Cod pr.civila, modificarea sau casarea unei hotarari se poate cere cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui mijloc de aparare sau asupra unei dovezi administrative, care erau hotaratoare pentru dezlegarea pricinii.

Pentru aceste considerente, recursul a fost admis, sentinta atacata a fost casata, cauza fiind trimisa spre rejudecare aceleiasi instante de fond.

Etichete: , ,