Top

Anulare act fiscal. Stornare TVA pentru bunuri confiscate

Prin sentinţa nr. 329 din 09.12.2004 a judecătorului sindic desemnat în cauza de faliment a debitoarei SC „R.C.S. Romanian Cargo Service” SRL Botoşani ( dosar nr. 60/F/2004) a fost admisă cererea introductivă formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Municipală Botoşani şi deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului privind pe debitoarea SC „R.C.S. Romanian Cargo Service” SRL Botoşani. Totodată a fost desemnat administrator judiciar în cauză, SC „ Management Reorganizare Lichidare” SRL Iaşi.

Ulterior, prin Încheierea nr.85 din 03.03.2005, judecătorul sindic a dispus începerea falimentului debitoarea, dizolvarea societăţii comerciale şi a numit lichidator judiciar pe SC „Management Reorganizare Lichidare” SRL Iaşi, căruia i s-au stabilit atribuţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr.64/1995.

Lichidatorul judiciar SC „Management Reorganizare Lichidare” SRL Iaşi a depus raportul final la 06.04.2006 ( fila 299 –dosar fond) a propus închiderea procedurii şi radierea SC „ RCS Romanian Cargo „ SRL Botoşani din Registrul Comerţului deoarece debitoarea nu figurează înregistrată cu bunuri mobile sau mijloace de transport, în proprietatea acesteia fiind identificate doar câteva componente de calculatoare, depreciate şi depăşite moral, care de altfel au fost casate.

Lichidatorul judiciar a formulat cererea de închiderea procedurii prevăzută de Legea nr.64/1995 şi motivat de faptul că prin sentinţa comercială nr.333 din 06.10.2006, rămasă irevocabilă prin nerecurate, a fost respinsă cererea de atragere a răspunderii personale a foştilor administratori ai debitoarei, în temeiul art. 137 al.1 lit. „a”; „d” şi „g” din Legea nr.64/1995.

În temeiul art. 130 din Legea nr. 64/1995, judecătorul sindic a admis cererea lichidatorului judiciar şi a dispus închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea SC „RCS Romanian Cargo Service” SRL Botoşani. Totodată, judecătorul sindic a dispus radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului, prin sentinţa nr. 163 din 27.04.2006.

Împotriva sentinţei a declarat recurs creditoarea AVAS cu sediul în Bucureşti, arătând că sentinţa este nelegală şi care a invocat drept motiv de casare dispoziţiile art. 304 pct.5 şi 9 Cod pr.civilă.

Astfel, creditoarea a arătat că după ce lichidatorul judiciar a depus raportul final, judecătorul sindic nu a notificat creditorii şi nici nu a convocat adunarea generală a creditorilor în cererea închiderii procedurii.

Un al doilea motiv de recurs, formulat de creditoarea AVAS priveşte aspectul că deşi această instituţie a fost înscrisă în tabloul final al obligaţiilor debitoarei la rangul de prioritate prevăzut de art. 122 al.1 pct.4 din Legea nr. 64/1995, cu o creanţă în valoare de 1.884,37 USD, această creanţă nu a fost satisfăcută.

A mai precizat recurenta, că potrivit art.6 al.2 din OUG nr.95/2003 aprobată şi modificată prin Legea nr. 557/2003, titlurile de creanţă aferente creanţelor bugetare transferate constituie titluri executorii.

Recursul este nefondat.

Aşa cum rezultă din lucrările dosarului şi anume din menţiunile făcute de judecătorul sindic, aceasta odată cu primirea raportului final întocmit de lichidatorul judiciar a dispus ca la data de 06.04.2006, notificarea tuturor creditorilor şi a fixat drept termen pentru adunarea creditorilor la 27.04.2006 (fila 299 dosar fond).

Creditoarea AVAS a cunoscut de termenul fixat pentru adunarea creditorilor, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 308 dosar fond.

S-a constatat astfel, că în cauză, au fost respectate dispoziţiile art. 128 din Legea nr. 64/1995 şi că recurenta a fost legal citată pentru termenul din 27.04.2006, când a fost fixată adunarea creditorilor, ca urmare depunerii raportului final de către lichidatorul judiciar.

Cum, creditoarea AVAS Bucureşti nu a formulat obiecţiuni la raportul final, astfel cum prevăd dispoziţiile art.121 (3) şi (4) din Legea nr. 64/1995, promovarea recursului la hotărârea de închiderea procedurii falimentului apare inadmisibil.

Motivul de recurs invocat de creditoarea AVAS şi anume că deşi privilegiată creanţa sa în valoare de 1884,37 USD, nu a fost satisfăcută, nu a putut fi primit, pentru motivul expus mai sus şi anume că AVAS Suceava nu a formulat obiecţiuni la raportul final, iar pe de altă parte aşa cum rezultă din raportul final întocmit de lichidatorul judiciar în averea debitoarei nu se găsesc bunuri mobile sau imobile, iar cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorilor societăţii comerciale falimentare, a fost respinsă.

Pe cale de consecinţă şi cum din oficiu nu s-a constatat nici un motiv care să ducă la schimbarea hotărârii recurate, instanţa în baza art. 304 pct.5 şi 9 raportat la art. 304/2 (1) şi art. 312 al.1 Cod pr. civilă, a respins ca nefondat recursul declarat de creditoarea AVAS Bucureşti.

Etichete: