Top

Legea nr. 272/2004. Plasament. Interesul superior al copilului

Drept civil. Legislaţie specială privind minorii.

Art. 54-56 din legea 272/2004

Conform dispoziţiilor art.54-56 din legea 272/2004, din motive temeinice, instanţa poate limita exercitarea drepturilor părinteşti la propunerea Direcţiei generale de Asistenţă Socială.

Curtea de apel Bacău – Secţia civilă, minori şi familie,

conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Decizia nr. 864 din 26 noiembrie 2008

Prin sentinţa civilă nr.723/24 septembrie 2008, dosar nr. 5440/110/2008, Tribunalul Bacău a admis acţiunea reclamantei D.G.A.P.C. Bacău, în contradictoriu cu B.V. şi M.S.

A dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă pentru copilul B.D.L., născută la data de 13.06.2004, instituită prin dispoziţia nr. 64/11.08.2008 a D.G.A.S.P.C. Bacău, la asistentul maternal profesionist O.M. cu măsura plasamentului la acelaşi asistent maternal cu delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti şi acordarea alocaţiei de plasament către asistentul maternal profesionist O.M.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: Cazul minorei B.D.L. a intrat în atenţia Centrului pentru servicii de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, în data de 06.08.2008, în urma unei sesizări telefonice venite din partea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău. în sesizare se specifică faptul că la data de 06.08.2008, în jurul orelor l110, cu ocazia executării unei acţiuni planificate de către reprezentanţii Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, pe linia depistării persoanelor care apelează la mila publicului, pe raza municipiului Bacău, a fost depistată M.S., fiica lui N. şi L, născută la data de 21.07.1982 în Bacău, judeţul Bacău, cu domiciliul în satul Cucova, comuna Valea Seacă, judeţul Bacău, împreună cu fiica sa, B.D.L., născută la data de 13.06.2004 în comuna Valea Seacă, judeţul Bacău, fiica lui B.V. şi M.S.

Numita M.S. apela la mila publicului în zona Bisericii „P” din municipiul Bacău, folosindu-se de minora B.D.L. Faţă de cele constatate a fost luată măsura conducerii acestora la sediul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău şi sancţionarea contravenţională a mamei cu amendă conform prevederilor Legii 61/1991.

Deoarece minora B.D.L. era exploatată prin cerşit de mamă şi pentru faptul că aceasta din urmă nu era la prima abatere de acest fel, reprezentanţii Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău au solicitat prin adresa nr. 4866/06.08.2008 şi înregistrată la D.G.A.S.P.C. Bacău cu nr. 2792/RG/07.08.2008, instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru copilul în cauză.

În aceeaşi zi, o echipă a D.G.A.S.P.C. Bacău s-a deplasat la sediul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău pentru a prelua copilul.

Alături de adresa de solicitare pentru instituirea unei măsuri de protecţie pentru B.D.L., reprezentanţii Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău au înaintat şi copii după procesul – verbal de depistare a numitei M.S. care apela la mila publicului şi procesul – verbal de confiscare a sumei de 39,55 RON, bani găsiţi asupra acesteia.

Având în vedere interesul superior al copilului, prin Dispoziţia nr. 64/11.08.2008 a Directorului General Adjunct al D.G.A.S.P.C. Bacău s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă pentru copilul B.D.L., născută la data de 13.06.2004 în comuna Valea Seacă, judeţul Bacău, fiica lui B.V. şi M.S., C.N.P. 6040613047669, la asistentul maternal profesionist O. M., atestat conform Hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Bacău nr. 168/10.06.2008.

S-a reţinut astfel că, măsura propusă este în interesul minorului.

Pârâtul B.V. a declarat recurs, susţinând că au posibilităţi materiale pentru a-şi creşte şi educa copilul, solicitând respingerea acţiunii.

Curtea examinând susţinerile recurentului în raport de actele şi lucrările dosarului, a constatat hotărârea fondului temeinică şi legală.

Din situaţia de fapt expusă rezultă că minora B.D.S. era folosită de mama sa la cerşit în scopul de a obţine bani, astfel că interesul superior al minorei este de a creşte şi a fi educat într-un mediu stabil.

Într-adevăr copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi, însă atunci când există motive temeinice că viaţa şi securitatea acestuia sunt primejduite în familie, D.G.A.S. poate propune limitarea exercitării drepturilor părinţilor ca în cauza de faţă.

Prin urmare, instanţa de fond a dat eficienţă în mod legal interesului superior al copilului, iar măsura luată corespunde cerinţelor cuprinse în art.54-56, 62 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, motiv pentru care, în baza art. 312 alin.l Cod procedură civilă, Curtea a respins recursul ca nefondat.

Etichete: