Top

Revizuire. Indicarea in mod gresit a caii de atac in hotararea instantei de fond nu constituie o greseala materiala

Materia: Revizuire

Nr/data :771/14.12.2006

Decizie

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Revizuire. Indicarea in mod gresit a caii de atac in hotararea instantei de fond nu constituie o greseala materiala in sensul art. 318 alin 1 cod procedura civila.

Prin cererea înreg. la nr. 3184/91/2006 contestatorii C.C. şi C. S. au solicitat anularea deciziei civile nr. 597/26.10.2006 a Tribunalului Vrancea.

In motivarea contestaţiei, s-a arătat că în mod greşit a fost anulat recursul formulat

impotriva sentinţei civile nr. 1311/11.04.2006 ca nemotivat, în condiţiile în care prin sentinţa împotriva căreia a făcut apel, calificat ulterior recurs, s-a indicat calea de atac a apelului.

In drept, au fost invocate disp.art. 318 al.1 teza l Cod proc.civilă, respectiv o greşeală materială a instanţei de recurs.

Cererea de revizuire a fost repinsa ca neintemeiata pentru urmatoarele motive.

Prin decizia civilă nr. 597/26.10.2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea, soluţionarea dosarului nr. 1045/91/2006 s-a constatat nul prin nemotivare recursul declarat de reclamanţii C. C. şi C. S. împotriva sentinţei civile nr. 1311/11 aprilie 2006 a Judecătoriei Focşani.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că sentinţa criticată a fost comunicată recurenţilor la data de 31 mai 2006, iar recursul a fost motivat la data de 15.09.2006, cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 301 Cod proc. civilă.

Faptul că prin hotărârea instanţei de fond a fost indicată calea de atac a apelului, este fără relevanţă în condiţiile în care potrivit principiului legalităţii căilor de atac, o hotărâre judecătorească nu poate fi atacată decât pe căile prevăzute de lege.

Etichete: