Top

Plângere contravenţională. Sarcina probei. Lipsa din actul constatator a menţiunilor privind seria şi numărul aparatului radar cu care s-a efectuat măsurarea vitezei. – Art. 109 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 195/2002R şi art. 121 alin. 2 din H.G. nr. 1

Potrivit art. 109 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 195/2002R si art. 121 alin. 2 din H.G. nr. 1391/2006 nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Prima instanta a considerat în mod gresit ca au fost respectate prevederile legale mai sus mentionate, desi în cuprinsul actului constatator nu fusesera identificate seria si numarul aparatului radar, cu care se efectuase masurarea vitezei.

Prin sentinta civila mai sus mentionata a fost respinsa plângerea formulata de contravenientul S.E.A. împotriva procesului verbal de contraventie dresat de S.P.R. Calarasi.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a avut în vedere faptul ca petentul a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea regimului legal al vitezei, acesta fiind surprins de aparatul radar circulând cu o viteza de 148 km/h în afara localitatii.

Conform art. 109 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 195/2002R si art. 121 alin. 2 din H.G. nr. 1391/2006 nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

În speta, agentul constatator, caruia îi revine sarcina probei în acest caz, a depus la dosarul cauzei înregistrarea video a aparatului radar, buletinul de verificare metrologica al acestuia, precum si graficul de patrulare al agentilor S.P.R., situatie în care instanta a apreciat ca fapta contraventionala a fost pe deplin dovedita.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs contravenientul solicitând desfiintarea acesteia, ca fiind neîntemeiata, motivat de faptul ca fapta contraventionala a fost constatata de un agent necompetent.

Analizând probele administrate în cauza, Tribunalul Calarasi a constatat ca recursul este fondat.

Pentru a se pronunta astfel s-a avut în vedere faptul ca procesul verbal a carui anulare se solicita nu contine seria si numarul aparatului radar care a efectuat înregistrarea, ori în lipsa acestor elemente nu exista certitudine cu privire la îndeplinirea celorlalte conditii de valabilitate ale aparatului radar, neexistând dovezi ca acesta a fost verificat metrologic si ca a fost montat pe autoturismul ce l-a surprins în trafic pe contravenient.

Fata de aceste considerente, în baza art. 304 alin. 1 Cod procedura civila a fost admis recursul, a fost desfiintata în totalitate sentinta civila si, dupa rejudecarea în fond a cauzei, a fost admisa plângerea si anulat procesul verbal.

Etichete: