Top

Reconstituire drept de propritate în baza Legii 1/2000. Termen

1. Reconstituire drept de propritate în baza Legii 1/2000. Termen.

Prin cererea civila nr. 202/3.05.2004 pronuntata de Judecatoria Liesti în dosarul nr. 223/2004 a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de Comisia Judeteana Galati pentru aplicarea L. 18/1991 si plângerea formulata de petentii M. S si O. D. ca fiind tardiv introdusa.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut ca petentii, prin plângerea fonnulata au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 4 ha teren arabil situat în extravilanul satului Serbanesti, comuna Liesti, Judetul Galati.

În motivarea actiunii petentii au aratat ca sunt mostenitorii defunctului O. C. , care a detinut în proprietate pe raza teritoriala a comunei Liesti, judetul Galati ,o suprafata de 4 ha teren arabil în extravilan si 1/4 ha teren neproductiv în intravilanul satului Serbanesti, comuna Liesti, judetul Galati.

În baza certificatului nr. 252/1/30.03.2000 eliberat de D.G.A.S. Galati, au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate la Comisia Locala pentru aplicarea Legii 18/1991 Liesti, judetul Galati.

Cererea a fost înregistrata sub nr. 15 din 28.02.2000 dar a ramas fara raspuns.

Prin cererea înregistrata sub nr. 105 din data de 18.01.2001 s-au adresat direct Comisiei judetene pentru aplicarea Legii 18/1991 Prefectura Galati si drept raspuns, în cursul anului 2002 au fost pusi în posesie cu suprafata de teren solicitata, dar la sfârsitul anului 2003, dupa ce au efectuat si lucrarile de toamna, suprafata respectiva a fost atribuita altei persoane. în drept, reclamantii si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii 18/1991, Legea 169/1997 si Legea 1/2000.

În dovedirea actiunii a solicitat admiterea probei cu acte , sens în care au depus certificatul nr. 252/1/2000 ,acte de stare civila, cererea de reconstituire si adresa nr. 105/2002 precum si proba cu martori.

Intimata Prefectura Judetului Galati -Comisia Judeteana pentru aplicarea legii 18/1991, a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat motivat de faptul ca reclamantii au promovat aceeasi actiune si la Judecatoria Galati, unde a fost înregistrata sub nr. 3734/2001. A solicitat atasarea acestui dosar si judecarea cauzei în lipsa.

Pârâta Primaria comunei Liesti, judetul Galati, prin adresa nr. 2065 din 15.04.2004 face cunoscut instantei ca petentii au fost pusi în posesie în 2001 în baza unui plan parcelar trimis de OCGCJ Galati unde erau înscrisi autorii suprafetelor de teren, fara a se specifica mostenitorii, pe baza declaratiilor acestora ca sunt mostenitorii autorului O. C.

În planul parcelar erau doua pozitii pe acelasi nume, dar cu parcelari diferite. Din aceasta cauza, precizeaza pârâta, au fost dusi în eroare, crezând ca sunt doi autori distincti.

Pârâta a mai aratat ca în momentul când au venit titlurile de proprietate s-as constatat ca din eroare OJCGC Galati, a emis 2 titluri de proprietate pentru acelasi autor, cu aceeasi mostenitori, aceeasi suprafata , fiind o dubla constituire si neavând nici o legatura cu petentii, fiind doar o coincidenta de nume.

În sustinerea celor aratate a depus procesul verbal de punere în posesie nr. 4 din 08.03.2002, planul parcelar si adresa nr. 6216 din p3.12.2003 prin care aduce la cunostinta petentilor ca nu li s-a atribuit legal suprafata de 3,88 ha urmeaza a fi atribuita mostenitorilor legali ai defunctului O. C.

Adresa nr. 6216 a fost comunicata petentilor la data de 03.12.2003.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal au declarat apel petentii, cu motivarea ca aeeasia este nelegala si neiemeinica, cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate fiind formulata în termen la data de 28.02.2000. Cum Legea nr. 1/ 2000 a intrat în vigoare la data de 12.01.2000 sustin apelantii ca sunt în termen.

Apelul este nefondat :

Prin hotarârea Comisiei Judetului pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 nr. 88/22.08.2000 li s-a respins apelantilor cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate, hotarâre comunicata la data de 18.09.2000.

Corect a retinut instanta de fond, ca petentii au profitat de confuzia dintre autorul decedat O. C. si autorul acestora O. M. C primul având o suprafata de 6,39 ha teren arabil, iar celalalt 5,92 ha , astfel ca le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 18/1991 si ca plângerea a fost formulata peste termenul de 30 zile.

Hotarârea a fost comunicata la data de 18.09.2000, iar plângerea intitulata ” actiune ” fila 1 dosar fond a fost primita la data de 20.11.2004.

În consecinta, Tribunalul a constat ca hotarârea instantei de fond este legala si temeinica cu consecinta respingerii apelului ca fiind nefondat.

Etichete: