Top

Cerere de acordare de despăgubiri la L 18 /91 pentru terenurile ocupate de utilităţi publice. Imposibilitatea acordării de despăgubiri sau de teren echivalent in cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in baza L 18 /91 , art. 36

Prin plângerea lor petentele VC si VA solicita anularea Ordinului prefectului 8xx/2008 prin care le-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 382,56 mp situata in Iasi str. B10 întrucât terenul este afectat de constructii si de utilitati publice .

Petentele au solicitat acordarea de despagubiri sau de teren in echivalent

Instanta a dispus efectuarea unei expertize topo prin care a fost lamurita situatiei terenului , expertul confirmând cele aratate in Ordin de catre pârâta comisia judeteana de fond funciar Iasi .

Astfel instnata fata de situatia de fapt retinuta si anume ca terenul pentru care petentele au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate este ocupat de constructii si utilitati publice va face aplicarea dispozitiilor art. 36 din L 18 /1991 in care se arata ca se reconstituie dreptului de proprietate numai pentru terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii din intravilanul localitatilor aflate in administrarea consiliilor locale considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora dupa caz, la cerere, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta in baza verificarii situatiei juridice a terenului.

Ipoteza acestei norme si procedura de atribuire sunt reluate aproape identic in art. 34 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Textele L 18 /91 nu prevad posibilitatea atribuirii de terenuri in compensarea celor ocupate de constructii, nici posibilitatea acordarii de despagubiri. Vointa legiuitorului este clar exprimata in aceste norme, astfel încât nu exista motiv pentru interpretarea lor extensiva. De asemenea textele nu fac trimitere la articole din acelasi act normativ care prevad compensarea cu teren sau acordarea de despagubiri fostilor proprietari pentru alte categorii de terenuri imposibil de retrocedat pe vechiul amplasament. In mod particular in cazul terenurilor si constructiilor expropriate modalitati de reparatie suplimentara in beneficiul proprietarilor deposedati sunt reglementate prin alt act normativ. Pe de alta parte, sub aspect procedural, prefectul este abilitat sa emita ordine de atribuire doar pentru terenurile ce au apartinut solicitantilor sau autorilor lor. In atare situatie daca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute expres de normele legale mentionate terenurile nu pot fi atribuie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, si nu existe temei legal pentru alte modalitati de reparatie in procedura prevazuta de legile fondului funciar.

Pentru aceste considerente raportat la dispozitiile art. 36 din L 18 /1991 instanta a dispus respingerea cererii.

Etichete: