Top

Evacuare. Contract de închiriere pe durată determinată. Tacita relocaţiune în condiţiile OUG 40/1999.Contract de închiriere ulterior

Reclamanta, societate comerciala, a solicitat evacuarea paratelor din spatiul locativ si obligarea la plata chiriei si a utilitatilor, motivand ca locatiunea a fost stabilita pentru o perioada de 6 luni, timp in care nu s-a achitat chiria si intretinerea.

Actiunea a fost admisa de Judecatoria Botosani asa cum a fost formulata, retinandu-se ca la implinirea termenului de 6 luni, contractul de locatiune a expirat, fara a opera tacita relocatiune, in conditiile in care reclamanta a notificat paratelor refuzul de a reinnoi contractul.

Tribunalul Botosani a admis apelul paratelor, a schimbat, in parte, sentinte si a respins cererea de evacuare, motivand ca, din interpretarea art.5,10 al.1 si 11 al.1 din O.U.G. 40/1999, societatea reclamanta in calitatea sa de proprietar avea obligatia expresa de a notifica paratele chiriase in vederea exprimarii optiunii in legatura cu incheierea unui nou contract sau cu prelungirea celui anterior.

Cum o asemenea notificare nu a fost facuta, a operat prelungirea de drept a contractului de inchiriere iar neplata chiriei pentru perioada scursa de la expirarea contractului pana la incheierea noului contract, nu poate fi invocata ca motiv de evacuare.

Recursul declarat de reclamanta este fondat.

Pentru a asigura locatarului stabilitatea dreptului de folosinta a locuintei inchiriate, legiuitorul a intervenit frecvent, prin prorogari legale, prelungind efectele contractelor de inchiriere, daca chiriasul nu a pierdut dreptul de folosinta pentru alte cauze legale decat expirarea termenului.

Astfel, prin OUG 40/1999 noua prorogare legala opereaza la cererea chiriasului, care ocupa efectiv locuinta, pentru o perioada de 5 ani, calculata de la data intrarii in vigoare a Ordonantei ( art.5), impunandu-se incheierea unui nou contract, potrivit procedurii prevazute in art. 9-10 din OUG 40/1999.

Aceste prevederi legale se aplica contractelor de inchiriere aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a ordonantei si nu a celor incheiate ulterior.

In aceste situatii, termenul pentru care se face inchirierea este lasat la aprecierea partilor ( art.21 din Legea nr.114/1996, republicata) cu precizarea ca locatiunea nu poate fi perpetua, vesnica, ci se aplica pe o perioada determinanta( art.32 din Hotararea nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996).

In speta intre parti s-a incheiat contract de locatiune pe 6 luni, contract reinnoit tot pentru 6 luni, prin contractul din 29.01.2001.

Paratele au fost notificate la data de 14.01.2002 privind refuzul locatorului de reinnoire a contractului de inchiriere si cum nu beneficiaza de prevederile OUG 40/ 1999, primul contract de inchiriere fiind intocmit in 4.07.2000, cererea de evacuare din imobil este intemeiata, motiv pentru care recursul va fi admis decizia Tribunalului Botosani modificata in parte in sensul inlaturarii dispozitiei de respingere a cererii de evacuare, mentinandu – se dispozitia de evacuare din sentinta Judecatoriei Botosani.

Etichete: