Top

Actiune constitutivă de drepturi. Prematuritate reţinută eronat. Obligaţiile care revin instanţei în soluţionarea unei astfel de cauze.

Nerespectarea obligaţiilor rezultate din conţinutul unei promisiuni de vânzare-

cumpărare deschide calea judiciară a autentificării convenţiei care face obiectul unei

atare promisiuni, în temeiul disp. art. 1073 şi 1077 Cod civil.

La soluţionarea litigiului instanţa nu are a verifica, formal, doar dacă există un

refuz al uneia dintre părţile din contract de a proceda la autentificarea notarială a

acestuia cât timp şi instanţa de judecată, în exercitarea prerogativelor sale

jurisdicţionale, conferă actului valoare de autenticitate, ci are obligaţia să verifice şi

îndeplinirea celorlalte condiţii, respectiv cerinţele generale de valabilitate ale actelor

juridice, dacă bunul promis spre vânzare se află în patrimoniul vânzătorilor promitenţi,

dacă nu există impedimente legale care să interzică vânzarea şi dacă s-au executat

clauzele anticipatorii ale convenţiei, respectiv predarea bunului imobil promis şi plata

preţului.

Etichete: