Top

Chemare in judecata revocarea contractului de vanzare-cumparare

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii:


1. ……………, domiciliat(a) in ……………..,


2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru

 

REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE,

 

autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in patrimoniul debitorului(oarei) meu (mele) si obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.


Motivele actiunii:

 

In fapt, sunt creditorul paratului(ei) …………. care imi datoreaza suma de ……… lei, dovada pe care o fac cu …………..

Stiindu-se urmarit(a), paratul(a) ………….. a instrainat coparatului(ei) ………. bunul (sau bunurile) prevazute in contractul pe care l-au incheiat cu titlu oneros (sau gratuit).

Prin aceasta instrainare eu am suferit un prejudiciu actual si personal, datorita faptului ca paratul(a) ………. si-a provocat (sau si-a marit) starea de insolvabilitate.

Voi dovedi complicitatea la frauda a tertului dobanditor, paratul(a) ……….. care a cunoscut existenta creantei mele si a achizitionat bunul tocmai pentru a zadarnici incasarea ei.

De aceea, va rog sa admiteti actiunea si sa desfiintati contractul atacat, urmand ca bunul (sau bunurile) sa revina in patrimoniul debitorului meu pentru a putea fi urmarit(e) in vederea executarii creantei pe care o am impotriva lui (ei).

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 975 C. civ., raportat la art. 380 C. proc. civ.

Depun actiunea in trei exemplare, doua pentru a fi comunicate paratilor, copia actului prin care imi dovedesc calitatea de creditor al paratului(ei), cat si copia actului fraudulos incheiat de parati, timbru fiscal in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………